KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2024 - 22:20
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 1.427.905.894 299.689.961 936.484.907 1.617.882.126 3.717.483.073 8.052.814.961 8.052.814.961
Transferler
324.083.898 3.393.399.175 -3.717.483.073
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.652.569 -105.227.651 4.309.826.295 3.980.946.075 3.980.946.075
Dönem Karı (Zararı)
4.309.826.295 4.309.826.295 4.309.826.295
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-223.652.569 -105.227.651 -328.880.220 -328.880.220
Kar Payları
-2.789.314.065 -2.789.314.065 -2.789.314.065
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 1.427.905.894 -223.652.569 194.462.310 1.260.568.805 2.221.967.236 4.309.826.295 9.244.446.971 9.244.446.971
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 1.427.905.894 -223.652.569 194.462.310 1.260.568.805 2.221.967.236 4.309.826.295 9.244.446.971 9.244.446.971
Transferler
345.583.441 3.964.242.854 -4.309.826.295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.582.697 -26.256.713 9.341.958.870 9.299.119.460 9.299.119.460
Dönem Karı (Zararı)
9.341.958.870 9.341.958.870 9.341.958.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.582.697 -26.256.713 -42.839.410 -42.839.410
Sermaye Arttırımı
46.697.875 -36.127.671 -10.570.204
Kar Payları
-3.145.576.115 -3.145.576.115 -3.145.576.115
Dönem Sonu Bakiyeler
100.066.875 1.391.778.223 -240.235.266 168.205.597 1.606.152.246 3.030.063.771 9.341.958.870 15.397.990.316 15.397.990.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.885.564.691 6.826.521.952
Dönem Karı (Zararı)
9.341.958.870 4.309.826.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.096.158.594 3.062.030.536
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.179.772.646 940.814.506
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.309.204 93.979.514
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 405.598 11.959.063
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.903.606 82.020.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
694.469.963 284.562.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 405.211.428 98.835.744
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 8.587.610 4.116.710
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 280.670.925 181.609.633
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22, 23 -1.111.061.780 790.336.136
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
544.861.893 736.784.302
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.604.212 -28.136.873
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -12.604.212 -28.136.873
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.795.410.880 243.690.864
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.158.664.112 100.976.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
152.849.076 -52.633.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.113.666.837 -380.090.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-960.817.761 327.456.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
236.415 1.939.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.368.104.415 -1.186.881.015
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.559.179.578 1.593.681.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.814.800.472 -41.941.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-255.620.894 1.635.622.852
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-488.435.954 458.773.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.388.812 -713.903.207
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.388.812 -713.903.207
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.279.453.352 7.472.833.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -76.892.731 -17.906.122
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.316.995.930 -628.405.251
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.106.056.012 -2.268.765.622
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 634.015.075
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -14.464.694 -669.199.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10, 12 10.390.600 9.153.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 12 -1.735.996.993 -1.608.719.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.705.914.437 -666.168.161
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.340.366.934 7.629.666.239
Kredilerden Nakit Girişleri
6 7.340.366.934 7.629.666.239
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.897.097.814 -4.758.041.565
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -6.897.097.814 -4.758.041.565
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -136.649.224 -72.920.637
Ödenen Temettüler
17 -3.145.576.115 -2.789.314.065
Ödenen Faiz
-850.857.795 -1.059.163.115
Alınan Faiz
1.983.899.577 383.604.982
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.073.594.242 3.891.588.169
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.150.693.266 -937.232.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.922.900.976 2.954.355.876
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.194.664.733 4.240.308.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.117.565.709 7.194.664.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.331.179.212 7.277.810.456
Finansal Yatırımlar
5 11.260.120 692.101.004
Ticari Alacaklar
2.415.642.960 3.463.374.779
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 26 91.102.488 2.099.317.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.324.540.472 1.364.057.410
Stoklar
9 8.695.894.638 6.332.693.829
Peşin Ödenmiş Giderler
14 17.421.222 24.992.794
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 5.057
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.535.539.448 1.661.139.785
ARA TOPLAM
25.006.937.600 19.452.117.704
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.006.937.600 19.452.117.704
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 8.460.238
Ticari Alacaklar
109.458 180.357
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 109.458 180.357
Diğer Alacaklar
412.392 648.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 412.392 648.806
Maddi Duran Varlıklar
10 4.561.864.474 3.808.219.757
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 229.117.832 214.649.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.344.294.975 2.380.643.251
Peşin Ödenmiş Giderler
14 297.204.577 149.638.799
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 7.939.181
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.449.403.127 6.553.980.328
TOPLAM VARLIKLAR
32.456.340.727 26.006.098.032
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.414.121.354 4.007.805.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.414.121.354 4.007.805.023
Banka Kredileri
6 4.414.121.354 4.007.805.023
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
558.491.181 1.451.070.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.223.345 41.058.968
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 44.223.345 41.058.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
514.267.836 1.410.011.353
Banka Kredileri
6 512.439.342 1.397.749.120
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.828.494 12.262.233
Ticari Borçlar
8.780.051.954 8.115.420.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 26 1.368.080.020 447.827.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.411.971.934 7.667.592.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 550.323.082 245.710.836
Diğer Borçlar
202.833.491 205.397.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 202.833.491 205.397.422
Devlet Teşvik ve Yardımları
13 3.321.575 5.473.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 453.714.616 938.696.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 499.269.075
Kısa Vadeli Karşılıklar
272.941.977 220.350.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 37.959.651 21.962.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 234.982.326 198.388.242
ARA TOPLAM
15.735.068.305 15.189.923.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.735.068.305 15.189.923.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
816.364.756 951.110.092
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.093.045 112.284.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 62.093.045 112.284.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
754.271.711 838.825.745
Banka Kredileri
6 752.246.830 836.102.681
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.024.881 2.723.064
Uzun Vadeli Karşılıklar
506.917.350 601.078.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 255.775.619 422.573.776
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 251.141.731 178.505.163
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 19.538.211
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.323.282.106 1.571.727.242
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.058.350.411 16.761.651.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.397.990.316 9.244.446.971
Ödenmiş Sermaye
17 100.066.875 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 1.391.778.223 1.427.905.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-240.235.266 -223.652.569
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-240.235.266 -223.652.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-240.235.266 -223.652.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
168.205.597 194.462.310
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
168.205.597 194.462.310
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
168.205.597 194.462.310
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.606.152.246 1.260.568.805
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.030.063.771 2.221.967.236
Net Dönem Karı veya Zararı
9.341.958.870 4.309.826.295
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.397.990.316 9.244.446.971
TOPLAM KAYNAKLAR
32.456.340.727 26.006.098.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 58.435.633.948 41.397.462.345
Satışların Maliyeti
18 -42.844.383.885 -34.948.694.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.591.250.063 6.448.767.628
BRÜT KAR (ZARAR)
15.591.250.063 6.448.767.628
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.222.022.425 -843.791.606
Pazarlama Giderleri
19 -1.891.848.772 -1.319.221.872
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -464.033.898 -312.917.862
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.549.769.836 2.727.185.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -4.255.911.214 -3.058.808.892
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.307.203.590 3.641.213.073
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.798.038 36.747.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.324.001.628 3.677.960.751
Finansman Gelirleri
22 2.476.562.980 1.094.315.704
Finansman Giderleri
23 -1.762.023.703 -1.415.160.091
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
98.828.845 1.196.400.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.137.369.750 4.553.517.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.795.410.880 -243.690.864
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.808.608.468 -628.400.194
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.197.588 384.709.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.341.958.870 4.309.826.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.341.958.870 4.309.826.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.341.958.870 4.309.826.295
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 25 1,56170000 0,80760000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.582.697 -223.652.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -22.110.263 -298.203.425
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.527.566 74.550.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 5.527.566 74.550.856
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-26.256.713 -105.227.651
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.008.951 -140.303.534
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.752.238 35.075.883
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
24 8.752.238 35.075.883
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.839.410 -328.880.220
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.299.119.460 3.980.946.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.299.119.460 3.980.946.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251452


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.543 Değişim: -1,41% Hacim : 46.348 Mio.TL Son veri saati : 12:57
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.646
Açılış: 9.645
32,5003 Değişim: 0,28%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5029
Açılış: 32,411
34,5911 Değişim: 0,28%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5992
Açılış: 34,4942
2.477,90 Değişim: -0,21%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.