KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:55
KAP ***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor

***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 7.120.696 8.530 125.908.141 125.916.671 125.916.671 10.551.936 309.844 10.861.780 143.899.147 143.899.147
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
583.775 -273.931 -309.844 -583.775 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.844 1.844 1.844 53.631 53.631 55.475 55.475
Dönem Karı (Zararı)
53.631 53.631 53.631 53.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 1.844 1.844 1.844 1.844 1.844
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 7.120.696 10.374 125.908.141 125.918.515 125.918.515 583.775 10.278.005 53.631 10.331.636 143.954.622 143.954.622
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 7.120.696 8.453 125.908.141 125.916.594 125.916.594 583.775 10.278.005 11.417.604 21.695.609 155.316.674 155.316.674
Transferler
13.367 11.404.237 -11.417.604 -13.367 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.232 -9.232 -9.232 30.759 30.759 21.527 21.527
Dönem Karı (Zararı)
30.759 30.759 30.759 30.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232 -9.232
Dönem Sonu Bakiyeler
17 7.120.696 -779 125.908.141 125.907.362 125.907.362 597.142 21.682.242 30.759 21.713.001 155.338.201 155.338.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.047.693 -925.718
Dönem Karı (Zararı)
30.759 53.631
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.759 53.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-981.382 -815.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 3.829 3.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7, 15 35.210 12.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.883 12.199
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.327 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -1.029.393 -844.816
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.029.393 -844.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.972 29
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 10.944 13.716
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.748 -38.584
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -12.167 -18.487
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 45.807 11.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.807 11.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 0 -13.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.846 -2.969
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.846 -2.969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 -27.738 -15.165
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.738 -15.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-941.875 -800.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -105.818 -125.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
982.023 851.140
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -3.577 -4.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.577 -4.095
Alınan Faiz
985.600 855.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.670 -74.578
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.670 -74.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.915.545 13.911.171
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.849.875 13.836.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.990.042 14.011.919
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
16 14.010 2.568
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.010 2.568
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 277.204 206.129
Diğer Dönen Varlıklar
16 71.486 43.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
71.486 43.746
ARA TOPLAM
14.352.742 14.264.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.352.742 14.264.362
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 11.644 9.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.644 9.672
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 175.155.000 175.155.000
Maddi Duran Varlıklar
10 14.312 14.045
Mobilya ve Demirbaşlar
14.312 14.045
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.563 2.083
Bilgisayar Yazılımları
1.563 2.083
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.046 321
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.046 321
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.183.565 175.181.121
TOPLAM VARLIKLAR
189.536.307 189.445.483
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 67.527 12.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
67.527 12.392
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.307 0
Diğer Borçlar
8 32.453 29.607
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.453 29.607
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
114.287 41.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.287 41.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 47.686 24.274
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 34.036.133 34.062.536
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.083.819 34.086.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.198.106 34.128.809
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.338.201 155.316.674
Ödenmiş Sermaye
17 7.120.696 7.120.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15, 17 125.907.362 125.916.594
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.907.362 125.916.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-779 8.453
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.908.141 125.908.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 597.142 583.775
Yasal Yedekler
597.142 583.775
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.682.242 10.278.005
Net Dönem Karı veya Zararı
26 30.759 11.417.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.338.201 155.316.674
TOPLAM KAYNAKLAR
189.536.307 189.445.483


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.028.577 -819.324 -521.636 -383.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 41.013 44.362 20.667 21.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -851 -1.237 -803 -1.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-988.415 -776.199 -501.772 -363.382
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-988.415 -776.199 -501.772 -363.382
Finansman Gelirleri
23 1.031.365 845.115 525.188 456.684
Finansman Giderleri
23 -1.247 -1.569 -636 -1.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.703 67.347 22.780 92.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.944 -13.716 -6.845 -18.639
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -34.743 -14.620 18.375 6.328
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 23.799 904 -25.220 -24.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.759 53.631 15.935 73.570
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.759 53.631 15.935 73.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.759 53.631 15.935 73.570
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,00004300 0,00007500 0,00002200 0,00010300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.232 1.844 -12.927 -3.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -11.836 2.305 -16.573 -3.913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.604 -461 3.646 783
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 2.604 -461 3.646 783
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.232 1.844 -12.927 -3.130
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.527 55.475 3.008 70.440
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.527 55.475 3.008 70.440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701645


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.