KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:16
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674
Transferler
13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.232 -9.232 -9.232 30.759 30.759 21.527 21.527
Dönem Karı (Zararı)
30.759 30.759 30.759 30.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 -779 125.908.141 125.907.362 125.907.362 597.142 21.682.242 30.759 21.713.001 155.338.201 155.338.201
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 7.120.696 -2.343 125.908.141 125.905.798 125.905.798 597.142 21.682.242 -11.372.495 10.309.747 143.933.383 143.933.383
Transferler
38.841 -11.411.336 11.372.495 -38.841 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-303 -303 -303 558.153 558.153 557.850 557.850
Dönem Karı (Zararı)
558.153 558.153 558.153 558.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -303 -303 -303 -303 -303
Dönem Sonu Bakiyeler
18 7.120.696 -2.646 125.908.141 125.905.495 125.905.495 635.983 10.270.906 558.153 10.829.059 144.491.233 144.491.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.055.273 -1.047.693
Dönem Karı (Zararı)
558.153 30.759
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
558.153 30.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.391.697 -981.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 24.450 3.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.757 35.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 23.176 25.883
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7, 8 -2.419 9.327
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -1.594.299 -1.029.393
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.612.005 -1.029.393
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.706 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.236 -1.972
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 158.631 10.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.131 8.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 799 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
799 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -13.896 -12.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.910 45.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.910 45.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.379 2.846
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.379 2.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -9.565 -27.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.565 -27.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-858.675 -941.875
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -196.598 -105.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.686.888 982.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 12 0 -3.577
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.577
Alınan Faiz
1.686.888 985.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.200 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -13.494 0
Ödenen Faiz
13, 24 -17.706 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
600.415 -65.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
600.415 -65.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.406.477 13.915.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.006.892 13.849.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.124.461 14.598.929
Ticari Alacaklar
7 525 1.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
525 1.324
Peşin Ödenmiş Giderler
17 15.872 3.094
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.872 3.094
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 105.659 79.028
Diğer Dönen Varlıklar
17 99.861 90.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
99.861 90.296
ARA TOPLAM
15.346.378 14.772.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.346.378 14.772.671
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 14.630 13.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.630 13.394
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 160.260.000 160.260.000
Maddi Duran Varlıklar
10 7.633 11.002
Mobilya ve Demirbaşlar
7.633 11.002
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 102.815 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 527 1.045
Diğer Haklar
527 1.045
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.144 26
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.144 26
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
160.386.749 160.285.467
TOPLAM VARLIKLAR
175.733.127 175.058.138
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 34.529 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.529 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34.529 0
Ticari Borçlar
7 11.208 11.717
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11.208 11.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 19.993 0
Diğer Borçlar
8 24.686 29.065
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.686 29.065
ARA TOPLAM
90.416 40.782
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.416 40.782
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 75.355 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.355 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
75.355 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 66.202 62.630
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 31.009.921 31.021.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.151.478 31.083.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.241.894 31.124.755
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.491.233 143.933.383
Ödenmiş Sermaye
18 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.905.495 125.905.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.905.495 125.905.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16, 18 -2.646 -2.343
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 635.983 597.142
Yasal Yedekler
635.983 597.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.270.906 21.682.242
Net Dönem Karı veya Zararı
27 558.153 -11.372.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.491.233 143.933.383
TOPLAM KAYNAKLAR
175.733.127 175.058.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.016.731 -1.028.577 -487.624 -521.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 140.598 41.013 19.475 20.667
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.195 -851 -137 -803
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-877.328 -988.415 -468.286 -501.772
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-877.328 -988.415 -468.286 -501.772
Finansman Gelirleri
24 1.613.242 1.031.365 834.308 525.188
Finansman Giderleri
24 -19.130 -1.247 -9.340 -636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
716.784 41.703 356.682 22.780
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-158.631 -10.944 -77.379 -6.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -169.967 -34.743 -36.380 26 11.336 23.799 -40.999 -25.220
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
558.153 30.759 279.303 15.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
558.153 30.759 279.303 15.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
558.153 30.759 279.303 15.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,00078400 0,00004300 0,00039200 0,00002200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-303 -9.232 1.277 -12.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -389 -11.836 1.637 -16.573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86 2.604 -360 3.646
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
86 2.604 -360 3.646
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-303 -9.232 1.277 -12.927
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
557.850 21.527 280.580 3.008
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
557.850 21.527 280.580 3.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781198


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.