KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 19:21
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722
Transferler
240.106.649 -240.106.649 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.338.494 7.913.690 43.604.161 47.179.357 47.179.357
Dönem Karı (Zararı)
43.604.161 43.604.161 43.604.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.338.494 7.913.690 3.575.196 3.575.196
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -41.015.576 -45.665.859 135.620.450 519.679.547 43.604.161 699.037.079 699.037.079
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Transferler
9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.062.868 -2.582.139 360.439.880 356.794.873 356.794.873
Dönem Karı (Zararı)
360.439.880 360.439.880 360.439.880
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.062.868 -2.582.139 -3.645.007 -3.645.007
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -44.036.782 -49.601.779 145.353.605 521.839.858 360.439.880 1.020.809.138 1.020.809.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.031.984.232 717.841.943
Dönem Karı (Zararı)
360.439.880 43.604.161
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
295.631.702 222.738.742
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 100.435.254 95.669.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.166.780 -15.233.206
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 824.022 -586.042
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.931.609 1.443.946
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.411.149 -16.091.110
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.386.853 7.384.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.386.853 7.384.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 38.770.523 116.329.135
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 54.335.214 -404.281
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
82.452.955 23.431.239
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-915.877 -4.438.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
407.039.036 466.811.418
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.314.621 -38.110.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.162.489 -3.241.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.152.132 -34.868.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.732 -7.795
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-79.059.999 410.606.137
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.357.353 -5.012.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
474.147.397 1.590.434
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.127.006 -7.384.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
466.020.391 8.975.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.306.908 -418.477
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.174.064 4.851.921
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
65.493.236 -18.061.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.640.672 111.372.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
32.640.672 111.372.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.063.110.618 733.154.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.058.844 -9.602.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -29.067.542 -5.709.658
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.129.445 -87.372.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.363.778 8.010.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.649.046 -95.956.880
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
155.823 574.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-316.920.273 -433.913.917
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.044.500.000 1.146.304.200
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.044.500.000 1.146.304.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.192.826.056 -1.440.711.943
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.192.826.056 -1.440.711.943
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.798.681 -9.673.228
Ödenen Temettüler
14 -100.000.000 0
Ödenen Faiz
-113.964.028 -209.147.747
Alınan Faiz
58.168.492 79.314.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
656.934.514 196.555.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.337.430 -856.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
662.271.944 195.699.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 745.445.410 408.307.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.407.717.354 604.006.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.411.939.796 746.806.508
Ticari Alacaklar
583.289.370 466.999.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 164.924.754 66.762.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 418.364.616 400.237.204
Stoklar
6 707.822.443 631.694.053
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.718.200 713.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 14.218.962
Diğer Dönen Varlıklar
10 56.976.716 75.398.426
ARA TOPLAM
2.762.746.525 1.935.831.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.762.746.525 1.935.831.192
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
109.458 908.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.458 908.760
Diğer Alacaklar
381.632 390.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
381.632 390.365
Maddi Duran Varlıklar
7 544.146.899 584.676.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 22.785.965 25.878.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 306.073.622 295.718.210
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.396.412 1.043.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 90.893.523 71.324.643
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
967.787.511 979.940.237
TOPLAM VARLIKLAR
3.730.534.036 2.915.771.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.014.583 17.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.014.583 17.729
Banka Kredileri
4 70.014.583 17.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
274.426.501 397.080.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.734.574 5.522.687
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.734.574 5.522.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
268.691.927 391.557.704
Banka Kredileri
4 265.046.715 388.047.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.645.212 3.510.525
Ticari Borçlar
1.082.991.440 608.844.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 60.602.115 52.475.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.022.389.325 556.368.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 42.180.451 28.873.543
Diğer Borçlar
34.484.716 13.310.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.484.716 13.310.653
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 4.269.115 4.113.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 81.647.069 16.153.833
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
43.808.473 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.166.055 26.644.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.747.606 1.688.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 25.418.449 24.956.722
ARA TOPLAM
1.662.988.403 1.095.038.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.662.988.403 1.095.038.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
975.848.468 999.411.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.167.305 13.647.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.167.305 13.647.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
963.681.163 985.763.857
Banka Kredileri
4 958.329.788 979.761.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.351.375 6.002.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
70.888.027 57.307.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 45.577.831 39.946.649
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 25.310.196 17.360.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.046.736.495 1.056.718.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.709.724.898 2.151.757.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.020.809.138 764.014.265
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.036.782 -42.973.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.036.782 -42.973.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.036.782 -42.973.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.601.779 -47.019.640
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.601.779 -47.019.640
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.601.779 -47.019.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
145.353.605 135.620.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
521.839.858 519.679.547
Net Dönem Karı veya Zararı
360.439.880 111.893.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.020.809.138 764.014.265
TOPLAM KAYNAKLAR
3.730.534.036 2.915.771.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.802.684.784 2.722.983.090 1.624.085.254 983.171.552
Satışların Maliyeti
15 -3.059.685.023 -2.360.403.893 -1.260.614.991 -843.731.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
742.999.761 362.579.197 363.470.263 139.440.076
BRÜT KAR (ZARAR)
742.999.761 362.579.197 363.470.263 139.440.076
Genel Yönetim Giderleri
-86.545.627 -72.707.578 -28.906.818 -23.770.949
Pazarlama Giderleri
-132.373.625 -117.348.222 -44.619.566 -37.249.271
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-33.621.271 -22.798.473 -10.672.461 -7.996.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 293.070.017 232.639.554 99.219.900 36.209.307
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -294.905.984 -202.368.800 -110.070.495 -46.582.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
488.623.271 179.995.678 268.420.823 60.050.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
915.877 4.438.189 154.789 92.085
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
489.539.148 184.433.867 268.575.612 60.142.390
Finansman Gelirleri
17 116.019.097 152.510.174 53.327.593 77.076.253
Finansman Giderleri
18 -190.783.151 -293.744.161 -71.439.417 -112.954.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
414.775.094 43.199.880 250.463.788 24.263.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.335.214 404.281 -50.585.538 -2.018.604
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -72.876.015 0 -71.554.459 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 18.540.801 404.281 20.968.921 -2.018.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
360.439.880 43.604.161 199.878.250 22.245.164
DÖNEM KARI (ZARARI)
360.439.880 43.604.161 199.878.250 22.245.164
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
360.439.880 43.604.161 199.878.250 22.245.164
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (TL) 20 0,06750000 0,00820000 0,03740000 0,00420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.062.868 -4.338.494 -258.902 -76.806
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.362.651 -5.562.172 -331.925 -98.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
299.783 1.223.678 73.023 21.664
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 299.783 1.223.678 73.023 21.664
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.582.139 7.913.690 -2.947.737 9.128.337
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.310.435 10.145.757 -3.779.150 11.702.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
728.296 -2.232.067 831.413 -2.574.660
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 728.296 -2.232.067 831.413 -2.574.660
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.645.007 3.575.196 -3.206.639 9.051.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
356.794.873 47.179.357 196.671.611 31.296.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
356.794.873 47.179.357 196.671.611 31.296.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884079


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 0,00% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7337 Değişim: 0,52%
Düşük 13,5564 03.12.2021 Yüksek 13,7564
Açılış: 13,6633
15,5408 Değişim: 0,21%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5656
Açılış: 15,5088
783,50 Değişim: 0,57%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 783,87
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.