KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2020 - 18:17
KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 89.600.776 88.552.170
Satışların Maliyeti
21 -84.716.489 -79.327.847
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.884.287 9.224.323
BRÜT KAR (ZARAR)
4.884.287 9.224.323
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.277.213 -1.001.517
Pazarlama Giderleri
22 -482.074 -284.806
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -24.073 -21.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 838.573 930.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.709.363 -3.111.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.230.137 5.736.300
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -152 -9.378
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 197.393 265.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.427.378 5.992.802
Finansman Gelirleri
25 1.522.758 3.286.945
Finansman Giderleri
25 -4.261.484 -5.555.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-311.348 3.724.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
896.678 37.065
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.471 -218.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 906.149 255.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
585.330 3.761.445
DÖNEM KARI (ZARARI)
585.330 3.761.445
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
59.493 48.656
Ana Ortaklık Payları
525.837 3.712.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (zarar) (kr.) 27 2,10000000 14,83000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.334.588 1.351.978
Dönem Karı (Zararı)
585.330 3.761.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.574.177 2.491.882
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 706.116 622.494
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-87.855 86.609
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -87.855 86.609
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15 151.777 117.957
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.371.357 940.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-883.805 -2.918.108
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
537.019 130.739
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -197.393 -265.880
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -896.678 -37.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 152 9.378
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 1.916.881 3.777.952
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-43.394 27.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.354.542 -4.675.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
656.894 -403.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-381.602 -1.990.959
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-58.935 103.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.615.981 -1.560.264
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.348.504 -719.275
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
572.752 -202.463
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-167.090 97.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.514.049 1.578.255
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-105.823 -140.935
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-73.638 -85.342
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.240.172 -715.982
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.195 1.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.337.367 -941.063
Alınan Temettüler
9 96.000 224.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.790.553 -6.593.759
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 49.759.252 38.952.115
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -50.788.791 -41.005.302
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -34.535 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
84.997 405.021
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-649.449 -666.358
Ödenen Temettüler
20 -3.793.851 -3.406.452
Ödenen Faiz
-1.961.722 -1.248.137
Alınan Faiz
593.546 375.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.303.863 -5.957.763
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
25 883.852 2.918.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.187.715 -3.039.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.553.080 7.592.735
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.740.795 4.553.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.652.009 5.982.828
Ticari Alacaklar
6 4.787.906 5.428.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 28 995.837 1.132.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.792.069 4.296.621
Diğer Alacaklar
7 45.617 29.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.617 29.048
Türev Araçlar
175.532
Stoklar
8 9.468.581 6.764.745
Peşin Ödenmiş Giderler
13 236.762 108.689
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.424.088 2.472.625
ARA TOPLAM
27.918.955 20.962.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.918.955 20.962.205
DURAN VARLIKLAR

Türev Araçlar
18 98.741 168.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.362.777 1.266.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 0 4.621
Maddi Duran Varlıklar
11 20.334.715 12.339.167
Kullanım Hakkı Varlıkları
200.701 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 51.744 58.185
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.744 58.185
Peşin Ödenmiş Giderler
13 198.879 378.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 3.767.503 3.566.132
Diğer Duran Varlıklar
14 1.577.543 1.292.817
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.592.603 19.073.522
TOPLAM VARLIKLAR
55.511.558 40.035.727
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.798.683 1.141.869
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.379.019 2.971.529
Ticari Borçlar
6 17.816.174 7.496.141
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 28 226.072 77.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
17.590.102 7.419.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 147.409 127.500
Diğer Borçlar
17 55.409 39.300
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17, 28 28.297 24.279
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
27.112 15.021
Türev Araçlar
18 79.247 236.050
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20.813 4.878
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.405 98.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 117.152 80.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15.777 8.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
101.375 71.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 4.703.955 3.753.177
ARA TOPLAM
28.120.266 15.949.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.120.266 15.949.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13.898.092 13.836.142
Türev Araçlar
18 31.950 42.237
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.820 3.638
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 316.052 257.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
316.052 257.392
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
838 951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.254.752 14.140.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.375.018 30.089.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.962.835 9.824.629
Ödenmiş Sermaye
20 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
20 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.437.136 3.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.418.891 5.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.425.788 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.897 5.021
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.245 -1.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.850.305 -1.822.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.192 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.100.116 -2.094.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.100.116 -2.094.224
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
246.619 271.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 503.343 597.086
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.752.162 5.739.481
Net Dönem Karı veya Zararı
525.837 3.712.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
173.705 121.200
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.136.540 9.945.829
TOPLAM KAYNAKLAR
55.511.558 40.035.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661
Transferler
339.393 3.472.153 -3.811.546 -339.393 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.232 7.232 -393 6.839 -952.377 -952.377 90.483 -861.894 0 3.712.789 3.712.789 2.857.734 16.886 2.874.620
Dönem Karı (Zararı)
0 3.712.789 3.712.789 3.712.789 48.656 3.761.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.232 7.232 -393 6.839 -952.377 -952.377 90.483 -861.894 -855.055 -31.770 -886.825
Kar Payları
-21.975 -3.384.477 0 -3.384.477 -3.406.452 -3.406.45 3.478 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 5.021 5.021 -1.543 3.478 0 -2.094.224 -2.094.224 271.357 -1.822.867 597.086 5.739.481 3.712.789 9.452.270 9.824.629 121.200 9.945.829
Transferler
3.712.789 -3.712.789 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 -11.918 6.413.870 19.788 6.433.658 3.192 -5.892 -5.892 -24.738 -27.438 0 525.837 525.837 6.932.057 52.505 6.984.562
Dönem Karı (Zararı)
0 525.837 525.837 525.837 59.493 585.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.425.788 -11.918 6.413.870 19.788 6.433.658 3.192 -5.892 -5.892 -24.738 -27.438 6.406.220 -6.988 6.399.232
Kar Payları
-93.743 -3.700.108 0 -3.700.108 -3.793.851 -3.793.851
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 6.425.788 -6.897 6.418.891 18.245 6.437.136 3.192 -2.100.116 -2.100.116 246.619 -1.850.305 503.343 5.752.162 525.837 6.277.999 12.962.835 173.705 13.136.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
585.330 3.761.445
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.433.511 6.917
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 7.139.764 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.270 9.273
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
19.788 -393
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -1.043 -393
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 20.831 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-710.771 -1.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-710.771 -1.963
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-34.279 -893.742
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.192 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.726 -1.228.996
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-18.726 -1.228.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-24.738 90.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
9 -34.666 72.644
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9 9.928 17.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.993 244.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.993 244.771
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.399.232 -886.825
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.984.562 2.874.620
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.505 16.886
Ana Ortaklık Payları
6.932.057 2.857.734http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818648


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.905 Değişim: 1,34% Hacim : 15.872 Mio.TL Son veri saati : 13:16
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.913
Açılış: 1.897
13,5802 Değişim: -0,61%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,3751 Değişim: -0,86%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
768,75 Değişim: -1,33%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 789,82
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.