KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 20:41
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 7.120.696 8.530 125.908.141 125.916.671 125.916.671 0 10.551.936 309.844 10.861.780 143.899.147 143.899.147
Transferler
583.775 -273.931 -309.844 -583.775 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.844 1.844 1.844 253.569 253.569 255.413 255.413
Dönem Karı (Zararı)
253.569 253.569 253.569 253.569
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844
Dönem Sonu Bakiyeler
17 7.120.696 10.374 125.908.141 125.918.515 125.918.515 583.775 10.278.005 253.569 10.531.574 144.154.560 144.154.560
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.821 -7.821 -7.821 168.827 168.827 161.006 161.006
Dönem Karı (Zararı)
168.827 168.827 168.827 168.827
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -7.821 -7.821 -7.821 -7.821 -7.821
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 7.120.696 632 125.908.141 125.908.773 125.908.773 597.142 21.682.242 168.827 21.851.069 155.477.680 155.477.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.482.369 -1.237.506
Dönem Karı (Zararı)
168.827 253.569
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
168.827 253.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.448.638 -1.254.491
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 5.815 5.158
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8, 15 218.261 12.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.750 12.199
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
185.511 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.719.608 -1.335.495
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.719.608 -1.335.495
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.545 -83
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 52.439 63.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-165.105 -37.463
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -550
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-100.000 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -10.671 -9.794
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.448 3.709
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.448 3.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 0 -13.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.840 3.969
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.840 3.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 -46.146 -21.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-46.146 -21.312
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.444.916 -1.038.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -37.453 -199.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.592.666 1.343.371
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -3.577 -4.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.577 -4.095
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.596.243 1.347.466
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.297 105.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.297 105.865
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.915.545 13.911.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.025.842 14.017.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.245.581 14.011.919
Diğer Alacaklar
8 100.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
100.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
16 11.297 2.568
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.297 2.568
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 107.591 206.129
Diğer Dönen Varlıklar
16 89.892 43.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
89.892 43.746
ARA TOPLAM
14.554.361 14.264.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.554.361 14.264.362
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 15.217 9.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.217 9.672
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 175.155.000 175.155.000
Maddi Duran Varlıklar
10 12.583 14.045
Mobilya ve Demirbaşlar
12.583 14.045
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.304 2.083
Bilgisayar Yazılımları
1.304 2.083
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.263 321
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.263 321
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.186.367 175.181.121
TOPLAM VARLIKLAR
189.740.728 189.445.483
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 7.944 12.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.944 12.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.495 0
Diğer Borçlar
8 211.278 29.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
211.278 29.607
ARA TOPLAM
233.717 41.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.717 41.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 52.556 24.274
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 33.976.775 34.062.536
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.029.331 34.086.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.263.048 34.128.809
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.477.680 155.316.674
Ödenmiş Sermaye
17 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.908.773 125.916.594
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15, 17 125.908.773 125.916.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
632 8.453
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.908.141 125.908.141
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 597.142 583.775
Yasal Yedekler
597.142 583.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.682.242 10.278.005
Net Dönem Karı veya Zararı
168.827 11.417.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.477.680 155.316.674
TOPLAM KAYNAKLAR
189.740.728 189.445.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.562.319 -1.079.360 -533.742 -260.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 61.346 64.175 20.333 19.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -915 -1.354 -64 -117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.501.888 -1.016.539 -513.473 -240.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.501.888 -1.016.539 -513.473 -240.340
Finansman Gelirleri
23 1.725.154 1.335.906 693.789 490.791
Finansman Giderleri
23 -2.000 -2.068 -753 -499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
221.266 317.299 179.563 249.952
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-52.439 -63.730 -41.495 -50.014
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -135.994 -66.152 -101.251 -51.532
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 83.555 2.422 59.756 1.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
168.827 253.569 138.068 199.938
DÖNEM KARI (ZARARI)
168.827 253.569 138.068 199.938
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
168.827 253.569 138.068 199.938
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) 26 0,00020000 0,00040000 0,00020000 0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.821 1.844 1.411 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -10.027 2.305 1.809 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.206 -461 -398 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 2.206 -461 -398 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.821 1.844 1.411 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
161.006 255.413 139.479 199.938
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
161.006 255.413 139.479 199.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716042


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3440 Değişim: 0,13%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4444 Değişim: -0,66%
Düşük 34,3913 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.500,20 Değişim: 1,59%
Düşük 2.459,76 12.04.2024 Yüksek 2.515,17
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.