KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 - 18:17
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 43.254.101 67.970.220 17.034.983 23.309.381
Satışların Maliyeti
20 -42.083.356 -64.150.485 -15.844.612 -22.152.015
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.170.745 3.819.735 1.190.371 1.157.366
BRÜT KAR (ZARAR)
1.170.745 3.819.735 1.190.371 1.157.366
Genel Yönetim Giderleri
21 -983.547 -892.254 -333.823 -321.984
Pazarlama Giderleri
21 -465.908 -332.771 -157.127 -123.264
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -27.384 -18.754 -8.684 -5.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 541.818 601.840 136.572 195.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.474.562 -1.008.882 -628.356 -293.487
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.238.838 2.168.914 198.953 608.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 572 385 221 266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 -148.036 172.084 77.998 62.336
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.386.302 2.341.383 277.172 670.883
Finansman Gelirleri
24 3.007.307 963.760 1.593.210 -63.197
Finansman Giderleri
24 -5.303.867 -3.177.916 -2.426.267 -754.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.682.862 127.227 -555.885 -146.403
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
876.520 256.210 160.919 6.231
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.035 -6.392 -7.919 -4
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 888.555 262.602 168.838 6.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.806.342 383.437 -394.966 -140.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.806.342 383.437 -394.966 -140.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.637 43.655 25.164 15.326
Ana Ortaklık Payları
-2.869.979 339.782 -420.130 -155.498
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 26 -11,46000000 1,36000000 -1,68000000 -0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.528.990 9.846.733
Dönem Karı (Zararı)
-2.806.342 383.437
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.926.738 2.146.018
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 567.620 522.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
30.674 -87.855
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 30.674 -87.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 165.769 127.509
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 853.361 1.207.948
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.028.498 -549.113
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
194.097 239.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 148.036 -172.084
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -876.520 -256.210
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -572 -385
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 3.819.825 1.141.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
52.946 -27.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.592.991 7.476.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
117.228 -626.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.448.011 -527.138
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-784.960 -127.916
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.204.096 -2.636.110
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.498.140 10.360.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.064 976.419
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
92.838 56.354
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.472.595 10.005.470
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.603 -104.918
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.792 -53.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-542.776 -909.665
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-3.696 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.201 1.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-681.281 -1.007.360
Alınan Temettüler
9 120.000 96.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.118.278 -5.742.921
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 36.227.065 39.137.343
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -31.294.726 -39.655.310
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -42.948 -24.191
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
415.876 68.357
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-518.717 -376.228
Ödenen Temettüler
0 -3.793.851
Ödenen Faiz
-1.095.568 -1.478.721
Alınan Faiz
427.296 379.680
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.953.488 3.194.147
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24 2.028.498 548.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.010 3.742.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.740.795 4.553.080
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.815.805 8.295.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.891.062 10.652.009
Ticari Alacaklar
6 4.675.650 4.787.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 738.802 995.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.936.848 3.792.069
Diğer Alacaklar
7 46.256 45.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.256 45.617
Türev Araçlar
17 1.064.327 303.992
Stoklar
8 7.233.811 9.468.581
Peşin Ödenmiş Giderler
12 223.508 236.762
Diğer Dönen Varlıklar
13 919.237 2.424.088
ARA TOPLAM
25.053.851 27.918.955
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.053.851 27.918.955
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.696 0
Türev Araçlar
17 123.366 98.741
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.124.986 1.362.777
Maddi Duran Varlıklar
10 20.531.155 20.334.715
Kullanım Hakkı Varlıkları
202.462 200.701
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 51.477 51.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.477 51.744
Peşin Ödenmiş Giderler
12 123.536 198.879
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.753.256 3.767.503
Diğer Duran Varlıklar
13 1.646.350 1.577.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.560.284 27.592.603
TOPLAM VARLIKLAR
53.614.135 55.511.558
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.594.029 1.798.683
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.626.077 3.379.019
Ticari Borçlar
6 9.351.301 17.816.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 149.400 226.072
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.201.901 17.590.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 99.176 147.409
Diğer Borçlar
16 34.019 55.409
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16, 27 1.759 28.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.260 27.112
Türev Araçlar
17 147.062 79.247
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.065 20.813
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 7.837 2.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 292.413 117.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
105.787 15.777
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
186.626 101.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.696.631 4.703.955
ARA TOPLAM
28.120.266
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.889.610 28.120.266
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 21.440.299 13.898.092
Türev Araçlar
17 56.973 31.950
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.471 7.820
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 345.506 316.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
345.506 316.052
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
771 838
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.854.020 14.254.752
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.743.630 42.375.018
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.663.072 12.962.835
Ödenmiş Sermaye
19 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
19 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.437.136 6.437.136
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.418.891 6.418.891
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.425.788 6.425.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.897 -6.897
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.245 18.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.280.089 -1.850.305
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.259 3.192
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.564.212 -2.100.116
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
276.864 246.619
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 503.343 503.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.277.999 5.752.162
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.869.979 525.837
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
207.433 173.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.870.505 13.136.540
TOPLAM KAYNAKLAR
53.614.135 55.511.558


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829
Transferler
3.712.789 -3.712.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 25.575 339.782 339.782 6.808.072 39.794 6.847.866
Dönem Karı (Zararı)
339.782 339.782 339.782 43.655 383.437
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 6.425.788 20.831 6.446.619 -3.904 20.514 20.514 5.061 25.575 6.468.290 -3.861 6.464.429
Kar Payları
-93.743 -3.700.108 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 5.021 6.430.809 19.288 6.450.097 -3.904 -2.073.710 -2.073.710 276.418 -1.797.292 503.343 5.752.162 339.782 6.091.944 12.838.850 160.994 12.999.844
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.853.497 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540
Transferler
525.837 -525.837
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.067 -464.096 -464.096 30.245 -433.851
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.