KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

04.03.2024 - 19:33
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 686.528.507 916.751.060
Satışların Maliyeti
21 -576.796.119 -803.671.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
109.732.388 113.079.718
BRÜT KAR (ZARAR)
109.732.388 113.079.718
Genel Yönetim Giderleri
22 -12.860.091 -8.653.399
Pazarlama Giderleri
22 -6.415.821 -7.291.676
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -279.964 -214.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 12.764.857 8.892.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -29.313.595 -29.559.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
73.627.774 76.252.790
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 82.225 -7.548.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 1.051.484 -15.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.761.483 68.689.217
Finansman Gelirleri
25 19.809.187 13.727.260
Finansman Giderleri
25 -25.002.978 -27.187.983
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-11.747.334 13.279.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.820.358 68.508.196
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.948.197 -6.962.959
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.969.370 -5.349.170
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 7.021.173 -1.613.789
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.872.161 61.545.237
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.872.161 61.545.237
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
294.825 231.524
Ana Ortaklık Payları
53.577.336 61.313.713
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 27 36,71000000 42,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.276.324 82.493.808
Dönem Karı (Zararı)
53.872.161 61.545.237
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
53.872.161 61.545.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.383.612 50.944.314
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 6.063.534 6.281.617
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-625.306 771.660
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -625.306 771.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 3.803.687 1.923.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -7.432.119 3.883.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.830.827 2.864.840
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.833.822 34.238.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.051.484 15.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.948.197 6.962.958
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -74.437 40.163
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 8.226.193 5.344.328
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.528.342 -11.382.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.585.016 -25.948.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.297.596 4.040.596
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.647.893 -3.636.957
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.919.655 4.448.416
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.614.009 4.168.827
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.443.128 -33.498.727
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.681.793 5.980.244
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.128.080 -7.450.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.840.789 86.541.209
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.767.882 -3.086.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.796.583 -960.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.549.350 -7.567.821
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-784.114 -295.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.411 1.015.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.393.820 -5.298.390
Alınan Temettüler
795.019 529.080
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.824.154 -3.518.193
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.774.711 -38.282.848
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 9.155.207 34.002.112
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -19.031.619 -47.434.012
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -77.415 -160.915
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.283.301 4.933.982
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-149.098 -26.137.213
Ödenen Temettüler
-34.247.534 -68.681
Ödenen Faiz
-4.813.882 -6.736.372
Alınan Faiz
10.106.329 3.318.251
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.952.263 36.643.139
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-22.990.676 -14.321.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.961.587 22.321.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.078.625 45.757.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 86.040.212 68.078.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 97.321.744 78.489.840
Finansal Yatırımlar
6 701.824 3.518.193
Ticari Alacaklar
8 40.439.432 35.290.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8, 28 6.530.348 5.252.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
33.909.084 30.037.523
Diğer Alacaklar
127.632 66.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
127.632 66.934
Türev Araçlar
18 2.064.355 5.926.936
Stoklar
9 44.464.007 59.452.710
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.278.124 1.433.309
Diğer Dönen Varlıklar
14 14.752.303 13.331.771
ARA TOPLAM
201.149.421 197.509.966
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
201.149.421 197.509.966
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
349.430 130.334
Türev Araçlar
18 36.926 94.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 8.293.884 7.571.139
Maddi Duran Varlıklar
11 133.839.201 128.588.094
Kullanım Hakkı Varlıkları
692.540 670.850
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.255.217 2.808.805
Şerefiye
2.150 2.045
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.253.067 2.806.760
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.814.657 1.119.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 6.465.989 706.494
Diğer Duran Varlıklar
14 9.896.408 8.501.573
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
165.644.252 150.190.516
TOPLAM VARLIKLAR
366.793.673 347.700.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.357.601 1.422.514
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 27.610.435 18.341.159
Ticari Borçlar
8 97.956.168 86.838.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 28 985.054 1.905.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
96.971.114 84.933.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 797.190 688.169
Diğer Borçlar
17 492.666 432.356
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17, 28 363.736 279.852
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
128.930 152.504
Türev Araçlar
18 532.712 1.638.686
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
156.225 191.547
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.353.491 1.574.002
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.226.423 874.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
59.999 78.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.166.424 795.728
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 22.788.063 18.002.377
ARA TOPLAM
155.270.974 130.003.677
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.270.974 130.003.677
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.358.081 35.054.547
Türev Araçlar
18 469.247 491.353
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.762 5.271
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.074.068 1.960.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.074.068 1.960.989
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 655.110 770.900
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.664 1.178
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.581.932 38.284.238
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.852.906 168.287.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.763.253 177.884.478
Ödenmiş Sermaye
20 1.926.796 275.257
Sermaye Düzeltme Farkları
20 24.621.222 25.833.444
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
132.333 -394.444
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.620 -492.579
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
114.788 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-429.408 -492.579
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
446.953 98.135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.136.111 -886.588
Yabancı Para Çevrim Farkları
359.397 178.362
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
771.914 -1.790.814
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
771.914 -1.790.814
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.004.800 725.864
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 6.401.291 2.978.503
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
111.968.164 88.764.593
Net Dönem Karı veya Zararı
53.577.336 61.313.713
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.177.514 1.528.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
202.940.767 179.412.567
TOPLAM KAYNAKLAR
366.793.673 347.700.482


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
275.257 25.833.444 393.911 393.911 -11.813.325 -11.813.325 524.268 -11.289.057 2.978.503 88.764.593 88.764.593 106.956.651 1.303.093 108.259.744
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-492.579 -492.579 98.135 -215.549 -609.993 10.022.511 10.022.511 201.596 10.224.107 61.313.713 61.313.713 70.927.827 293.676 71.221.503
Dönem Karı (Zararı)
61.313.713 61.313.713 61.313.713 231.524 61.545.237
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-492.579 -492.579 98.135 -215.549 -609.993 10.022.511 10.022.511 201.596 10.224.107 9.614.114 62.152 9.676.266
Kar Payları
-68.681 -68.681
Dönem Sonu Bakiyeler
275.257 25.833.444 -492.579 -492.579 98.135 178.362 -216.082 -1.790.814 -1.790.814 725.864 -1.064.950 2.978.503 88.764.593 61.313.713 150.078.306 177.884.478 1.528.089 179.412.567
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
275.257 25.833.444 -492.579 -492.579 98.135 178.362 -216.082 -1.790.814 -1.790.814 725.864 -1.064.950 2.978.503 88.764.593 61.313.713 150.078.306 177.884.478 1.528.089 179.412.567
Transferler
61.313.713 -61.313.713 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.788 63.171 177.959 348.818 181.035 707.812 2.562.728 2.562.728 278.936 2.841.664 53.577.336 53.577.336 57.126.812 423.395 57.550.207
Dönem Karı (Zararı)
53.577.336 53.577.336 53.577.336 294.825 53.872.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
114.788 63.171 177.959 348.818 181.035 707.812 2.562.728 2.562.728 278.936 2.841.664 3.549.476 128.570 3.678.046
Sermaye Arttırımı
1.651.539 -1.212.222 -439.317 -439.317
Kar Payları
3.422.788 -37.670.825 -37.670.825 -34.248.037 -34.248.037
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
226.030 226.030
Dönem Sonu Bakiyeler
1.926.796 24.621.222 114.788 -429.408 -314.620 446.953 359.397 491.730 771.914 771.914 1.004.800 1.776.714 6.401.291 111.968.164 53.577.336 165.545.500 200.763.253 2.177.514 202.940.767


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
53.872.161 61.545.237
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
529.903 -399.005
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
138.446 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.088 -616.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
348.818 98.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 7.397 -50.408
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 341.421 148.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.449 119.004
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.449 119.004
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.148.143 10.075.271
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
181.035 -215.549
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.185.341 12.735.728
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.185.341 12.735.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
278.936 201.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
10 278.936 201.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-497.169 -2.646.504
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -497.169 -2.646.504
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.678.046 9.676.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.550.207 71.221.503
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
423.395 293.676
Ana Ortaklık Payları
57.126.812 70.927.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254613


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.525 Değişim: -0,06% Hacim : 84.989 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.476 18.04.2024 Yüksek 9.602
Açılış: 9.565
32,5692 Değişim: 0,29%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 32,6766
Açılış: 32,4917
34,7331 Değişim: 0,00%
Düşük 34,6430 19.04.2024 Yüksek 34,9703
Açılış: 34,7321
2.493,16 Değişim: 0,35%
Düşük 2.485,75 19.04.2024 Yüksek 2.501,09
Açılış: 2.485,75
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.