KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 06:36
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 76.541.226 19.820.990
Satışların Maliyeti
18 -71.236.895 -18.293.664
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.304.331 1.527.326
BRÜT KAR (ZARAR)
5.304.331 1.527.326
Genel Yönetim Giderleri
19 -592.418 -353.932
Pazarlama Giderleri
19 -443.417 -193.450
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -14.455 -9.712
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 805.549 175.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.303.250 -1.759.656
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.756.340 -614.217
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 1.296 222
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 208.662 9.542
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.966.298 -604.453
Finansman Gelirleri
22 2.436.181 2.222.063
Finansman Giderleri
22 -4.340.317 -2.577.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.062.162 -960.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-125.751 218.982
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -11.970 -5.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -113.781 224.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
936.411 -741.070
DÖNEM KARI (ZARARI)
936.411 -741.070
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.750 19.425
Ana Ortaklık Payları
895.661 -760.495
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 24 3,58000000 -3,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.290.313 -449.584
Dönem Karı (Zararı)
936.411 -741.070
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
560.757 2.362.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 212.803 192.934
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 158.450 70.632
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 517.458 54.280
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.313.446 -65.011
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.838 347.810
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -208.662 -9.542
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 125.751 -218.982
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.296 -222
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 1.860.950 1.936.081
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
194.911 54.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
877.909 -2.000.884
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.722.146 -2.028.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.408.033 -59.722
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.224.449 -1.261.993
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.370.268 -3.684.488
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.277.349 6.382.277
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.257 -761.798
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.714.301 -587.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.375.077 -379.815
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.970 -7.650
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.794 -62.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.405 -173.908
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.558 306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-240.153 -253.814
Alınan Temettüler
8 240.000 80.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.080.276 1.740.966
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 5.930.792 10.343.922
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -7.152.780 -8.270.806
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -22.265 0 -20.020
Ödenen Faiz
-592.967 -493.811
Alınan Faiz
151.490 524.113
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.788.558 1.117.474
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.313.446 64.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.475.112 1.182.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.139.029 17.506.177
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.663.917 18.688.532


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.315.983 20.400.235
Finansal Yatırımlar
262.819 0
Ticari Alacaklar
6 19.190.824 13.516.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 25 1.830.998 1.668.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
17.359.826 11.848.559
Diğer Alacaklar
24.383 20.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.383 20.541
Türev Araçlar
15 549.717 3.817.972
Stoklar
7 34.126.130 23.755.862
Peşin Ödenmiş Giderler
11 419.609 186.381
Diğer Dönen Varlıklar
12 4.561.330 3.730.938
ARA TOPLAM
78.450.795 65.428.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.450.795 65.428.752
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.180 5.389
Türev Araçlar
15 88.019 44.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 2.154.377 2.150.156
Maddi Duran Varlıklar
9 26.313.569 26.288.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
181.142 182.156
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 60.661 66.801
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
60.661 66.801
Peşin Ödenmiş Giderler
11 109.259 94.639
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 7.304.483 6.377.848
Diğer Duran Varlıklar
12 1.981.276 1.896.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.200.966 37.106.249
TOPLAM VARLIKLAR
116.651.761 102.535.001
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 626.803 563.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 12.165.042 10.835.745
Ticari Borçlar
6 56.954.375 43.704.239
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 25 123.476 165.021
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
56.830.899 43.539.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 177.741 134.471
Diğer Borçlar
77.072 90.127
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 0 43.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
77.072 46.799
Türev Araçlar
15 5.032.842 3.302.177
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.760 32.315
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 38.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
347.731 200.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
87.633 19.387
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
64.001.571
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.726.466 64.001.571
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 19.448.893 20.218.575
Türev Araçlar
15 12.753 29.117
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.422 9.987
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 489.575 447.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
489.575 447.560
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
655 674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.960.298 20.705.913
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
100.686.764 84.707.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.656.611 17.557.210
Ödenmiş Sermaye
17 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.033.759 11.033.759
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.944.761 10.944.761
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.957.223 10.957.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.462 -12.462
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
88.998 88.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.474.436 -2.678.176
Yabancı Para Çevrim Farkları
402.660 297.679
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.512.526 -3.575.726
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.512.526 -3.575.726
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
635.430 599.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.103.622 3.784.488
Net Dönem Karı veya Zararı
895.661 3.319.134
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
308.386 270.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.964.997 17.827.517
TOPLAM KAYNAKLAR
116.651.761 102.535.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 -9.822 7.477.416 -2.243.649 -2.243.649 330.141 -1.913.508 503.343 6.277.999 -2.493.511 3.784.488 11.446.401 226.124 11.672.525
Transferler
-2.493.511 2.493.511 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.790 23.790 -198.236 -198.236 1.178 -197.058 -760.495 -760.495 -933.763 8.937 -924.826
Dönem Karı (Zararı)
-760.495 -760.495 -760.495 19.425 -741.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.790 23.790 -198.236 -198.236 1.178 -197.058 -173.268 -10.488 -183.756
Kar Payları
-20.020 -20.020
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 7.447.028 -7.841 7.439.187 48.051 13.968 7.501.206 -2.441.885 -2.441.885 331.319 -2.110.566 503.343 3.784.488 -760.495 3.023.993 10.512.638 215.041 10.727.679
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 10.957.223 -12.462 10.944.761 88.998 297.679 11.331.438 -3.575.726 -3.575.726 599.871 -2.975.855 503.343 3.784.488 3.319.134 7.103.622 17.557.210 270.307 17.827.517
Transferler
3.319.134 -3.319.134 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
104.981 104.981 -2.936.800 -2.936.800 35.559 -2.901.241 895.661 895.661 -1.900.599 38.079 -1.862.520
Dönem Karı (Zararı)
895.661 895.661 895.661 40.750 936.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
104.981 104.981 -2.936.800 -2.936.800 35.559 -2.901.241 -2.796.260 -2.671 -2.798.931
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 10.957.223 -12.462 10.944.761 88.998 402.660 11.436.419 -6.512.526 -6.512.526 635.430 -5.877.096 503.343 7.103.622 895.661 7.999.283 15.656.611 308.386 15.964.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
936.411 -741.070
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.798.931 -183.756
Yabancı Para Çevrim Farkları
104.981 23.790
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.979.887 -253.881
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.979.887 -253.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
35.559 1.178
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
8 35.559 1.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.040.416 45.157
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.040.416 45.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.798.931 -183.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.862.520 -924.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.079 8.937
Ana Ortaklık Payları
-1.900.599 -933.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027598


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.384 Değişim: 2,15% Hacim : 45.377 Mio.TL Son veri saati : 13:25
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3080 Değişim: 0,00%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1092 Değişim: 0,51%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.408,95 Değişim: -0,26%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.