KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:15
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 143.933.383 143.933.383
Transferler
38.841 -11.411.336 11.372.495
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.917 2.323.147 2.318.230 2.318.230
Dönem Karı (Zararı)
2.323.147 2.323.147 2.323.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -4.971 -4.917 -4.917
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 146.251.613 146.251.613
Transferler
44.974 2.278.173 -2.323.147 5.403.725 5.403.725
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.778 5.407.503 5.407.503 5.407.503
Dönem Karı (Zararı)
5.407.503 -3.778 -3.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -3.778
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 125.897.103 680.957 12.549.079 5.407.503 151.655.338 151.655.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.011.153 -2.122.696
Dönem Karı (Zararı)
5.407.503 2.323.147
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.407.503 2.323.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.286.606 -4.032.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 45.024 48.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.506 15.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 31.506 14.593
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 0 900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.609.488 -2.859.378
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.632.916 -2.892.597
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 23.428 33.219
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.501 -1.698
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -7.105.000 -1.845.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.105.000 -1.845.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.354.853 609.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-132.050 -30.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 1.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 1.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -100.000 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
17 98 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.384 1.559
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -3.384 1.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 1.767 -2.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.734 -182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.734 -182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17,26 -33.265 -30.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17,26 -33.265 -30.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.011.153 -1.739.622
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 -383.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.582.316 3.061.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.447 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -4.447 0
Alınan Faiz
1.586.763 3.061.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.440 -62.700
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -41.012 -29.481
Ödenen Faiz
24 -23.428 -33.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-493.277 875.667
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-493.277 875.667
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.282.144 14.406.477
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.788.867 15.282.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.859.006 15.306.130
Diğer Alacaklar
8 100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 100.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.591 3.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.591 3.621
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 198.740 208.029
Diğer Dönen Varlıklar
17 162.520 119.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 162.520 119.966
ARA TOPLAM
15.323.857 15.637.746
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.323.857 15.637.746
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 18.593 15.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.593 15.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 169.210.000 162.105.000
Maddi Duran Varlıklar
10 2.506 4.729
Mobilya ve Demirbaşlar
10 2.506 4.729
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 41.588 82.252
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.530 221
Diğer Haklar
12 2.530 221
Peşin Ödenmiş Giderler
17 369 435
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 369 435
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
169.275.586 162.207.729
TOPLAM VARLIKLAR
184.599.443 177.845.475
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 52.885 40.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 52.885 40.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 52.885 40.043
Ticari Borçlar
7 10.793 14.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 10.793 14.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 22.579 20.812
Diğer Borçlar
8 8.554 5.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.554 5.820
ARA TOPLAM
94.811 80.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.811 80.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 0 53.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 0 53.854
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 0 53.854
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 119.756 83.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 119.756 83.527
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 32.729.538 31.375.630
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.849.294 31.513.011
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.944.105 31.593.862
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.655.338 146.251.613
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16,18 125.897.103 125.900.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 125.897.103 125.900.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16,18 -11.038 -7.260
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 680.957 635.983
Yasal Yedekler
18 680.957 635.983
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.549.079 10.270.906
Net Dönem Karı veya Zararı
27 5.407.503 2.323.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.655.338 146.251.613
TOPLAM KAYNAKLAR
184.599.443 177.845.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
20, 21 -2.033.810 -1.945.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 7.185.151 2.021.593
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -1.325
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.151.341 74.616
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.151.341 74.616
Finansman Gelirleri
24 1.637.586 2.894.535
Finansman Giderleri
24 -26.571 -36.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.762.356 2.932.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.354.853 -609.747
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -254.073
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.354.853 -355.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.407.503 2.323.147
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.407.503 2.323.147
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.407.503 2.323.147
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00759000 0,00326000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.778 -4.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.723 -6.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
945 1.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
945 1.387
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.778 -4.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.403.725 2.318.230
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.403.725 2.318.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912967


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.