" />

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2021 - 18:11
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 24.408.534 20.638.406 8.640.236 7.366.332
Satışların Maliyeti
-12.783.098 -10.966.525 -4.542.331 -3.922.937
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.625.436 9.671.881 4.097.905 3.443.395
BRÜT KAR (ZARAR)
11.625.436 9.671.881 4.097.905 3.443.395
Genel Yönetim Giderleri
-1.935.435 -1.662.577 -661.511 -543.088
Pazarlama Giderleri
-2.544.723 -2.185.139 -898.548 -749.876
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-202.436 -180.317 -68.911 -57.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
383.462 254.702 132.453 98.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-461.930 -604.099 -113.354 -279.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.864.374 5.294.451 2.488.034 1.912.468
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
748.192 252.638 317.122 82.706
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.158 -4.200 -2.153 -1.888
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-141.214 -190.613 -46.690 -71.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.465.194 5.352.276 2.756.313 1.921.941
Finansman Gelirleri
989.387 1.301.186 143.334 566.088
Finansman Giderleri
-3.281.440 -4.033.890 -1.025.569 -1.932.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 5.173.141 2.619.572 1.874.078 555.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-495.245 -546.094 175.803 -122.825
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-436.328 -196.812 -193.255 -77.957
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-58.917 -349.282 369.058 -44.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.677.896 2.073.478 2.049.881 432.305
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.677.896 2.073.478 2.049.881 432.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.677.896 2.073.478 2.049.881 432.305
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 1,33650000 0,59240000 0,58570000 0,12350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 1,33650000 0,59240000 0,58570000 0,12350000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.458.632 8.539.827
Dönem Karı (Zararı)
4.677.896 2.073.478
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.677.896 2.073.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.289.761 8.272.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.485.593 3.908.787
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
179.917 200.463
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
129.050 191.561
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.703 9.850
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.164 -948
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
505.568 384.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
410.880 341.672
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
92.921 42.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.767 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.319.101 1.608.782
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-203.891 -176.376
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.540.192 1.747.053
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-17.200 38.105
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
876.288 2.019.833
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
289.165 -42.400
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.277 -1.201
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
274.888 -41.199
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
495.245 546.094
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -162.167 -158.423
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-742.027 -248.438
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-742.027 -248.438
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
43.078 53.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.601.613 -1.248.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.087.775 -1.181.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
719 -4.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.088.494 -1.176.727
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.184 -73.413
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-261.184 -73.413
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-168.556 -62.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.468.238 -11.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -87
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.468.238 -11.192
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
384.140 80.366
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
384.140 80.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.366.044 9.097.882
Alınan Faiz
124.438 91.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-592.553 -366.680
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-75.124 -117.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-396.516 -208.158
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 32.343 43.028
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.430.349 -3.983.759
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-7.555 -3.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
769.945 273.434
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
769.945 273.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.192.739 -4.048.929
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.790.370 -1.457.096
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.402.369 -2.591.833
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.276.706 -4.123.201
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.763.859 3.088.751
Kredilerden Nakit Girişleri
2.763.859 3.088.751
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.044.346 -5.046.909
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.044.346 -5.046.909
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-715.557 -594.811
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
271.401 380.273
Ödenen Temettüler
-1.248.357 -601.650
Ödenen Faiz
-1.315.081 -1.380.595
Alınan Faiz
79.453 85.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -68.078 -53.499
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-248.423 432.867
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
101.545 147.073
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-146.878 579.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.370.117 4.417.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.223.239 4.997.602


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.828.706 5.007.927
Ticari Alacaklar
7.301.280 6.202.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 14.615 15.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 7.286.665 6.187.294
Diğer Alacaklar
111.353 68.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
111.353 68.396
Türev Araçlar
2.192.105 1.207.467
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
79.876 958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.112.229 1.206.509
Stoklar
417.522 248.966
Peşin Ödenmiş Giderler
481.867 199.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
481.867 199.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
34.789 63.684
Diğer Dönen Varlıklar
12 243.110 253.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
243.110 253.567
ARA TOPLAM
15.610.732 13.252.104
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.648.093 13.289.465
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25.511 17.956
Diğer Finansal Yatırımlar
25.511 17.956
Ticari Alacaklar
9 181.921 281.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
181.921 281.442
Diğer Alacaklar
32.553 32.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.553 32.825
Türev Araçlar
16 30.054 32.710
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
30.054 32.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15.906 17.612
Maddi Duran Varlıklar
16.899.124 16.064.911
Arazi ve Arsalar
6.411.018 5.894.276
Binalar
533.275 574.312
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.139.422 9.201.422
Diğer Maddi Duran Varlıklar
815.409 394.901
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.562.116 1.546.155
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.560.818 12.137.455
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
5.855.645 5.107.436
Lisanslar
2.172.026 2.404.054
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.488.203 4.581.021
Peşin Ödenmiş Giderler
16.149 13.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.149 13.372
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.367.276 1.288.525
Diğer Duran Varlıklar
102 92
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
102 92
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.691.530 31.433.055
TOPLAM VARLIKLAR
48.339.623 44.722.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.178.515 2.802.039
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
476.458 869.753
Banka Kredileri
7,8 476.458 869.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
702.057 1.932.286
Banka Kredileri
7 671.615 1.913.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 30.442 18.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.644.811 3.313.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.644.811 3.313.571
Banka Kredileri
7 3.004.903 2.801.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 442.292 413.791
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 197.616 97.808
Ticari Borçlar
3.998.217 5.293.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.998.217 5.293.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
200.233 199.768
Diğer Borçlar
1.996.157 993.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 624.178 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.371.979 993.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
568.410 520.841
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
568.410 520.841
Türev Araçlar
13.731 367.719
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 11.687 320.186
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 2.044 47.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
183.373 172.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
428.487 443.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 231.517 276.460
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 196.970 166.944
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
173.846 121.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
173.846 121.241
ARA TOPLAM
12.385.780 14.228.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.385.780 14.228.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.289.752 15.118.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.289.752 15.118.982
Banka Kredileri
7 7.593.157 6.775.327
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 875.094 905.086
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 8.821.501 7.438.569
Diğer Borçlar
44.995 43.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
44.995 43.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
898.859 872.077
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
898.859 872.077
Türev Araçlar
307.858 347.286
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 307.858 347.286
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.172.045 1.223.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.161.949 1.214.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10.096 8.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
834.119 715.133
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
139.086 136.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
139.086 136.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.686.714 18.456.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.072.494 32.685.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.267.129 12.037.376
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.289.181 3.895.175
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.386.962 3.983.922
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.233.733 4.766.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-846.771 -782.420
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-97.781 -88.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-880.219 -910.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
912.445 721.066
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-662.429 -913.817
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
47.759 -320.668
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-710.188 -593.149
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.130.235 -717.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.568.388 2.398.634
Yasal Yedekler
2.568.388 2.398.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.672.577 1.536.993
Net Dönem Karı veya Zararı
4.677.896 3.177.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.267.129 12.037.376
TOPLAM KAYNAKLAR
48.339.623 44.722.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 9.442.853
Transferler
42.665 2.364.118 -2.406.783
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
414.535 -46.272 92.051 297.192 76.320 -206.750 -818.854 2.073.478 1.881.700 1.881.700
Dönem Karı (Zararı)
2.073.478 2.073.478 2.073.478
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
414.535 -46.272 92.051 297.192 76.320 -206.750 -818.854 -191.778 -191.778
Kar Payları
-601.650 -601.650 -601.650
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.528 9.528
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 0 4.766.432 -738.882 -40.768 768.574 -362.544 -610.347 -1.140.708 2.398.634 1.669.728 2.073.478 10.722.903 10.722.903
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 0 4.766.342 -782.420 -88.747 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376
Transferler
169.754 1.135.584 -1.305.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
467.391 -64.351 -9.034 191.379 368.427 -117.039 -412.381 4.677.896 5.102.288 5.102.288
Dönem Karı (Zararı)
4.677.896 4.677.896 4.677.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
467.391 -64.351 -9.034 191.379 368.427 -117.039 -412.381 424.392 424.392
Kar Payları
-1.872.535 -1.872.535 -1.872.535
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 -1.320.942 0 5.233.733 -846.771 -97.781 912.445 47.759 -710.188 -1.130.235 2.568.388 2.672.577 4.677.896 15.267.129 15.267.129


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.677.896 2.073.478 2.049.881 432.305
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
394.006 460.313 514.670 481.309
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
518.889 460.136 518.889 460.136
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-79.995 -57.560 8.526 267
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-11.292 115.064 50.573 82.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.596 -57.327 -63.318 -61.721
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-51.498 -45.601 -51.498 -45.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.644 11.288 -1.705 -55
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
2.258 -23.014 -10.115 -16.065
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.386 -652.092 220.325 -299.328
Yabancı Para Çevrim Farkları
191.379 297.192 12.457 176.232
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
191.379 297.192 12.457 176.232
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
462.114 95.400 101.676 145.082
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
462.114 95.400 101.676 145.082
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.299 -258.439 3.711 -157.233
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-146.299 -258.439 3.711 -157.233
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-515.476 -1.023.566 156.028 -582.298
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-515.476 -1.023.566 156.028 -582.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.668 237.321 -53.547 118.889
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-93.687 -19.080 -21.599 -29.017
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29.260 51.689 -742 31.447
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
103.095 204.712 -31.206 116.459
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
424.392 -191.779 734.995 181.981
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.102.288 1.881.699 2.784.876 614.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.102.288 1.881.699 2.784.876 614.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974035


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.