KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 18:19
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674
Transferler
13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.796 -10.796 -10.796 -11.372.495 -11.372.495 -11.383.291 -11.383.291
Dönem Karı (Zararı)
-11.372.495 -11.372.495 -11.372.495 -11.372.495
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -10.796 -10.796 -10.796 -10.796 -10.796
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383
Transferler
38.841 -11.411.336 11.372.495 -38.841 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.917 -4.917 -4.917 2.323.147 2.323.147 2.318.230 2.318.230
Dönem Karı (Zararı)
2.323.147 2.323.147 2.323.147 2.323.147
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -4.917 -4.917 -4.917 -4.917 -4.917
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 -7.260 125.908.141 125.900.881 125.900.881 635.983 10.270.906 2.323.147 12.594.053 146.251.613 146.251.613


Sunum Para Birimi Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.122.696 -2.010.614
Dönem Karı (Zararı)
2.323.147 -11.372.495
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.323.147 -11.372.495
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.032.613 9.507.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 48.223 7.657
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.493 28.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 14.593 24.515
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7, 8 900 3.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -2.859.378 -2.601.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.892.597 -2.601.201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33.219 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.698 -3.722
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.845.000 14.895.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.845.000 14.895.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 609.747 -2.818.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.156 -52.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.324 -1.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.324 -1.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.559 -4.275
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.559 -4.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -2.251 -1.793
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -182 1.251
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-182 1.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -30.606 -46.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.606 -46.781
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.739.622 -1.918.291
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -383.074 -92.323
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.061.063 2.501.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 12 0 -3.577
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -3.577
Alınan Faiz
3.061.063 2.505.123
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.700 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -29.481 0
Ödenen Faiz
13, 24 -33.219 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
875.667 490.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
875.667 490.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.406.477 13.915.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.282.144 14.406.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.306.130 14.598.929
Ticari Alacaklar
7 0 1.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 1.324
Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.621 3.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.621 3.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 208.029 79.028
Diğer Dönen Varlıklar
17 119.966 90.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
119.966 90.296
ARA TOPLAM
15.637.746 14.772.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.637.746 14.772.671
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 15.092 13.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.092 13.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 162.105.000 160.260.000
Maddi Duran Varlıklar
10 4.729 11.002
Mobilya ve Demirbaşlar
4.729 11.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 82.252 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 221 1.045
Bilgisayar Yazılımları
221 1.045
Peşin Ödenmiş Giderler
17 435 26
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
435 26
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.207.729 160.285.467
TOPLAM VARLIKLAR
177.845.475 175.058.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 40.043 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.043 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
40.043 0
Ticari Borçlar
7 14.176 11.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.176 11.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 20.812 23.063
Diğer Borçlar
8 5.820 6.002
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.820 6.002
ARA TOPLAM
80.851 40.782
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.851 40.782
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 53.854 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.854 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.854 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 83.527 62.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
83.527 62.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 31.375.630 31.021.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.513.011 31.083.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.593.862 31.124.755
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.251.613 143.933.383
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.900.881 125.905.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.900.881 125.905.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16, 18 -7.260 -2.343
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 635.983 597.142
Yasal Yedekler
635.983 597.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.270.906 21.682.242
Net Dönem Karı veya Zararı
27 2.323.147 -11.372.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.251.613 143.933.383
TOPLAM KAYNAKLAR
177.845.475 175.058.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.945.652 -2.082.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.021.593 185.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.325 -14.896.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.616 -16.793.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.616 -16.793.561
Finansman Gelirleri
24 2.894.535 2.606.747
Finansman Giderleri
24 -36.257 -4.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.932.894 -14.191.218
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-609.747 2.818.723
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -254.073 -219.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -355.674 3.038.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.323.147 -11.372.495
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.323.147 -11.372.495
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.323.147 -11.372.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00330000 -0,01600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.917 -10.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.304 -13.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.387 3.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 1.387 3.045
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.917 -10.796
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.318.230 -11.383.291
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.318.230 -11.383.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822949


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.