KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

30.10.2020 - 22:50
KAP ***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
4.2 ve 14 6.224.503.637 5.395.274.982 3.842.393.687
Kasa
14 93 0 1.744
Alınan Çekler
0 0 0
Bankalar
14 5.895.563.840 4.886.595.601 3.462.536.393
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 328.939.704 508.679.381 379.855.550
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
4.2 ve 11 87.831.770 398.664.538 278.734.595
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 37.412 37.412 4.334
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 37.866.283 275.810.021 249.883.910
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.2 ve 11 49.928.075 122.817.105 28.846.351
Krediler
0 0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Şirket Hissesi
0 0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
4.2 ve 12 1.960.228.678 1.317.641.665 1.097.732.147
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 1.903.726.269 1.303.979.241 1.111.719.627
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -67.576.923 -70.793.780 -61.370.325
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
120.276.880 80.585.497 43.127.538
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 368.152.607 331.280.976 254.890.744
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -364.350.155 -327.410.269 -250.635.437
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 78.484 54.764 16.724
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
61.767 37.765 0
Personelden Alacaklar
2.824 3.106 2.831
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
13.893 13.893 13.893
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 ve 4.2 21.424.525 17.841.387 13.103.341
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
1.725 1.725 397.547
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 21.497.740 17.862.970 12.808.548
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
-74.940 -23.308 -102.754
Şüpheli Diğer Alacaklar
423.504 423.504 421.964
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
-423.504 -423.504 -421.964
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 493.855.590 475.439.682 355.070.733
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 474.017.656 448.575.869 335.827.452
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0 0
Gelir Tahakkukları
0 97.903 74.811
Gelecek Aylara 683.877 440.616 837.883
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
8.788.852.331 7.623.664.642 5.617.112.827
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0 0
Personelden Alacaklar
0 0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
4.2 ve 12 4.134.788 1.511.982 1.414.633
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
4.2 ve 12 4.134.788 1.511.982 1.414.633
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 831.886.208 707.225.084 615.176.994
Bağlı Menkul Kıymetler
844.433.695 721.758.128 632.532.470
İştirakler
0 0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.911.897 2.926.340 1.845.409
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9 -17.459.384 -17.459.384 -19.200.885
MADDİ VARLIKLAR
263.311.965 268.096.426 228.249.568
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 18.168.576 18.168.576 17.887.586
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 208.770.637 208.770.637 204.355.637
Makine ve Teçhizatlar
6 27.405.655 22.283.125 10.959.831
Demirbaş ve Tesisatlar
6 15.763.488 15.039.504 14.012.979
Motorlu Taşıtlar
6 11.403.174 11.403.174 501.765
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 3.534.791 3.531.014 2.865.572
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 28.793.429 28.779.885 8.819.487
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -50.527.785 -39.879.489 -31.153.289
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
16.458.947 16.833.858 13.133.249
Haklar
8 26.136.783 21.952.016 15.921.245
Şerefiye
0 0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
8 38.142.472 37.043.903 34.323.897
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -47.916.774 -42.258.527 -37.208.359
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
96.466 96.466 96.466
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
0 0 0
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0 0
Gelir Tahakkukları
0 0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
0 0 0
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
7.442.850 43.708.742 31.058.694
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0 0
Döviz Hesapları
0 0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
21 7.442.850 43.708.742 31.058.694
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
1.123.234.758 1.037.376.092 889.033.138
TOPLAM VARLIKLAR
9.912.087.089 8.661.040.734 6.506.145.965
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 11.414.975 11.783.931 411.679
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
577.535 557.576 411.679
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 10.943.074 11.363.450 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -105.634 -137.095 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
4.2 ve 19 1.272.380.591 732.332.245 581.330.039
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
1.025.043.433 597.866.635 484.039.193
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
141 141 141
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
247.731.714 135.587.047 98.096.475
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
-394.697 -1.121.578 -805.770
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
4.2 6.534.439 2.893.375 1.779.255
Ortaklara Borçlar
5.391.708 1.458.120 1.483.221
İştiraklere Borçlar
0 0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
681.106 1.071.762 0
Personele Borçlar
461.625 363.493 296.034
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0 0
DİĞER BORÇLAR
4.2 74.492.592 141.250.157 103.336.990
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 3.564.902 2.832.846 1.775.684
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 26.007.787 41.393.564 31.111.782
Diğer Çeşitli Borçlar
19 45.003.558 97.235.649 70.714.904
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
19 -83.655 -211.902 -265.380
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
4.911.683.470 4.579.890.900 3.615.635.878
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 1.711.259.391 1.900.934.591 1.490.907.581
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.24 ve 17 9.225.020 20.359.070 34.923.749
Matematik Karşılıklar - Net
0 0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
4.2 ve 17 3.129.520.686 2.599.292.431 2.042.845.687
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
10.029.321 6.967.573 2.929.186
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
10 ve 17 51.649.052 52.337.235 44.029.675
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
4.2 86.713.134 122.395.334 74.732.784
Ödenecek Vergi ve Fonlar
33.817.939 60.972.232 54.862.466
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
5.394.154 4.433.275 3.417.941
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
225.769.692 202.460.747 109.203.285
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
-178.268.651 -145.470.920 -92.750.908
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 13.348.794 35.438.627 14.757.134
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 1.706.793 0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
11.642.001 35.438.627 14.757.134
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
250.692.352 247.738.888 188.961.602
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 247.345.281 232.469.498 184.781.345
Gider Tahahkkukları
3.347.071 15.269.390 4.180.257
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
6.627.260.347 5.873.723.457 4.580.945.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
4.2 ve 20 499.639 4.133.813 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 911.638 4.614.165 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
20 -411.999 -480.352 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0 0

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.168 Değişim: -0,28% Hacim : 51.345 Mio.TL Son veri saati : 13:26
Düşük 9.157 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3353 Değişim: 0,33%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4296
Açılış: 31,2335
33,8987 Değişim: 0,09%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 33,9843
Açılış: 33,8667
2.066,38 Değişim: 0,66%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.066,54
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.