KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 - 18:22
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 9.471.264 7.586.917
Satışların Maliyeti
-5.652.567 -4.144.497
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.818.697 3.442.420
BRÜT KAR (ZARAR)
3.818.697 3.442.420
Genel Yönetim Giderleri
-889.697 -638.898
Pazarlama Giderleri
-775.181 -584.589
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-88.438 -64.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
166.745 121.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-425.554 -214.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.806.572 2.061.445
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
491.080 214.710
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.578 -6.239
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-49.407 -43.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.244.667 2.226.233
Finansman Gelirleri
789.996 712.629
Finansman Giderleri
-2.744.380 -1.248.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 290.283 1.690.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
270.433 -334.406
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-150.265 -84.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
420.698 -249.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
560.716 1.355.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
560.716 1.355.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
560.716 1.355.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,16020000 0,38730000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,16020000 0,38730000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
713.724 1.679.113
Dönem Karı (Zararı)
560.716 1.355.606
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
560.716 1.355.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.896.186 2.436.187
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.815.079 1.447.260
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
51.266 48.774
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.578 40.075
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.860 5.091
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.172 3.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
293.123 161.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
275.460 134.794
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.663 25.800
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 530
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
624.777 415.740
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-83.592 -73.230
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
648.821 482.818
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
59.548 6.152
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-257.202 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.024.750 221.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-144.447 32.419
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-122.360 11.100
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-22.087 21.319
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-270.433 334.406
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -45.925 -42.026
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-224.934 -208.471
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-224.934 -208.471
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.366 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
35.498 25.578
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.180.939 -1.643.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-576.652 -320.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-136.997 -3.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-439.655 -317.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-213.399 -328.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-213.399 -328.806
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-122.117 -17.042
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.597.249 -1.428.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
116.541 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.713.790 -1.428.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
328.478 451.360
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
328.478 451.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.275.963 2.147.970
Alınan Faiz
46.008 44.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-361.694 -510.480
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-13.939 -63.561
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-194.676 -169.240
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -37.938 229.880
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.263.810 -929.080
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-946 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
236.142 229.062
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
236.142 229.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.405.336 -1.158.142
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-572.968 -439.840
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-832.368 -718.302
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-3.093.670 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.495.817 -1.870.130
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.882.281 1.117.030
Kredilerden Nakit Girişleri
4.882.281 1.117.030
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-713.183 -2.204.761
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-489.878 -2.204.761
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-223.305 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-308.118 -230.557
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
699.337 -217.258
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-426.265 -337.692
Alınan Faiz
37.584 28.686
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 324.181 -25.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
945.731 -1.120.097
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
117.273 65.377
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.063.004 -1.054.720
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.344.886 4.370.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.407.890 3.315.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.438.132 7.696.870
Finansal Yatırımlar
17 3.350.872 0
Vadeli Mevduatlar
3.350.872 0
Ticari Alacaklar
7.091.803 6.582.497
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 190.866 53.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.900.937 6.528.628
Diğer Alacaklar
96.168 112.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
96.168 112.921
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
829.957 951.675
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
829.957 951.675
Türev Araçlar
3.994.626 3.999.083
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 164.069 728.427
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 3.830.557 3.270.656
Stoklar
562.050 439.933
Peşin Ödenmiş Giderler
869.267 382.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
869.267 382.907
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34.747 8.949
Diğer Dönen Varlıklar
298.502 548.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
298.502 548.128
ARA TOPLAM
25.566.124 20.722.963
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 56.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.603.485 20.779.381
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.617 13.671
Diğer Finansal Yatırımlar
17 14.617 13.671
Ticari Alacaklar
241.197 127.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 241.197 127.851
Diğer Alacaklar
38.869 38.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.869 38.739
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
48.669 55.377
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
48.669 55.377
Türev Araçlar
31.635 39.980
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 31.635 39.980
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15.060 15.483
Maddi Duran Varlıklar
18.994.461 18.973.746
Arazi ve Arsalar
6.427.431 6.398.268
Binalar
570.054 592.875
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.772.132 10.862.961
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.224.844 1.119.642
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.601.840 1.578.893
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.445.564 14.332.012
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
5.185.622 5.426.301
Diğer Haklar
1.647.506 1.315.334
Lisanslar
2.031.734 2.104.880
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.535.758 5.440.553
Peşin Ödenmiş Giderler
17.379 19.998
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.379 19.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.512.007 2.362.407
Diğer Duran Varlıklar
28 97
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
28 97
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.961.326 37.558.254
TOPLAM VARLIKLAR
63.564.811 58.337.635
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.845.944 835.258
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
507.134 0
Banka Kredileri
7, 8 507.134 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.338.810 835.258
Banka Kredileri
7 4.326.864 802.166
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 11.946 33.092
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.679.852 6.282.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.679.852 6.282.020
Banka Kredileri
7 6.011.223 5.374.362
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 586.850 556.271
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 81.779 351.387
Ticari Borçlar
5.205.434 7.729.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 116.541 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.088.893 7.729.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
281.699 215.114
Diğer Borçlar
6.589.524 1.395.728
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 14 4.954.565 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.634.959 1.395.728
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
707.043 713.389
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
707.043 713.389
Türev Araçlar
51.030 114.770
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 49.417 114.611
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 1.613 159
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
141.901 160.514
Kısa Vadeli Karşılıklar
342.207 529.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 129.110 319.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 213.097 210.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
92.523 21.489
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
92.523 21.489
ARA TOPLAM
24.937.157 17.997.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.937.157 17.997.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.961.777 22.686.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.961.777 22.686.099
Banka Kredileri
7 10.129.086 8.926.851
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 826.957 850.097
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 14.005.734 12.909.151
Diğer Borçlar
42.926 40.299
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.926 40.299
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.489.123 1.417.662
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
15 1.489.123 1.417.662
Türev Araçlar
155.938 351.986
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 155.938 351.986
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.413.101 1.291.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.402.474 1.281.014
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.627 10.627
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
130.843 302.980
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.193.708 26.090.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.130.865 44.087.731
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.433.946 14.249.904
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.433.018 4.384.830
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.314.329 4.320.136
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.238.145 5.231.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-923.816 -911.454
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
130.529 76.534
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-11.840 -11.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.269.709 -2.799.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.734.501 1.555.755
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-181.169 -280.615
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.078.489 876.407
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.259.658 -1.157.022
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-3.823.041 -4.074.549
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
391.894 2.568.388
Yasal Yedekler
391.894 2.568.388
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.378.721 2.395.335
Net Dönem Karı veya Zararı
560.716 5.761.454
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.433.946 14.249.904
TOPLAM KAYNAKLAR
63.564.811 58.337.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376
Transferler
169.754 1.135.584 -1.305.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.734 60.980 104.597 302.683 -67.364 -601.121 1.355.606 1.130.647 1.130.647
Dönem Karı (Zararı)
1.355.606 1.355.606 1.355.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.734 60.980 104.597 302.683 -67.364 -601.121 -224.959 -224.959
Kar Payları
14 -1.872.535 -1.872.535 -1.872.535
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 4.766.342 -807.154 -27.767 825.663 -17.985 -660.513 -1.318.975 2.568.388 2.672.577 1.355.606 11.295.488 11.295.488
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 5.231.590 -911.454 76.534 -11.840 1.555.755 876.407 -1.157.022 -4.074.549 2.568.388 2.395.335 5.761.454 14.249.904 14.249.904
Transferler
-2.176.494 7.937.948 -5.761.454
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.555 -12.362 53.995 178.746 202.082 -102.636 251.508 560.716 1.138.604 1.138.604
Dönem Karı (Zararı)
560.716 560.716 560.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.555 -12.362 53.995 178.746 202.082 -102.636 251.508 577.888 577.888
Kar Payları
14 -4.954.562 -4.954.562 -4.954.562
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 -11.840 5.238.145 -923.816 130.529 -11.840 1.734.501 1.078.489 -1.259.658 -3.823.041 391.894 5.378.721 560.716 10.433.946 10.433.946


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
560.716 1.355.606
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.188 36.246
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.284 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.453 -30.918
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
67.493 76.225
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.136 -9.061
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-729 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.091 6.184
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
-13.498 -15.245
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
529.700 -261.205
Yabancı Para Çevrim Farkları
178.746 104.597
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
178.746 104.597
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
252.603 378.354
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
252.603 378.354
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-128.295 -84.205
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-128.295 -84.205
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
314.386 -751.401
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
314.386 -751.401
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-87.740 91.450
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-50.521 -75.671
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25.659 16.841
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-62.878 150.280
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
577.888 -224.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.138.604 1.130.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.138.604 1.130.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024402


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.433 Değişim: 0,62% Hacim : 8.447 Mio.TL Son veri saati : 10:49
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.437
Açılış: 2.423
16,3895 Değişim: 0,15%
Düşük 16,3099 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5529 Değişim: 0,48%
Düşük 17,4484 26.05.2022 Yüksek 17,6123
Açılış: 17,4695
974,73 Değişim: 0,00%
Düşük 969,93 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.