KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:22
KAP ***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
lış) ile İlgili Düzeltmeler
6.680.345 -2.904.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.892.022 -1.174.642
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.788.323 -1.729.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.109.632
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
343.545 151.042
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
343.545 151.042
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-565.268 5.520.892
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
514.090 2.344.500
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.079.358 3.176.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.721.830 7.529.948
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.784.175 5.446.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.937.655 2.083.917
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
82.027.813 68.021.521
Alınan Faiz
-5.183.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.148.883 -1.290.298
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.223.866 -1.569.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.687.906 -7.194.623
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-840.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.820.644 10.112.493
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.820.644 10.112.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.395.642 -17.277.296
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.395.642 -17.277.169
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-127
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-272.908 -29.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.462.498 -37.863.935
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
341.325
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.160.628
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.003.522
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.003.522
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.721.661 26.951.850
Kredilerden Nakit Girişleri
14.721.661 26.951.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.573.672 -54.906.513
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.573.672 -54.906.513
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-453.705 -597.011
Ödenen Faiz
-8.913.593 -9.312.261
Alınan Faiz
5.183.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.246.280 20.103.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.246.280 20.103.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.290.830 25.311.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.537.110 45.415.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.537.110 25.290.830
Finansal Yatırımlar
1.502.400 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 1.502.400
Ticari Alacaklar
92.214.335 73.148.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.854.788 7.113.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 73.359.547 66.035.133
Diğer Alacaklar
14.942.314 10.853.180
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 958.739
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.983.575 10.853.180
Stoklar
10 5.526.487 7.387.215
Peşin Ödenmiş Giderler
11.528.862 11.454.945
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 8.107.357 7.511.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.421.505 3.943.018
Diğer Dönen Varlıklar
7.334.413 11.118.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 7.334.413 11.118.588
ARA TOPLAM
211.585.921 139.253.668
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.585.921 139.253.668
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.439.000 10.439.000
Maddi Duran Varlıklar
291.224.783 237.704.012
Arazi ve Arsalar
13 43.350.000
Binalar
13 11.586.791 11.687.452
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 3.292 3.667
Taşıtlar
13 234.460.351 225.036.394
Mobilya ve Demirbaşlar
13 861.442 975.254
Özel Maliyetler
13 422.907 1.245
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 540.000
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.959.767 3.199.177
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
645 4.156
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
645 4.156
Peşin Ödenmiş Giderler
3.486.077 8.259.036
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.068.855 5.458.618
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.417.222 2.800.418
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
308.110.272 259.605.381
TOPLAM VARLIKLAR
519.696.193 398.859.049
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.482 7.802.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
493.482 7.802.487
Banka Kredileri
7 6.917.604
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 493.482 884.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.267.528 45.595.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.267.528 45.595.994
Banka Kredileri
42.267.528 45.595.994
Ticari Borçlar
44.742.814 38.352.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.511.411 2.700.748
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 37.231.403 35.651.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.813.119 4.703.487
Diğer Borçlar
1.211.654 2.243.012
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 48.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.163.654 2.243.012
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
666.042 322.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 666.042 322.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 3.755.288 49.827
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.134.437 5.802.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.702.898 1.817.052
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.431.539 3.985.614
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.220.360 4.895.655
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 7.220.360 4.895.655
ARA TOPLAM
113.304.724 109.768.137
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.304.724 109.768.137
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.411.656 46.079.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.411.656 46.079.901
Banka Kredileri
7 27.262.971 45.868.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 148.685 210.989
Diğer Borçlar
699.637 233.547
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 699.637 233.547
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.013.098 4.900.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.013.098 4.900.308
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 20.648.801 21.343.479
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.773.192 72.557.235
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
168.077.916 182.325.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
350.915.279 216.330.825
Ödenmiş Sermaye
18 108.000.000 93.506.469
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -5.003.522
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 85.667.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.367.236 5.432.107
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.367.236 5.432.107
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.631.052 7.631.052
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.263.816 -2.198.945
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.727.900 876.690
Yasal Yedekler
1.724.378 876.690
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
5.003.522
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
110.509.796 56.263.924
Net Dönem Karı veya Zararı
39.646.772 60.251.635
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
702.998 202.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
351.618.277 216.533.677
TOPLAM KAYNAKLAR
519.696.193 398.859.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 420.258.700 332.762.883 137.657.379 125.039.516
Satışların Maliyeti
19 -351.434.102 -276.132.191 -115.440.084 -101.599.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.824.598 56.630.692 22.217.295 23.440.278
BRÜT KAR (ZARAR)
68.824.598 56.630.692 22.217.295 23.440.278
Genel Yönetim Giderleri
20 -18.178.494 -13.255.105 -7.608.318 -4.766.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.742.088 6.104.914 1.374.395 995.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -8.340.524 -1.972.382 -5.203.863 -1.718.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.047.668 47.508.119 10.779.509 17.950.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.685.055 3.685.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-387.050 -350.109 -66.155 -304.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.345.673 47.158.010 14.398.409 17.646.153
Finansman Gelirleri
23 11.732.403 5.556.250
Finansman Giderleri
23 -10.319.875 -10.574.545 -2.632.818 -2.345.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.758.201 36.583.465 17.321.841 15.300.447
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.947.708 -5.038.105 -4.963.791 -1.740.140
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -11.929.327 -1.955.936 -3.755.288 -994.733
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -18.381 -3.082.169 -1.208.503 -745.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.810.493 31.545.360 12.358.050 13.560.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.810.493 31.545.360 12.358.050 13.560.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
163.721 135.655 43.151 41.187
Ana Ortaklık Payları
39.646.772 31.409.705 12.314.899 13.519.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-64.871 -636.014 276.159 18.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.089 -795.018 345.199 22.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.218 159.004 -69.040 -4.524
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.218 159.004 -69.040 -4.524
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-64.871 -636.014 276.159 18.099
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.745.622 30.909.346 12.634.209 13.578.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
163.721 135.655 43.151 41.187
Ana Ortaklık Payları
39.581.901 30.773.691 12.591.058 13.537.219http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976401


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5564 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,8852 Değişim: 0,06%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.430,13 Değişim: 0,00%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.432,34
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.