KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

01.03.2021 - 23:06
KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.535.388.952 5.395.274.982 3.842.393.687
Kasa
14 0 0 1.744
Alınan Çekler
0 0 0
Bankalar
14 6.135.755.564 4.886.595.601 3.462.536.393
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 399.633.388 508.679.381 379.855.550
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 187.246.920 398.664.538 278.734.595
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 37.412 37.412 4.334
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 37.396.299 275.810.021 249.883.910
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 149.813.209 122.817.105 28.846.351
Krediler
0 0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Şirket Hissesi
0 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 1.984.823.396 1.317.641.665 1.097.732.147
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.937.324.825 1.303.979.241 1.111.719.627
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -50.643.066 -70.793.780 -61.370.325
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
12 94.339.185 80.585.497 43.127.538
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 413.357.571 331.280.976 254.890.744
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -409.555.119 -327.410.269 -250.635.437
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
112.955 54.764 16.724
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0 0
Personelden Alacaklar
0 3.106 2.831
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
112.955 51.658 13.893
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 56.912.684 17.841.387 13.103.341
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.725 1.725 397.547
Diğer Çeşitli Alacaklar
47.1 56.910.959 17.862.970 12.808.548
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 -23.308 -102.754
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504 421.964
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504 -421.964
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 539.918.929 475.439.682 355.070.733
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 511.545.993 448.575.869 335.827.452
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0 0
Gelir Tahakkukları
0 97.903 74.811
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 28.372.936 26.765.910 19.168.470
DİĞER CARİ VARLIKLAR
1.468.672 18.747.624 30.061.600
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
4.2 ve 12 688.411 18.516.745 29.190.572
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0 0
İş Avansları
7.502 -271.327 -63.192
Personele Verilen Avanslar
4.2 216.830 61.590 96.337
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
555.929 440.616 837.883
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
9.305.872.508 7.623.664.642 5.617.112.827
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0 0
Personelden Alacaklar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 5.232.292 1.511.982 1.414.633
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 5.232.292 1.511.982 1.414.633
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 1.138.624.167 707.225.084 615.176.994
Bağlı Menkul Kıymetler
9 1.132.829.102 724.684.468 634.377.879
İştirakler
0 0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
9 20.841.899 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -15.046.834 -17.459.384 -19.200.885
MADDİ VARLIKLAR
263.559.212 268.096.426 228.249.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 33.799.258 18.168.576 17.887.586
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 187.918.000 208.770.637 204.355.637
Makine ve Teçhizatlar
6 34.670.032 22.283.125 10.959.831
Demirbaş ve Tesisatlar
6 15.332.689 15.039.504 14.012.979
Motorlu Taşıtlar
6 11.403.174 11.403.174 501.765
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.599.279 3.531.014 2.865.572
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 27.267.932 28.779.885 8.819.487
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -49.431.152 -39.879.489 -31.153.289
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
17.881.048 16.833.858 13.133.249
Haklar
8 29.771.903 21.952.016 15.921.245
Şerefiye
0 0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 38.238.939 37.043.903 34.323.897
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -50.129.794 -42.258.527 -37.208.359
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0 0
Gelir Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
24.758.447 87.279.075 95.915.103
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0 0
Döviz Hesapları
0 0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 24.758.447 87.279.075 95.915.103
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.450.055.166 1.080.946.425 953.889.547
TOPLAM VARLIKLAR
10.755.927.674 8.704.611.067 6.571.002.374
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 4.404.493 11.783.931 411.679
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 557.576 411.679
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 4.508.672 11.363.450 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -104.179 -137.095 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 1.256.119.167 732.332.245 581.330.039
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
1.252.264.601 597.866.635 484.039.193
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
3.854.425 135.587.047 98.096.475
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 -1.121.578 -805.770
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 6.669.798 2.893.375 1.779.255
Ortaklara Borçlar
45 5.377.481 1.458.120 1.483.221
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0 0
Personele Borçlar
611.211 363.493 296.034
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
45 681.106 1.071.762 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 105.131.917 141.250.157 103.336.990
Alınan Depozito ve Teminatlar
3.419.714 2.832.846 1.775.684
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 23.139.760 41.393.564 31.111.782
Diğer Çeşitli Borçlar
19 ve 47 78.572.443 97.235.649 70.714.904
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 0 -211.902 -265.380
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
5.222.511.638 4.777.937.868 3.910.437.735
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.894.963.307 1.900.934.591 1.490.907.581
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.23 ve 17 5.133.217 20.359.070 34.923.749
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 3.176.400.349 2.797.339.399 2.337.647.544
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
17 10.029.321 6.967.573 2.929.186
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 135.985.444 52.337.235 44.029.675
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 124.446.447 122.395.334 74.732.784
Ödenecek Vergi ve Fonlar
102.691.667 60.972.232 54.862.466
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.105.857 4.433.275 3.417.941
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
125.230.318 202.460.747 109.203.285
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-108.581.395 -145.470.920 -92.750.908
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
80.206.066 50.708.017 18.937.391
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 80.206.066 50.708.017 18.937.391
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
331.867.997 232.469.498 184.781.345
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
10 ve 19 331.867.997 232.469.498 184.781.345
Gider Tahahkkukları
0 0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.131.357.523 6.071.770.425 4.875.747.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 5.792.779 4.133.813 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 6.196.455 4.614.165 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -403.676 -480.352 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0 0
Ortaklara Borçlar
0 0 0
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0 0
Personele Borçlar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 ve 19 10.710.664 3.920.571 3.419.421
Alınan Depozito ve Teminatlar
4.2 ve 19 10.710.664 3.920.571 3.419.421
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
2.25 ve 17 109.273.628 91.815.554 75.885.451
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
2.25 ve 17 109.273.628 91.815.554 75.885.451
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 3.343.226 3.509.920
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 3.343.226 3.509.920
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
30.853.702 25.014.964 19.773.600
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 30.853.702 25.014.964 19.773.600
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0 0
Gider Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 20.361.241 1.121.547
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 0 20.361.241 1.121.547
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
156.630.773 148.589.369 103.709.939
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
2.13 ve 15 1.161.523.363 939.000.000 600.000.000
(Nominal) Sermaye
0 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 87.156.422 87.099.263 79.510.246
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 7.020.555 7.020.555 753.944
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
15 80.135.867 80.078.708 78.756.302
KAR YEDEKLERİ
1.556.643.709 1.105.636.779 1.019.338.135
Yasal Yedekler
15 165.610.126 99.959.368 66.563.126
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
222.541.401 219.699.663 254.453.117
Özel Fonlar, Yedekler
0 0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
15 1.010.715.148 615.295.430 529.811.202
Diğer Kar Yedekleri
15 157.777.034 170.682.318 168.510.690
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
15 -498.841.731 -475.863.368 -485.817.326
NET DÖNEM KARI/ZARARI
37 1.161.457.615 828.378.599 378.514.162
Dönem Net Karı
1.161.457.615 828.321.439 377.191.757
Dönem Net Zararı ( -)
0 0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 57.160 1.322.405
AZINLIK PAYLARI
0 0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
3.467.939.378 2.484.251.273 1.591.545.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
10.755.927.674 8.704.611.067 6.571.002.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
4.370.619.295 3.957.943.719
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 3.685.986.049 3.254.552.444
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5,17, 24 3.664.788.912 3.650.014.776
Brüt Yazılan Primler (+)
17, 24 8.887.128.129 7.167.001.712
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10, 17, 24 -5.115.460.204 -3.378.673.060
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
10, 17, 24 -106.879.013 -138.313.876
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 5.971.284 -410.027.011
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -846.227.974 -753.794.045
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10, 17 878.352.893 331.671.546
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
10, 17 -26.153.635 12.095.488
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 ve 17 15.225.853 14.564.679
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
17 43.268.052 26.517.795
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 ve 17 -28.042.199 -11.953.116
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
5 612.806.880 629.517.714
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
3.646.689 3.415.360
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
3.646.689 3.415.360
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
68.179.677 70.458.201
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-3.029.998.692 -3.042.782.693
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -2.087.078.160 -2.257.783.962
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
5 -1.708.017.210 -1.798.092.107
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
-2.439.351.323 -2.502.124.937
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 731.334.113 704.032.830
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
5 -379.060.950 -459.691.855
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
-928.371.060 -641.276.623
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
10 549.310.110 181.584.768
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
-3.061.747 -4.038.387
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
-3.061.747 -4.038.387
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -17.458.074 -15.930.103
Faaliyet Giderleri (-)
5, 32 -922.400.711 -765.030.241
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.340.620.603 915.161.026
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
1.340.620.603 915.161.026
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
1.340.620.603 915.161.026
YATIRIM GELİRLERİ
26 1.168.832.048 1.015.379.446
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
26 655.374.529 776.051.261
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
26 13.665.186 55.617.659
Finansal Yatırımların Değerlemesi
26 44.722.169 12.700.471
Kambiyo Karları
26 327.794.684 138.345.016
İştiraklerden Gelirler
26 ve 45 106.088.223 30.735.989
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
9 ve 26 8.438.346 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
26 12.738.577 1.205.318
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
26 0 6.129
Diğer Yatırımlar
26 10.334 717.603
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-908.496.485 -790.634.623
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -6.557.821 -21.358.775
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
0 0
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 -110.085
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -612.806.880 -629.517.714
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -236.806.070 -107.301.128
Amortisman Giderleri (-)
4.2, 6, 7 ve 8 -23.737.666 -15.763.988
Diğer Yatırım Giderleri (-)
4.2 -28.588.048 -16.582.933
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-163.070.363 -109.066.503
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -118.930.779 -98.117.106
Reeskont Hesabı (+/-)
-3.456.170 10.059.447
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21 -20.037.721 -22.608.072
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
21 -9.365.716 0
Diğer Gelir ve Karlar
0 1.599.228
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-11.279.977 0
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
37 1.161.457.615 828.378.599
Dönem Karı veya Zararı
1.437.885.803 1.030.839.346
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-276.428.188 -202.460.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
1.161.457.615 828.378.599
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
10.463.196.342 6.351.931.911
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-9.467.768.564 -5.560.781.323
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
995.427.778 791.150.588
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-165.571.222 -159.430.975
Diğer Nakit Girişleri
7.058.317 100.039.238
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-144.339.419 -205.198.229
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
692.575.454 526.560.622
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
4.882.413 484.319
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
-28.624.724 -33.017.171
Mali Varlık İktisabı (-)
-208.217.189 -1.315.328.252
Mali Varlıkların Satışı
421.665.989 1.242.991.682
Alınan Faiz
640.954.339 839.324.485
Alınan Temettüler
106.088.223 29.655.061
Diğer Nakit Girişleri
12.738.577 52.439.993
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-35.135.535 -110.054.717
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
914.352.093 706.495.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 276.266.611
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 557.576
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -7.833.647 -2.233.888
Ödenen Temettüler (-)
15 ve 45 -560.858.135 -300.000.000
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 -411.679
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-568.691.782 -25.821.380
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
46.641.371 28.597.460
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
1.084.877.136 1.235.832.102
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 4.389.595.297 3.153.763.195
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 5.474.472.433 4.389.595.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
600.000.000 0 529.811.202 0 0 66.563.126 0 502.474.053 378.514.162 -485.817.326 1.591.545.217 0 1.591.545.217
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
339.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 -69.000.000 0 276.266.611 0 276.266.611
Nakit
270.000.000 0 0 0 0 0 0 6.266.611 0 0 276.266.611 0 276.266.611
İç Kaynaklardan
69.000.000 0 0 0 0 0 0 0 -69.000.000 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 85.484.228 0 0 0 0 -2.060.071 0 0 83.424.157 0 83.424.157
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 5.343.919 0 0 5.343.919 0 5.343.919
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.112.219 0 404.989 -707.230 0 -707.230
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 828.378.599 0 828.378.599 0 828.378.599
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000.000 -300.000.000 0 -300.000.000
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 33.396.242 0 -33.431.049 -309.514.162 309.548.969 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 828.378.599 -475.863.368 2.484.251.273 0 2.484.251.273
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
939.000.000 0 615.295.430 0 0 99.959.368 0 477.481.244 828.378.599 -475.863.368 2.484.251.273 0 2.484.251.273
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
222.523.363 0 0 0 0 0 0 -222.523.363 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 395.419.718 0 0 0 0 -2.562.780 0 0 392.856.938 0 392.856.938
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 -9.768.313 0 0 -9.768.313 0 -9.768.313
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.161.457.615 0 1.161.457.615 0 1.161.457.615
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -560.858.135 -560.858.135 0 -560.858.135
Yedeklere Transfer
0 0 0 0 0 65.650.758 0 224.848.069 -828.378.599 537.879.772 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
1.161.523.363 0 1.010.715.148 0 0 165.610.126 0 467.474.857 1.161.457.615 -498.841.731 3.467.939.378 0 3.467.939.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914333


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6216 Değişim: 0,33%
Düşük 32,4842 19.06.2024 Yüksek 32,6600
Açılış: 32,5128
35,0595 Değişim: 0,50%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1153
Açılış: 34,8854
2.444,00 Değişim: 0,36%
Düşük 2.432,12 19.06.2024 Yüksek 2.446,05
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.