KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2022 - 20:28
KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Transferler
19.289 107.171.034 -107.190.323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
139.739.876 471.642 127.897.705 268.109.223 268.109.223
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926
Transferler
1.461.739 126.435.966 -127.897.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
871.993 182.092.847 182.964.840 182.964.840
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -99.468 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
178.974.760 77.661.196
Dönem Karı (Zararı)
182.092.847 127.897.705
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
182.092.847 127.897.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.195.895 116.767.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 21.956.618 21.116.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-18.075.778 297.796
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 7.643.042 2.396.653
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -26.898.000 -1.753.255
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.179.180 -345.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.399.712 2.957.670
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 131.700 -312.063
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.268.012 3.269.733
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
68.405.387 56.562.192
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 68.405.387 56.562.192
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.950.323 35.856.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 30.897.341 1.605.278
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.337.708 -1.628.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-146.032.180 -167.086.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.959.147 -32.013.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.959.147 -32.013.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.298.203 -33.129.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.298.203 -33.129.568
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.717.648 -162.615.391
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.690.093 60.267.790
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
38.690.093 60.267.790
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.252.725 404.095
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.252.725 404.095
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
179.256.562 77.578.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -323.563 -249.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.597 -63.597
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 105.358 395.132
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-101.532.110 -51.613.929
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.857.027 4.052.742
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.857.027 4.052.742
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.610.440 -55.666.671
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -46.610.440 -55.666.671
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-59.778.697
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-59.778.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.912.756 -5.475.353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.063.480.712 347.255.304
Kredilerden Nakit Girişleri
1.063.480.712 347.255.304
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.053.313.672 -273.614.510
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.053.313.672 -273.614.510
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.079.047 -21.029.178
Ödenen Faiz
-70.000.749 -58.086.969
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.470.106 20.571.914
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.470.106 20.571.914
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 21.020.591 448.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 15.550.485 21.020.591


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 15.550.485 21.020.591
Ticari Alacaklar
324.895.315 177.684.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 324.883.598 177.684.568
Diğer Alacaklar
25.608.034 13.934.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 25.608.034 13.934.824
Stoklar
7 492.718.895 440.465.550
Peşin Ödenmiş Giderler
9.616.217 12.239.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.616.217 12.239.052
Diğer Dönen Varlıklar
22.409.639 10.139.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 22.409.639 10.139.595
ARA TOPLAM
890.798.585 675.484.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
890.798.585 675.484.180
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22 53.313.000 26.415.000
Maddi Duran Varlıklar
429.453.711 411.733.472
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 429.453.711 411.733.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.2 61.785.212 71.039.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
158.179 119.816
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.1 158.179 119.816
Peşin Ödenmiş Giderler
59.778.689 2.857.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 59.778.689 2.857.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 17.567.594
Diğer Duran Varlıklar
40.845.245 43.010.341
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 40.845.245 43.010.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
645.334.036 572.742.825
TOPLAM VARLIKLAR
1.536.132.621 1.248.227.005
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
295.823.139 188.651.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
295.823.139 188.651.634
Banka Kredileri
25 295.823.139 188.651.634
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.691.224 105.226.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
100.691.224 105.226.574
Banka Kredileri
25 71.280.123 84.741.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 29.411.101 20.484.831
Ticari Borçlar
200.811.299 160.942.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 200.811.299 160.942.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 2.479.847 2.131.721
Diğer Borçlar
2.619.133 2.189.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.619.133 2.189.620
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
31.036.294 10.640.426
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
8 31.036.294 10.640.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
53.113 63.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.587.751 2.441.299
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.587.751 2.441.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.979.186 579.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.979.186 579.692
ARA TOPLAM
642.080.986 472.866.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
642.080.986 472.866.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
142.710.475 221.878.749
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
142.710.475 221.878.749
Banka Kredileri
25 117.176.268 181.947.427
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 25.534.207 39.610.618
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 320.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.391.762 4.991.741
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.391.762 4.991.741
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 13.494.632
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.596.869 226.870.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
804.677.855 699.737.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
731.454.766 548.489.926
Ödenmiş Sermaye
16 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.010.728 171.138.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.010.728 171.138.735
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.468 -971.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.514.932 53.193
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 1.514.932 53.193
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.170.588 -25.265.378
Net Dönem Karı veya Zararı
182.092.847 127.897.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
731.454.766 548.489.926
TOPLAM KAYNAKLAR
1.536.132.621 1.248.227.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 1.065.066.116 814.368.727
Satışların Maliyeti
17 -751.268.726 -570.722.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
313.797.390 243.646.572
BRÜT KAR (ZARAR)
313.797.390 243.646.572
Genel Yönetim Giderleri
18 -17.575.165 -12.010.261
Pazarlama Giderleri
18 -63.865.529 -43.471.516
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.800.413 -1.645.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 88.074.221 33.172.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -36.234.480 -16.023.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.396.024 203.668.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.2 29.406.501 12.839.700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21.2 -37.720 -9.152.173
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
311.764.805 207.356.412
Finansman Gelirleri
21 21.744.853 11.124.222
Finansman Giderleri
21 -120.519.470 -88.977.651
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
212.990.188 129.502.983
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.897.341 -1.605.278
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -53.113 -63.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -30.844.228 -1.541.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.092.847 127.897.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.092.847 127.897.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
182.092.847 127.897.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
871.993 471.642
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.089.991 589.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-217.998 -117.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -217.998 -117.911
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 139.739.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 139.739.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 0 168.282.884
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
23 -28.543.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
871.993 140.211.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.964.840 268.109.223
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
182.964.840 268.109.223http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008549


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,8925 Değişim: -0,06%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7374 Değişim: -0,12%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
924,65 Değişim: -0,40%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.