KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2021 - 22:32
KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -57.157 33.904 -168.061.882 35.625.470 174.576.326 174.576.326
Transferler
35.625.470 -35.625.470
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.385.946 107.190.323 105.804.377 105.804.377
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 32.370.320 -1.443.103 33.904 -132.436.412 107.190.323 280.380.703 280.380.703
Transferler
19.289 107.171.034 -107.190.323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
139.739.876 471.642 127.897.705 268.109.223 268.109.223
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -971.461 53.193 -25.265.378 127.897.705 548.489.926 548.489.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.661.196 47.131.441
Dönem Karı (Zararı)
127.897.705 107.190.323
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
127.897.705 107.190.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.767.380 54.770.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 21.116.022 15.189.263
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
297.796 1.839.982
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.396.653 2.148.329
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.753.255
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -345.602 -308.347
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.957.670 -426.681
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -312.063 205.930
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.269.733 -632.611
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.562.192 63.927.917
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 56.562.192 63.927.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.856.683 3.672.322
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.605.278 -29.506.662
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.628.261 74.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.086.188 -114.939.244
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.013.114 -53.718.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.013.114 -53.718.519
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.129.568 -12.494.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.129.568 -12.494.263
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-162.615.391 -63.105.969
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.267.790 5.662.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.267.790 5.662.491
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
404.095 8.717.016
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
404.095 8.717.016
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.578.897 47.021.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -249.236 -138.142
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
248.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.613.929 -46.438.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.052.742 407.760
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.052.742 407.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-55.666.671 -46.846.681
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -55.666.671 -46.846.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.475.353 -680.903
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
347.255.304 228.392.068
Kredilerden Nakit Girişleri
347.255.304 228.392.068
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-273.614.510 -155.723.226
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-273.614.510 -155.723.226
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.029.178 -8.471.842
Ödenen Faiz
-58.086.969 -64.877.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.571.914 11.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.571.914 11.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 448.677 437.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 21.020.591 448.677


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 21.020.591 448.677
Ticari Alacaklar
177.684.568 148.463.239
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.086.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 177.684.568 135.376.520
Diğer Alacaklar
13.934.824 7.284.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.934.824 7.284.460
Stoklar
7 440.465.550 277.850.159
Peşin Ödenmiş Giderler
12.239.052 6.227.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.239.052 6.227.485
Diğer Dönen Varlıklar
10.139.595 9.036.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 10.139.595 9.036.911
ARA TOPLAM
675.484.180 449.310.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
675.484.180 449.310.931
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22 26.415.000 24.661.745
Maddi Duran Varlıklar
411.733.472 203.933.685
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 411.733.472 203.933.685
Kullanım Hakkı Varlıkları
71.039.062 54.251.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
119.816 255.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 119.816 255.707
Peşin Ödenmiş Giderler
2.857.540 991.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.857.540 991.979
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 17.567.594 47.770.194
Diğer Duran Varlıklar
43.010.341 25.510.949
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 43.010.341 25.510.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
572.742.825 357.375.943
TOPLAM VARLIKLAR
1.248.227.005 806.686.874
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.651.634 95.099.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.651.634 95.099.067
Banka Kredileri
25 188.651.634 95.099.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.226.574 116.653.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.226.574 116.653.864
Banka Kredileri
25 84.741.743 104.710.827
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 20.484.831 11.943.037
Ticari Borçlar
160.942.026 101.019.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 160.942.026 101.019.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 2.131.721 1.462.065
Diğer Borçlar
2.189.620 979.292
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.189.620 979.292
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
10.640.426 12.364.345
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
8 10.640.426 12.364.345
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 63.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.441.299 1.543.267
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.441.299 1.543.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
579.692 715.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 579.692 715.963
ARA TOPLAM
472.866.589 329.837.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.866.589 329.837.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
221.878.749 192.697.577
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
221.878.749 192.697.577
Banka Kredileri
25 181.947.427 163.627.525
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 39.610.618 29.070.052
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
320.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.991.741 3.770.892
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.991.741 3.770.892
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.870.490 196.468.469
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
699.737.079 526.306.171
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
548.489.926 280.380.703
Ödenmiş Sermaye
16 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
171.138.735 30.927.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
171.138.735 30.927.217
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 172.110.196 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-971.461 -1.443.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.193 33.904
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
16 53.193 33.904
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-25.265.378 -132.436.412
Net Dönem Karı veya Zararı
127.897.705 107.190.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
548.489.926 280.380.703
TOPLAM KAYNAKLAR
1.248.227.005 806.686.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 821.439.973 641.160.628
Satışların Maliyeti
17 -577.793.401 -458.856.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
243.646.572 182.304.229
BRÜT KAR (ZARAR)
243.646.572 182.304.229
Genel Yönetim Giderleri
18 -12.010.261 -9.809.607
Pazarlama Giderleri
18 -43.471.516 -27.091.319
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.645.531 -1.047.346
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 33.172.794 16.395.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -16.023.173 -10.411.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
203.668.885 150.340.021
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.2 12.839.700
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21.2 -9.152.173 -74.233
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
207.356.412 150.265.788
Finansman Gelirleri
21 11.124.222 15.083.499
Finansman Giderleri
21 -88.977.651 -87.665.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.502.983 77.683.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.605.278 29.506.662
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-63.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.541.681 29.506.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.897.705 107.190.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.897.705 107.190.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
127.897.705 107.190.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
471.642 -1.385.946
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 589.553 -1.732.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-117.911 346.487
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 -117.911 346.487
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
139.739.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
139.739.876
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
23 168.282.884
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
23 -28.543.008
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.211.518 -1.385.946
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.109.223 105.804.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
268.109.223 105.804.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917130


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.