KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2023 - 23:22
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -46.432.579 -42.851.846 145.353.605 521.839.858 776.443.043 1.441.166.437 1.441.166.437
Transferler
74.631.552 701.811.491 -776.443.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.932.550 153.572.634 1.322.187.577 1.459.827.661 1.459.827.661
Dönem Karı (Zararı)
1.322.187.577 1.322.187.577 1.322.187.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.932.550 153.572.634 137.640.084 137.640.084
Kar Payları
-101.016.019 -748.983.981 -850.000.000 -850.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -62.365.129 110.720.788 118.969.138 474.667.368 1.322.187.577 2.050.994.098 2.050.994.098
Transferler
119.733.155 1.202.454.422 -1.322.187.577
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.025.048 -51.773.782 2.971.018.561 2.787.219.731 2.787.219.731
Dönem Karı (Zararı)
2.971.018.561 2.971.018.561 2.971.018.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-132.025.048 -51.773.782 -183.798.830 -183.798.830
Kar Payları
-1.200.000.000 -1.200.000.000 -1.200.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -194.390.177 58.947.006 238.702.293 477.121.790 2.971.018.561 3.638.213.829 3.638.213.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.884.210.353 886.046.934
Dönem Karı (Zararı)
2.971.018.561 1.322.187.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
570.568.036 429.890.825
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 213.241.482 160.556.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
36.380.576 -275.269
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.120.527 36.756
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 38.501.103 -312.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.162.915 59.603.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 31.138.667 13.093.709
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 113.024.248 46.509.825
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21, 22 207.961.788 -37.014.065
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
12, 20 -482.896 -575.891
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -17.446.725 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-17.446.725 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -107.579.511 188.045.473
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
98.143.961 61.684.763
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.813.554 -2.134.084
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-359.581.547 -601.534.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-835.309.662 -468.867.938
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -638.896.549 -435.066.880
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -196.413.113 -33.801.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
562.443 -574.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.914.103.599 -868.184.738
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -12.510.111 -1.764.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.515.751.305 931.298.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 90.839.048 100.716.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.424.912.257 830.582.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
71.456.591 32.706.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.135.816 32.357.534
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 392.752.762 16.811.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-641.317.092 -275.316.629
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -641.317.092 -275.316.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.182.005.050 1.150.543.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -9.178.250 -5.115.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -288.616.447 -259.382.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.123.190.349 -362.206.075
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-302.850.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.927.615 2.781.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.808.379 -322.891.883
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-45.835.354 -42.729.963
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
12 112.269 634.177
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-99.736.500 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
878.522.957 -1.078.247.103
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.820.363.928 50.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 3.820.363.928 50.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.558.128.749 -299.087.228
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.558.128.749 -299.087.228
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-37.377.376 -23.260.697
Ödenen Temettüler
16 -1.200.000.000 -850.000.000
Ödenen Faiz
-313.226.616 -121.108.669
Alınan Faiz
166.891.770 165.209.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.639.542.961 -554.406.244
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
167.069.990 238.142.513
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.806.612.951 -316.263.731
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.559.799.196 1.876.062.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.366.412.147 1.559.799.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.416.872.941 1.566.586.803
Finansal Yatırımlar
5 420.033.225 0
Ticari Alacaklar
2.101.907.770 1.264.477.581
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,25 1.274.066.993 635.170.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 827.840.777 629.307.137
Stoklar
8 3.614.962.987 1.739.360.491
Peşin Ödenmiş Giderler
13 15.168.023 2.657.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.069 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.008.138.837 366.839.583
ARA TOPLAM
11.577.086.852 4.939.922.370
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.577.086.852 4.939.922.370
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
109.458 109.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 109.458 109.458
Diğer Alacaklar
393.753 956.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
393.753 956.197
Maddi Duran Varlıklar
9 931.097.842 629.264.236
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 93.425.351 23.215.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 621.820.738 438.576.994
Peşin Ödenmiş Giderler
13 90.815.165 44.979.811
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 481.193.003 33.622.002
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.218.855.310 1.170.724.223
TOPLAM VARLIKLAR
13.795.942.162 6.110.646.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.432.320.224 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.432.320.224 0
Banka Kredileri
6 2.432.320.224 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
880.648.551 579.577.767
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.918.517 8.085.198
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 24.918.517 8.085.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
855.730.034 571.492.569
Banka Kredileri
6 848.288.136 569.077.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.441.898 2.414.639
Ticari Borçlar
4.925.214.949 2.409.463.644
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,25 271.784.705 180.945.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.653.430.244 2.228.517.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 149.120.886 77.664.295
Diğer Borçlar
124.654.842 61.519.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
124.654.842 61.519.026
Devlet Teşvik ve Yardımları
12 3.321.575 3.692.202
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 566.700.564 173.947.802
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 17.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
133.729.665 60.875.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.328.665 6.501.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 120.401.000 54.374.044
ARA TOPLAM
9.215.711.256 3.366.757.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.215.711.256 3.366.757.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
577.224.765 555.263.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.144.904 17.605.800
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 68.144.904 17.605.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
509.079.861 537.658.120
Banka Kredileri
6 507.427.245 537.231.153
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.652.616 426.967
Uzun Vadeli Karşılıklar
364.792.312 137.630.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 256.458.270 76.294.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 108.334.042 61.336.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
942.017.077 692.894.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.157.728.333 4.059.652.495
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.638.213.829 2.050.994.098
Ödenmiş Sermaye
16 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-194.390.177 -62.365.129
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.390.177 -62.365.129
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-194.390.177 -62.365.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
58.947.006 110.720.788
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
58.947.006 110.720.788
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
58.947.006 110.720.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
238.702.293 118.969.138
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
477.121.790 474.667.368
Net Dönem Karı veya Zararı
2.971.018.561 1.322.187.577
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.638.213.829 2.050.994.098
TOPLAM KAYNAKLAR
13.795.942.162 6.110.646.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 21.834.630.573 11.644.197.445
Satışların Maliyeti
17 -17.468.740.556 -9.511.285.881
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.365.890.017 2.132.911.564
BRÜT KAR (ZARAR)
4.365.890.017 2.132.911.564
Genel Yönetim Giderleri
18 -423.198.869 -191.813.873
Pazarlama Giderleri
18 -691.523.102 -316.661.914
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -57.990.084 -51.902.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.424.693.290 1.132.298.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.599.297.881 -1.291.514.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.018.573.371 1.413.317.331
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.260.279 2.134.084
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.039.833.650 1.415.451.415
Finansman Gelirleri
21 580.664.200 545.799.348
Finansman Giderleri
22 -757.058.800 -451.017.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.863.439.050 1.510.233.050
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
107.579.511 -188.045.473
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -288.595.540 -259.399.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 396.175.051 71.354.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.971.018.561 1.322.187.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.971.018.561 1.322.187.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.971.018.561 1.322.187.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 24 0,55670000 0,24770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-132.025.048 -15.932.550
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -165.031.310 -19.915.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
33.006.262 3.983.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 33.006.262 3.983.137
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-51.773.782 153.572.634
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-70.163.470 199.444.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.389.688 -45.872.345
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
23 18.389.688 -45.872.345
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-183.798.830 137.640.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.787.219.731 1.459.827.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.787.219.731 1.459.827.661http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110174


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8367 Değişim: 0,08%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1546 Değişim: -0,15%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.456,40 Değişim: -1,34%
Düşük 2.453,65 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.