KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 00:58
KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 34.564.946 -1.039.578 28.075 -187.016.286 15.227.319 136.430.142 136.430.142
Transferler
5.319 15.222.000 -15.227.319
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.194.626 596.505 6.293.290 4.695.169 4.695.169
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.794.286 6.293.290 141.125.311 141.125.311
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -443.073 33.394 -171.794.286 6.293.290 141.125.311 141.125.311
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.560.886 -2.560.886 -2.560.886
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 33.394 -174.355.172 6.293.290 138.564.425 138.564.425
Transferler
938 6.293.290 -6.293.290 938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
385.489 35.625.471 36.010.960 36.010.960
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.454 32.370.320 -57.584 34.332 -168.061.882 35.625.471 174.576.323 174.576.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.126.860 -37.860.900
Dönem Karı (Zararı)
35.625.471 6.293.290
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.239.674 -8.990.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 5.831.819 3.605.400
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.139.144 2.615.227
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.139.144 2.615.227
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.866.667 1.198.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 285.538 1.198.655
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 255.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.325.591 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.175.006 -14.507.881
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.394.349
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.360.267
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-27.253.220 -3.268.606
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21.067.959 2.155.074
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.101.244 -1.289.367
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 328.282 -612.351
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 328.282 -612.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.942.940 -35.046.704
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.070.879 -16.513.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.070.879 -16.513.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.887.671 -3.075.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.887.671 -3.075.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.173.079 -26.753.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.763.032 -8.994.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.307.698 18.856.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.307.698 18.856.563
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
231.620 243.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
231.620 243.956
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.113.661 1.190.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.837.311 -391.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.276.350 1.581.834
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.077.795 -37.743.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -49.065 -115.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.767
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.651.964 -25.351.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
806.720 1.308.495
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,20 806.720 1.308.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -138.458.684 -26.659.548
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -138.458.684 -26.659.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.943.905 66.619.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
144.943.905 66.619.877
Kredilerden Nakit Girişleri
144.943.905 66.619.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-834.919 3.407.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-834.919 3.407.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.297.360 1.889.436
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.462.441 5.297.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 4.462.441 5.297.360
Ticari Alacaklar
5 91.215.599 55.483.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 91.215.599 55.483.794
Diğer Alacaklar
6 6.597.376 4.709.705
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.597.376 4.709.705
Stoklar
7 214.744.190 138.691.658
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.924.308 10.704.590
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.924.308 10.704.590
Diğer Dönen Varlıklar
15 26.918.785 20.229.974
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 26.918.785 20.229.974
ARA TOPLAM
348.862.699 235.117.081
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
348.862.699 255.820.326
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
148.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
24 20.703.245
Maddi Duran Varlıklar
9 230.976.822 103.328.491
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 247.329 283.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 247.329 283.250
Peşin Ödenmiş Giderler
17.250
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 17.917.045 10.284.543
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
270.010.191 113.896.284
TOPLAM VARLIKLAR
618.872.890 369.716.610
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 208.017.809 106.234.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28 208.017.809 106.234.808
Banka Kredileri
28 197.049.757 103.358.146
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 10.968.052 2.876.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 31.799.491 36.536.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28 31.799.491 36.536.068
Banka Kredileri
28 31.799.491 36.536.068
Ticari Borçlar
5 95.665.695 41.543.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.122.449 885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 89.543.246 41.542.373
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 1.019.308 399.618
Diğer Borçlar
6 587.813 356.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 587.813 356.196
Ertelenmiş Gelirler
8 4.537.124 11.675.118
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 4.537.124 11.675.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.155.719 731.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 172.025 121.134
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.983.694 610.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
660.408 211.819
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
660.408 211.819
ARA TOPLAM
345.443.367 197.688.157
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.443.367 197.688.157
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28 97.862.371 29.603.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
97.862.371 29.603.677
Banka Kredileri
28 61.348.528 26.791.172
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 36.513.843 2.812.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 990.829 1.299.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 990.829 1.299.465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
98.853.200 30.903.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
444.296.567 228.591.299
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
174.576.323 141.125.311
Ödenmiş Sermaye
16 272.650.000 272.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.454 121.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 32.312.736 31.927.247
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 32.312.736 31.927.247
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 32.370.320 32.370.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.584 -443.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 34.332 33.394
Yasal Yedekler
16 34.332 33.394
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-168.061.882 -171.794.286
Net Dönem Karı veya Zararı
35.625.471 6.293.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
174.576.323 141.125.311
TOPLAM KAYNAKLAR
618.872.890 369.716.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 374.615.196 235.258.862
Satışların Maliyeti
17 -276.675.032 -189.311.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.940.164 45.947.029
BRÜT KAR (ZARAR)
97.940.164 45.947.029
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.924.754 -5.649.536
Pazarlama Giderleri
18 -19.350.967 -15.132.916
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-652.482 -357.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.993.780 4.232.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.912.745 -3.323.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.092.996 25.715.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 612.351
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -328.282
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-629.272
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
74.135.442 26.328.282
Finansman Gelirleri
22 1.914.723 1.974.711
Finansman Giderleri
22 -47.525.938 -23.299.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.524.227 5.003.923
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.101.244 1.289.367
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 7.101.244 1.289.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.625.471 6.293.290
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.625.471 6.293.290
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.625.471 6.293.290
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
385.489 -1.598.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
494.217 745.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-108.728 -2.343.753
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-2.194.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-108.728 -149.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
385.489 -1.598.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.010.960 4.695.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.010.960 4.695.169http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747308


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.708 Değişim: -1,08% Hacim : 72.248 Mio.TL Son veri saati : 14:24
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4002 Değişim: 0,14%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5644 Değişim: 0,39%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.457,68 Değişim: 0,78%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.