KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 20:39
KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Transferler
19.289 107.171.034 -107.190.323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-154.077 48.535.598 48.381.521 48.381.521
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.597.180 53.193 -25.265.378 48.535.598 328.762.224 328.762.224
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926
Transferler
1.461.739 126.435.966 -127.897.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
367.544 35.784.068 36.151.612 36.151.612
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -603.917 1.514.932 101.170.588 35.784.068 584.641.538 584.641.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.068.056 109.729.362
Dönem Karı (Zararı)
35.784.068 48.535.598
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.784.068 48.535.598
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.067.809 38.117.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.406.560 8.870.474
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.031.762 689.133
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.031.762 689.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
783.095 1.219.104
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-616.081 102.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.399.176 1.117.017
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.723.993 28.583.227
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 30.156.200 28.800.933
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.432.207 -217.706
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.372.100 3.110.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.095.722 -4.514.566
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-537.699 160.082
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-537.699 160.082
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.721.227 23.383.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.580.931 -19.976.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-57.580.931 -19.976.131
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
133.934.349 71.703.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.375.976 -88.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.375.976 -88.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.301.331 -28.255.821
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.704.396 -22.720.662
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.596.935 -5.535.159
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.130.650 110.037.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.594 -307.837
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.623.670 -10.499.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-17.623.670 -10.499.429
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-19.419.039 -11.490.983
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.795.369 991.554
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.648.291 -82.749.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
276.129.660 256.705.458
Kredilerden Nakit Girişleri
276.129.660 256.705.458
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-311.365.714 -311.920.297
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-304.084.030 -304.206.247
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-7.281.684 -7.714.050
Ödenen Faiz
-29.412.237 -27.534.442
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.203.905 16.480.652
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.203.905 16.480.652
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 21.020.591 448.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.816.686 16.929.329


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.816.686 21.020.591
Ticari Alacaklar
5 236.297.261 177.684.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 236.297.261 177.684.568
Diğer Alacaklar
11.444.814 13.934.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.444.814 13.934.824
Stoklar
6 306.531.201 440.465.550
Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.085.148 12.239.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 14.085.148 12.239.052
Diğer Dönen Varlıklar
11 19.566.382 10.139.595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 19.566.382 10.139.595
ARA TOPLAM
590.741.492 675.484.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
590.741.492 675.484.180
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 26.415.000 26.415.000
Maddi Duran Varlıklar
8 422.685.293 411.733.472
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 422.685.293 411.733.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
68.910.793 71.039.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 120.995 119.816
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 120.995 119.816
Peşin Ödenmiş Giderler
3.327.726 2.857.540
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.327.726 2.857.540
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.545.809 17.567.594
Diğer Duran Varlıklar
26.887.063 43.010.341
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 26.887.063 43.010.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
564.892.679 572.742.825
TOPLAM VARLIKLAR
1.155.634.171 1.248.227.005
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.004.335 188.651.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.004.335 188.651.634
Banka Kredileri
14 188.004.335 188.651.634
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.093.037 105.226.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
115.093.037 105.226.574
Banka Kredileri
14 93.677.893 84.741.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 21.415.144 20.484.831
Ticari Borçlar
63.133.843 160.942.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 63.133.843 160.942.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.126.130 2.131.721
Diğer Borçlar
2.809.310 2.189.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.809.310 2.189.620
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
14.649.043 10.640.426
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14.649.043 10.640.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
63.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.821.672 2.441.299
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.821.672 2.441.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
846.326 579.692
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 846.326 579.692
ARA TOPLAM
389.483.696 472.866.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
389.483.696 472.866.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.544.612 221.878.749
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
175.544.612 221.878.749
Banka Kredileri
14 143.332.106 181.947.427
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 32.212.506 39.610.618
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
320.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.964.325 4.991.741
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5.964.325 4.991.741
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.508.937 226.870.490
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
570.992.633 699.737.079
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
584.641.538 548.489.926
Ödenmiş Sermaye
15 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.506.279 171.138.735
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
171.506.279 171.138.735
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-603.917 -971.461
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.514.932 53.193
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.514.932 53.193
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
101.170.588 -25.265.378
Net Dönem Karı veya Zararı
35.784.068 127.897.705
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
584.641.538 548.489.926
TOPLAM KAYNAKLAR
1.155.634.171 1.248.227.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 399.019.159 410.429.141 221.182.921 194.223.594
Satışların Maliyeti
12 -297.279.066 -305.929.152 -155.104.813 -144.355.981
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.740.093 104.499.989 66.078.108 49.867.613
BRÜT KAR (ZARAR)
101.740.093 104.499.989 66.078.108 49.867.613
Genel Yönetim Giderleri
-9.454.671 -5.626.472 -5.510.956 -2.776.442
Pazarlama Giderleri
-27.406.021 -18.326.992 -15.049.124 -9.572.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-857.005 -546.962 -344.381 -307.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.212.920 10.464.624 6.461.530 4.559.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.232.507 -4.272.922 -1.095.406 -1.320.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.002.809 86.191.265 50.539.771 40.449.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
601.987 105.040 363.689 95.106
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
136.458 -160.082 -160.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.741.254 86.136.223 50.903.460 40.384.923
Finansman Gelirleri
13 5.691.520 2.553.336 2.247.846 696.414
Finansman Giderleri
13 -40.552.984 -44.668.527 -25.840.442 -22.777.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.879.790 44.021.032 27.310.864 18.303.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.095.722 4.514.566 -887.468 4.689.674
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.095.722 4.514.566 -887.468 4.689.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.784.068 48.535.598 26.423.396 22.993.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.784.068 48.535.598 26.423.396 22.993.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.784.068 48.535.598 26.423.396 22.993.178
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
459.430 -192.596 -365.241 329.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
459.430 -192.596 -365.241 329.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-91.886 38.519 73.048 -65.830
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
367.544 -154.077 -292.193 263.319
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.151.612 48.381.521 26.131.203 23.256.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.151.612 48.381.521 26.131.203 23.256.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959152


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.396 Değişim: -0,80% Hacim : 8.391 Mio.TL Son veri saati : 14:05
Düşük 1.394 23.09.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.409
8,7639 Değişim: 1,29%
Düşük 8,6232 23.09.2021 Yüksek 8,8021
Açılış: 8,6519
10,2841 Değişim: 1,68%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,3360
Açılış: 10,1144
500,67 Değişim: 1,78%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 502,14
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.