KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:13
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 -169.734 1.407.616 4.191.146 10.882.265 60.157.194 0 60.157.194
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 36.595 10.845.670 -10.882.265 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 4.811.919 94.652 128.526 0 3.489.630 8.524.727 0 8.524.727
Dönem Karı (Zararı)
3.489.630 3.489.630 0 3.489.630
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.811.919 94.652 128.526 0 5.035.097 0 5.035.097
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 4.811.919 0 -75.082 128.526 1.444.211 15.036.816 3.489.630 68.681.921 0 68.681.921
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.408.216 13.845.901 23.059.831 -268.603 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
0 166.595 3.024.541 -3.191.136 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 98.025 11.919.156 0 -6.714.301 5.302.880 0 5.302.880
Dönem Karı (Zararı)
0 -6.714.301 -6.714.301 0 -6.714.301
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
98.025 11.919.156 0 12.017.181 0 12.017.181
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.408.216 13.845.901 23.059.831 -170.578 13.146.682 1.610.806 16.708.102 -6.714.301 92.894.659 0 92.894.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-643.865 -11.712.782
Dönem Karı (Zararı)
-6.714.301 2.905.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.714.301 2.905.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.346.892 6.664.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 3.589.237 2.120.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 122.580
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 83.718
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 38.862
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
213.321 390.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
213.321 390.723
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.146.708 1.236.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.646.109 2.536.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-173.629 22.542
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
925.146 235.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.052.723 -20.039.256
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -539.994 -22.281.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -7.507.310 -17.836.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 6.967.316 -4.445.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.511.858 -925.682
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.928.783 -1.697.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.583.075 771.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.902.383 2.649.090
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.049.982 -11.156.956
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 14.964.233 8.286.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -18.429 138.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 14.982.662 8.148.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
107.860 -3.515
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-241.810 1.800.822
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
151.740 1.835.978
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-393.550 -35.156
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
121.848 -49.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.899.399 1.641.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
673.808 1.160.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.225.591 480.807
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.579.868 -10.468.663
Ödenen Faiz
-2.812.526 -1.515.097
Alınan Faiz
588.793 270.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.368.321 5.104.514
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 3.263.308 54.149
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.263.308 54.149
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.699.690 -4.273.312
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.761.234 -1.574.352
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -5.938.456 -2.698.960
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
68.061 330.594
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 8.997.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.511.012 2.741.399
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.719.816 24.332.041
Kredilerden Nakit Girişleri
5 14.084.606 21.481.921
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 8.635.210 2.850.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.385.550 -19.778.258
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.385.550 -19.778.258
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.823.254 -1.812.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.501.174 -3.866.869
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
267.335 -656.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.233.839 -4.523.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.977.730 11.101.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.743.891 6.578.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.743.891 6.977.730
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
6 47.311.583 33.962.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.507.310 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.804.273 33.962.767
Diğer Alacaklar
7 23.192.409 4.795.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.291.803 1.753.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.900.606 3.042.532
Stoklar
8 12.686.520 10.784.137
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.103.324 4.058.006
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.103.324 4.058.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
791.357 764.076
Diğer Dönen Varlıklar
1.022.551 1.723.640
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.022.551 1.723.640
ARA TOPLAM
94.851.635 63.066.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.851.635 63.066.008
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 3.397.884 2.366.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.390.100 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.007.784 2.366.881
Maddi Duran Varlıklar
10 120.857.044 104.870.092
Arazi ve Arsalar
38.704.540 38.704.540
Binalar
13.776.997 11.875.554
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.309.341 31.810.157
Taşıtlar
29.419.505 18.870.226
Mobilya ve Demirbaşlar
952.642 1.164.569
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.694.019 2.445.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 870.214 917.986
Lisanslar
870.214
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.042 Değişim: 1,18% Hacim : 31.397 Mio.TL Son veri saati : 11:56
Düşük 8.033 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9548 Değişim: 0,28%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9612
Açılış: 28,8732
31,5811 Değişim: 0,28%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5943
Açılış: 31,492
1.904,38 Değişim: 0,78%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.904,41
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.