KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 20:25
KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677
Transferler
847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0
Dönem Karı (Zararı)
7.558.762 7.558.762 96.106 7.654.868
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
259.592 259.592 259.592
Sermaye Arttırımı
6.493.531 6.493.531 6.493.531
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-154.553 -154.553 -4.900 -159.453
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 7.631.052 -1.939.353 1.724.378 115.513.318 7.558.762 230.488.157 294.058 230.782.215
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205
Transferler
2.614.618 49.727.073 -52.341.691 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
6.126.206 6.126.206 81.966 6.208.172
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.739.635 -1.739.635 -1.739.635
Dönem Sonu Bakiyeler
13.637.086 -3.921.286 9.342.518 160.236.869 6.126.206 374.084.968 743.774 374.828.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.108.758 12.685.269
Dönem Karı (Zararı)
6.208.172 7.654.868
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.208.172 7.654.868
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.914.200 15.997.918
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.926.802 7.423.630
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
333.941 -229.572
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
333.941 -229.572
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.106.128 1.304.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.106.128 1.304.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
365.251 3.652.024
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.486.084
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
620.007 56.951
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-254.756 108.989
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-181.600
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-181.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
248.252 404.361
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
248.252
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
404.361
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.115.426 3.602.169
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.056.656 -10.522.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.208.957 -10.437.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.778.396 -63.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-46.987.353 -10.374.040
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.953.265 -2.502.409
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-696.268 -148.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.256.997 -2.354.216
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-59.643
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-59.643
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.764.172 4.308.435
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.347.635
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.118.119 3.098.257
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.042.061 -1.841.855
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.076.058 4.940.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.475.759
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
393.438
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
393.438
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
336.702 311.792
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.839 345.835
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
209.863 -34.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.952.998 -5.301.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.569.804 -3.162.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
383.194 -2.138.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.065.716 13.130.026
Ödenen Faiz
3.300.007
Alınan Faiz
-1.951.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-700.427 -394.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.604.907 -49.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.839.816 -1.769.909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.219.458 12.466.562
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.219.458 12.466.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.993.064 -14.147.695
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.993.064 -14.147.695
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.841 -88.776
Alınan Faiz
1.951.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.005.774 -11.000.832
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.493.531
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.493.531
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.510.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
29.510.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.967.292 -13.862.239
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.967.292 -13.862.239
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.927 -146.040
Ödenen Faiz
-3.300.007 -3.486.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.725.284 -85.472
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.725.284 -85.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.346.524 25.290.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.621.240 25.205.358


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 54.621.240 57.346.524
Finansal Yatırımlar
1.313.600 1.132.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 1.313.600 1.132.000
Ticari Alacaklar
142.217.435 98.962.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.235.816 13.872.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 130.981.619 85.089.598
Diğer Alacaklar
13.576.760 10.623.495
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 696.268 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.880.492 10.623.495
Stoklar
10 23.943.354 10.179.182
Peşin Ödenmiş Giderler
18.776.649 11.945.637
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 7.704.859 8.525.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 11.071.790 3.420.137
Diğer Dönen Varlıklar
3.118.597 4.688.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 3.118.597 4.688.401
ARA TOPLAM
257.567.635 194.877.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.567.635 194.877.665
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 14.836.000 14.836.000
Maddi Duran Varlıklar
338.259.530 327.196.472
Arazi ve Arsalar
13 52.350.000 43.350.000
Binalar
13 18.543.018 18.235.270
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 3.042 3.167
Taşıtlar
13 254.536.965 255.822.441
Mobilya ve Demirbaşlar
13 1.142.974 1.182.417
Özel Maliyetler
13 455.431 398.177
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 11.228.100 8.205.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.944.332 3.142.706
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
193 232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
193 232
Peşin Ödenmiş Giderler
3.087.429 2.511.163
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 330.225 330.225
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.757.204 2.180.938
Diğer Duran Varlıklar
1.299.661 1.299.661
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.299.661 1.299.661
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
360.427.145 348.986.234
TOPLAM VARLIKLAR
617.994.780 543.863.899
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.790.427 622.340
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.790.427 622.340
Banka Kredileri
7 9.398.585
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 391.842 622.340
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.039.133 40.893.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.039.133 40.893.685
Banka Kredileri
7 52.039.133 40.893.685
Ticari Borçlar
94.063.144 48.199.781
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 11.675.228 6.658.562
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 82.387.916 41.541.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 8.713.205 6.237.446
Diğer Borçlar
2.479.269 2.269.406
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 27.750 27.750
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.451.519 2.241.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.225.438 832.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.225.438 832.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 406.979 4.604.907
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.985.202 8.138.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.764.938 1.918.530
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.220.264 6.220.264
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.752.033 3.120.587
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 3.752.033 3.120.587
ARA TOPLAM
181.454.830 114.918.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.454.830 114.918.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.448.456 25.456.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.448.456 25.456.210
Banka Kredileri
7 23.294.709 25.296.034
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 153.747 160.176
Diğer Borçlar
1.151.213 1.024.374
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 1.151.213 1.024.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.106.634 6.376.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.106.634 6.376.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 27.004.905 25.727.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.711.208 58.584.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
243.166.038 173.503.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
374.084.968 369.698.397
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 108.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -5.003.522 -5.003.522
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 85.667.097 85.667.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.715.800 11.455.435
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.715.800 11.455.435
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.637.086 13.637.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.921.286 -2.181.651
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.342.518 6.727.900
Yasal Yedekler
4.338.996 1.724.378
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
5.003.522 5.003.522
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
160.236.869 110.509.796
Net Dönem Karı veya Zararı
6.126.206 52.341.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
743.774 661.808
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
374.828.742 370.360.205
TOPLAM KAYNAKLAR
617.994.780 543.863.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 208.741.296 142.979.101
Satışların Maliyeti
19 -187.565.941 -123.697.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.175.355 19.281.220
BRÜT KAR (ZARAR)
21.175.355 19.281.220
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.800.253 -4.747.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.686.579 1.738.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.718.772 -1.022.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.342.909 15.249.961
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 181.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-248.252 -404.361
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.276.257 14.845.600
Finansman Gelirleri
23 1.951.631 819.304
Finansman Giderleri
23 -4.904.290 -4.407.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.323.598 11.257.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.115.426 -3.602.169
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -406.979 -5.424.961
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.708.447 1.822.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.208.172 7.654.868
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.208.172 7.654.868
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.966 96.106
Ana Ortaklık Payları
6.126.206 7.558.762
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.739.635 259.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.171.106 324.490
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
431.471 -64.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
431.471 -64.898
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.739.635 259.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.468.537 7.914.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.468.537 7.914.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028887


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8825 Değişim: 2,20%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,9108
Açılış: 15,5411
16,7680 Değişim: 3,25%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,8040
Açılış: 16,2402
926,75 Değişim: 1,73%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.