KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 19:45
KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 46.385 830.261 2.154.455 1.731.221 48.608.223 0 48.608.223
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 577.355 1.731.221 -1.731.221 577.355 577.355
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -216.119 0 9.908.489 9.692.370 0 9.692.370
Dönem Karı (Zararı)
9.908.489 9.908.489 0 9.908.489
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-216.119 0 0 0 -216.119
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1.276.097 0 1.276.097
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 -169.734 1.407.616 5.161.773 9.908.489 60.154.045 0 60.154.045
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 -169.734 1.407.616 5.161.773 9.908.489 60.154.045 0 60.154.045
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
0 36.595 9.930.004 -9.908.489 58.110 58.110
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 23.059.831 -98.869 0 0 3.191.136 27.379.624 0 27.379.624
Dönem Karı (Zararı)
0 3.191.136 3.191.136 0 3.191.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.059.831 -98.869 0 24.188.488 0 24.188.488
Sermaye Arttırımı
1.227.526 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.408.216
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.408.216
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.408.216 13.845.901 23.059.831 -268.603 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.437.470 15.688.115
Dönem Karı (Zararı)
3.191.136 9.908.489
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.191.136 9.908.489
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.402 5.084.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.236.098 4.147.706
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.079 -140.006
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
83.718 145.236
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-70.639 -285.242
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
338.761 165.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
338.761 165.789
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.816.011 1.384.808
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-819.220 -1.383.530
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.907.714 2.695.135
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
418.148 607.658
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-690.631 -534.455
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.131.147 -1.481.034
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-22.775 953.711
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-127.625 53.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.319.693 2.431.953
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.820.362 9.617.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-83.718 4.854.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.904.080 4.763.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.250.972 56.520
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.710.194 -443.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.459.222 500.282
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.440.950 -524.227
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.318.582 11.567.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.340.941 -3.009.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.740 -165.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.291.201 -2.843.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-124.041 -1.401.387
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.906.859 1.603.960
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.617.253 -994.708
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-289.606 2.598.668
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14.887 -14.969.949
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.677 -508.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.330 -1.859.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
135.347 1.351.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.006.155 17.425.187
Ödenen Faiz
-2.907.714 -2.695.135
Alınan Faiz
476.399 958.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.910.736 11.644.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.070 27.212.814
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
98.070 27.212.814
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.349.411 -6.996.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.316.561 -5.979.799
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.850 -1.016.358
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
342.821 425.467
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.997.784 -8.997.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.770.566 -46.689.716
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.921.411 34.118.576
Kredilerden Nakit Girişleri
44.047.855 31.354.005
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5.873.556 2.764.571
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.107.054 -38.517.175
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.107.054 -38.517.175
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.043.791 -42.291.117
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.577.640 -19.357.261
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
454.025 3.594.376
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.123.615 -15.762.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.101.345 26.864.230
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.977.730 11.101.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.977.730 11.101.345
Finansal Yatırımlar
8 0 8.997.784
Vadeli Mevduatlar
8 0 8.997.784
Ticari Alacaklar
10 33.962.767 35.398.098
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 33.962.767 35.398.098
Diğer Alacaklar
12 4.795.652 6.650.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 1.753.120 5.617.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 3.042.532 1.033.159
Stoklar
15 10.784.137 13.154.448
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.058.006 4.126.596
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.058.006 4.126.596
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 764.076 291.031
Diğer Dönen Varlıklar
21 1.723.640 2.223.015
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6-21 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 1.723.640 2.223.015
ARA TOPLAM
63.066.008 81.943.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.066.008 81.943.112
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 2.366.881 2.750.118
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-12 0 2.750.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.366.881 0
Maddi Duran Varlıklar
27 104.870.092 69.576.567
Arazi ve Arsalar
27 38.704.540 0
Binalar
27 11.875.554 25.200.891
Tesis, Makine ve Cihazlar
27 31.810.157 24.599.997
Taşıtlar
27 18.870.226 18.327.374
Mobilya ve Demirbaşlar
27 1.164.569 1.446.305
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27 2.445.046 2.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
917.986 971.954
Lisanslar
28 917.986 0
Bilgisayar Yazılımları
28 0 971.954
Peşin Ödenmiş Giderler
13.235.459 3.302.481
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.235.459 3.302.481
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 1.816.908
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.390.418 78.418.028
TOPLAM VARLIKLAR
184.456.426 160.361.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.791.901 7.184.043
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.791.901 7.184.043
Banka Kredileri
9 2.700.614 7.184.043
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 91.287 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 18.026.587 30.790.282
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 18.026.587 30.790.282
Banka Kredileri
9 11.642.877 25.264.622
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 6.383.710 5.525.660
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
10 30.034.571 19.603.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-10 48.036 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 29.986.535 19.603.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 709.344 833.385
Diğer Borçlar
12 1.538.684 16.787.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 77.568 15.694.821
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 1.461.116 1.092.836
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
17 77.708 62.821
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 77.708 62.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
932.631 469.512
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 367.958 360.022
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 367.958 360.022
ARA TOPLAM
54.479.384 76.090.764
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.479.384 76.090.764
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 39.170.865 21.257.508
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 39.170.865 21.257.508
Banka Kredileri
9 32.511.112 13.957.139
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 6.659.753 7.300.369
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
12 1.098.800 1.756.686
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.098.800 1.756.686
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
29 1.568.309 1.102.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
29 1.568.309 1.102.137
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 547.289 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.385.263 24.116.331
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
96.864.647 100.207.095
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.591.779 60.154.045
Ödenmiş Sermaye
30 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.791.228 -169.734
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.791.228 -169.734
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-268.603 -169.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 1.227.526 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 1.227.526 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.444.211 1.407.616
Yasal Yedekler
30 1.444.211 1.407.616
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.683.561 5.161.773
Net Dönem Karı veya Zararı
3.191.136 9.908.489
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.591.779 60.154.045
TOPLAM KAYNAKLAR
184.456.426 160.361.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 112.947.266 83.753.520
Satışların Maliyeti
31 -92.019.764 -67.940.671
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.927.502 15.812.849
BRÜT KAR (ZARAR)
20.927.502 15.812.849
Genel Yönetim Giderleri
32 -2.556.697 -2.873.490
Pazarlama Giderleri
32 -8.154.607 -4.963.781
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 16.888.118 9.929.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -12.459.950 -11.548.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.644.366 6.355.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 548.812 15.195.798
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -85.098 -2.146.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.108.080 19.405.041
Finansman Gelirleri
37 5.194.749 11.210.783
Finansman Giderleri
37 -16.637.070 -19.070.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.665.759 11.545.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 -474.623 -1.637.228
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -932.631 -469.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 458.008 -1.167.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.191.136 9.908.489
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.191.136 9.908.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.191.136 9.908.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,10640000 0,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.960.962 -216.119
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.909.922 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-126.755 -270.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.822.205 54.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.822.205 54.030
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.227.526 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.227.526 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.188.488 -216.119
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.379.624 9.692.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.379.624 9.692.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667908


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.334 Değişim: -0,43% Hacim : 133.186 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1164 Değişim: 0,05%
Düşük 31,0419 27.02.2024 Yüksek 31,1244
Açılış: 31,1021
33,7654 Değişim: -0,09%
Düşük 33,7153 27.02.2024 Yüksek 33,8047
Açılış: 33,7948
2.031,33 Değişim: -0,04%
Düşük 2.027,30 27.02.2024 Yüksek 2.032,95
Açılış: 2.032,06
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.