KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.05.2021 - 18:11
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
0 1.606.471 -1.606.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-243.441 7.520.167 6.934.832 14.211.558 0 14.211.558
Dönem Sonu Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814
Transferler
6.934.832 -6.934.832
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
751.826 4.956.670 5.708.496 0 5.708.496
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
2.090.042 2.090.042 0 2.090.042
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 14.733.930 14.733.930 14.733.930
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 20.194 25.545.063 1.610.806 20.766.341 14.733.930 130.990.282 0 130.990.282


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.467.538 -15.628.754
Dönem Karı (Zararı)
14.733.930 550.946
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.733.930 550.946
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.048.186 2.018.383
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.219.990 1.242.675
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
486.370 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 486.370 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-84.932 68.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.071.036 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.155.968 68.485
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.398.248 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.892 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 -2.385.356
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -4.980.795 -125.357
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-290.571 832.580
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -290.571 832.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.077.859 -20.747.150
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.359.982 -6.703.540
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.701.949 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.061.931 -6.703.540
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.220.899 -3.787.535
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.047.898 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.173.001 -3.787.535
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
808.971 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
808.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.253.898 385.471
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.037.825 5.733.651
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.899.688 -12.493.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
222.371 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.677.317 -12.493.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.367.053 -7.243
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
345.181 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
345.181 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-377.297 -2.534.131
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-377.297 -2.534.131
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
801.555 -1.340.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.607.885 -18.177.821
Alınan Faiz
20 12.892 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -139.165 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -14.074 -38.980
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 2.588.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.390.789 -17.300.435
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
290.571 1.144.654
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
290.571 1.144.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.681.360 -18.445.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.681.360 -18.445.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.981 38.518.127
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.577.663 38.518.127
Kredilerden Nakit Girişleri
3.577.663 38.518.127
Ödenen Faiz
20 -3.619.644 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.965.232 5.588.938
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
788.461 3.095.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.176.771 8.684.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.601.140 375.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.424.369 9.059.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.424.369 13.601.140
Ticari Alacaklar
115.065.010 80.293.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 4.701.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 115.065.010 75.591.432
Diğer Alacaklar
3.542.374 23.763.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 84.135 14.132.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.458.239 9.631.240
Stoklar
8 21.469.333 24.723.231
Peşin Ödenmiş Giderler
9 33.862.897 16.701.122
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.862.897 16.701.122
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 992 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.516.400 2.325.371
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.516.400 2.325.371
ARA TOPLAM
184.881.375 161.407.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
184.881.375 161.407.518
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 182.965.127 165.910.122
Arazi ve Arsalar
38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0
Binalar
13.039.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
66.815.862
Taşıtlar
35.680.294
Mobilya ve Demirbaşlar
924.535
Özel Maliyetler
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10.745.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.467.239 802.623
Lisanslar
1.467.239 802.623
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8.892.040 8.015.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.892.040 8.015.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 4.953.027 196.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.277.433 174.925.538
TOPLAM VARLIKLAR
383.158.808 336.333.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 64.750.122 58.177.693
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 64.750.122 58.177.693
Banka Kredileri
64.750.122 58.177.693
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 10.848.955 10.236.482
Ticari Borçlar
104.562.127 81.149.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 276.252 53.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 104.285.875 81.095.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
959.087 1.336.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 959.087 1.336.384
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
886.286 84.731
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 886.286 84.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 13.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.456.643 6.245.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.934.141 567.088
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.522.502 5.678.470
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.969.186 1.624.005
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.969.186 1.624.005
ARA TOPLAM
190.432.406 158.867.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.432.406 158.867.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.899.898 54.785.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.899.898 54.785.929
Banka Kredileri
6 46.899.898 54.785.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 13.031.698 12.372.550
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.804.524 1.849.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.804.524 1.849.050
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
61.736.120 69.007.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
252.168.526 227.875.242
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.990.282 108.457.814
Ödenmiş Sermaye
15 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.080.025 22.328.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.080.025 22.328.199
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 20.194 -731.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.545.063 20.588.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
15 25.545.063 20.588.393
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
1.610.806 1.610.806
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.766.341 11.741.467
Net Dönem Karı veya Zararı
14.733.930 6.934.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.990.282 108.457.814
TOPLAM KAYNAKLAR
383.158.808 336.333.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 76.776.201 35.028.929
Satışların Maliyeti
16 -61.810.521 -29.395.218
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.965.680 5.633.711
BRÜT KAR (ZARAR)
14.965.680 5.633.711
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.547.572 -1.199.929
Pazarlama Giderleri
17 -2.612.952 -1.705.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 24.857.312 10.025.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -21.969.692 -7.425.292
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.692.776 5.328.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 290.571 833.178
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -598
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.983.347 6.160.787
Finansman Gelirleri
20 12.892 2.051.389
Finansman Giderleri
20 -4.243.104 -7.653.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.753.135 558.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.980.795 -7.771
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -105.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 4.980.795 97.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.733.930 550.946
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.733.930 550.946
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.733.930 550.946
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 22 0,49000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
751.826 -111.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 976.397 -139.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-224.571 27.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-224.571 27.819
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.956.670 3.095.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.956.670 3.095.772
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.956.670 3.095.772
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.708.496 2.984.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.442.426 3.535.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.442.426 3.535.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937539


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,00% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.06.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,7661 Değişim: -0,04%
Düşük 8,7522 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4373 Değişim: -0,19%
Düşük 10,4170 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
502,52 Değişim: -0,06%
Düşük 501,82 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.