" />

KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 19:46
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 94.246.256
Transferler
1.606.471 -1.606.471
Dönem Karı (Zararı)
-1.171.511 -1.171.511 -1.171.511
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.426 4.849.576 4.775.150 4.775.150
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -562.617 17.917.802 1.610.806 11.741.467 97.849.895 97.849.895
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 108.457.814
Transferler
6.934.832 -6.934.832 0 0
Dönem Karı (Zararı)
24.339.562 24.339.562 24.339.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
621.083 6.936.232 2.894.247 10.451.562 10.451.562
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -110.549 27.524.625 1.610.806 21.570.546 24.339.562 143.248.938 143.248.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.529.178 -37.605.835
Dönem Karı (Zararı)
24.339.562 -1.171.511
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.339.562 -1.171.511
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-768.504 6.594.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 4.646.743 4.857.055
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-361.393 50.723
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-361.393 50.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.329.704 2.759.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 878.495 184.474
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.451.209 2.575.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
824.524 296.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -52.055 -125.295
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 876.579 422.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.570.696 -415.401
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.637.386 -953.674
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.637.386 -953.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.918.960 -43.198.664
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.022.920 -15.870.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.112.552 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.910.368 -15.870.232
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.597.580 313.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.597.580 313.442
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-574.772 471.520
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-574.772 471.520
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.154.443 -3.990.848
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.124.746 1.893.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.004.555 -22.365.318
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.881 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.058.436 -22.365.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
978.298 540.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.187.210 -2.030.775
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
1.187.210 -2.030.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -337.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -337.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.190.278 -1.823.163
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.652.098 -37.775.267
Alınan Faiz
52.055 125.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-160.901 -71.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.074 115.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.131.594 -23.086.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.685.606 1.962.053
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 6.685.606 1.962.053
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.817.200 -25.048.862
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -33.817.200 -25.048.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.516.185 63.997.801
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.377.540 71.031.349
Kredilerden Nakit Girişleri
19 19.377.540 71.031.349
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
13.956.701 -6.774.574
Ödenen Faiz
-6.982.239 -5.108.550
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.164.183 4.849.576
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.913.769 3.305.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.913.769 3.305.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.601.140 375.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.514.909 3.680.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.514.909 13.601.140
Ticari Alacaklar
115.801.115 80.293.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 10.814.501 4.701.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 104.986.614 75.591.432
Diğer Alacaklar
3.117.592 23.763.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 83.932 14.132.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.033.660 9.631.240
Stoklar
8 34.877.674 24.723.231
Peşin Ödenmiş Giderler
27.625.580 16.701.122
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 27.625.580 16.701.122
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 992 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.900.143 2.325.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.900.143 2.325.371
ARA TOPLAM
216.838.005 161.407.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.838.005 161.407.518
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
199.971.888 165.910.122
Arazi ve Arsalar
10 38.704.540 38.704.540
Binalar
10 12.898.694 13.039.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 75.058.988 66.815.862
Taşıtlar
10 44.009.360 35.680.294
Mobilya ve Demirbaşlar
10 1.055.832 924.535
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 28.244.474 10.745.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.529.390 802.623
Diğer Haklar
11 1.529.390 802.623
Peşin Ödenmiş Giderler
9.216.278 8.015.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.216.278 8.015.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 7.581.981 196.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.299.537 174.925.538
TOPLAM VARLIKLAR
435.137.542 336.333.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.808.141 68.414.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.808.141 68.414.175
Banka Kredileri
6 79.968.855 58.177.693
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 12.776.384 10.236.482
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 62.902 0
Ticari Borçlar
125.154.333 81.149.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 53.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 125.154.333 81.095.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.545.386 567.088
Diğer Borçlar
1.244.984 1.336.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.244.984 1.336.384
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.275.009 84.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.275.009 84.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 13.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.129.679 5.678.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.129.679 5.678.470
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.811.215 1.624.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.811.215 1.624.005
ARA TOPLAM
234.968.747 158.867.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.968.747 158.867.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.159.814 67.158.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.159.814 67.158.479
Banka Kredileri
6 37.908.039 54.785.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 17.251.775 12.372.550
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.760.043 1.849.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.760.043 1.849.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.919.857 69.007.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
291.888.604 227.875.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.248.938 108.457.814
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.949.282 22.328.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.949.282 22.328.199
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -110.549 -731.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.524.625 20.588.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 27.524.625 20.588.393
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.019.022 3.019.022
Yasal Yedekler
15 1.610.806 1.610.806
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.408.216 1.408.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.570.546 11.741.467
Net Dönem Karı veya Zararı
24.339.562 6.934.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.248.938 108.457.814
TOPLAM KAYNAKLAR
435.137.542 336.333.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 162.639.336 61.176.058 85.863.135 26.147.129
Satışların Maliyeti
16 -129.381.470 -49.187.521 -67.570.949 -19.792.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.257.866 11.988.537 18.292.186 6.354.826
BRÜT KAR (ZARAR)
33.257.866 11.988.537 18.292.186 6.354.826
Genel Yönetim Giderleri
-3.321.219 -2.127.496 -1.773.647 -927.567
Pazarlama Giderleri
-5.370.725 -2.630.237 -2.757.773 -924.914
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 32.033.890 18.213.716 7.176.578 8.188.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -22.769.087 -12.207.069 -799.395 -4.781.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.830.725 13.237.451 20.137.949 7.909.244
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 3.637.386 1.090.139 3.346.815 256.961
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -136.465 0 -135.867
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.468.111 14.191.125 23.484.764 8.030.338
Finansman Gelirleri
19 3.842.645 2.913.820 3.829.753 862.431
Finansman Giderleri
19 -24.541.890 -18.412.715 -20.298.786 -10.759.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.768.866 -1.307.770 7.015.731 -1.866.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.570.696 136.259 2.589.901 144.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -260.635 0 -155.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 7.570.696 396.894 2.589.901 299.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.339.562 -1.171.511 9.605.632 -1.722.457
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.339.562 -1.171.511 9.605.632 -1.722.457
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.339.562 -1.171.511 9.605.632 -1.722.457
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
621.083 -74.426 -130.743 36.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 806.601 -93.033 -169.796 46.060
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-185.518 18.607 39.053 -9.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-185.518 18.607 39.053 -9.212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.936.232 4.849.576 1.979.562 1.753.804
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.936.232 4.849.576 1.979.562 1.753.804
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
6.936.232 4.849.576 1.979.562 1.753.804
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.557.315 4.775.150 1.848.819 1.790.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.896.877 3.603.639 11.454.451 68.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.896.877 3.603.639 11.454.451 68.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959456


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.117 Değişim: 0,25% Hacim : 73.073 Mio.TL Son veri saati : 15:57
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.120
Açılış: 11.093
32,8511 Değişim: 0,01%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,7028 Değişim: 0,05%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.558,11 Değişim: 0,51%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.558,18
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.