KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:35
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 15.768.298 13.272.074 8.181.381 6.969.325
Satışların Maliyeti
-8.240.767 -7.043.588 -4.298.091 -3.747.781
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.527.531 6.228.486 3.883.290 3.221.544
BRÜT KAR (ZARAR)
7.527.531 6.228.486 3.883.290 3.221.544
Genel Yönetim Giderleri
-1.273.924 -1.119.489 -635.026 -535.029
Pazarlama Giderleri
-1.646.175 -1.435.263 -859.765 -719.566
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-133.525 -122.796 -68.901 -68.208
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
251.009 155.801 129.593 59.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-348.576 -324.756 -134.296 -104. 2.482.648 1.861.431
Finansman Gelirleri
846.053 735.098 133.424 265.340
Finansman Giderleri
-2.255.871 -671.048 -423.269 -336.642 -250.195
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-243.073 -118.855 -158.531 -57.476
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-427.975 -304.414 -178.111 -192.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.628.015 1.641.173 1.272.409 980.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.628.015 1.641.173 1.272.409 980.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.628.015 1.641.173 1.272.409 980.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,75090000 0,46890000 0,36350000 0,28010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,75090000 0,46890000 0,36350000 0,28010000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.573.307 4.944.061
Dönem Karı (Zararı)
2.628.015 1.641.173
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.628.015 1.641.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.135.649 4.990.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.945.870 2.570.715
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
120.503 124.588
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.882 131.243
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.980 5.320
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.641 -11.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
311.932 270.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
279.759 237.105
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.936 33.448
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.237 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
855.608 1.082.724
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-136.963 -103.185
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.001.270 1.173.480
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-8.699 12.429
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
584.229 796.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
159.606 -35.446
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.084 -12.419
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
144.522 -23.027
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
671.048 423.269
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -111.501 -110.718
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-427.065 -167.620
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-427.065 -167.620
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25.419 35.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.459.435 -1.302.475
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-647.145 -725.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.329 -6.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-642.816 -718.832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.744 -87.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-229.744 -87.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.130 -71.121
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.689.522 -391.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -87
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.689.522 -390.933
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.106 -27.145
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
143.106 -27.145
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.304.229 5.328.952
Alınan Faiz
81.942 57.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-542.196 -349.983
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-69.766 -110.218
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-239.089 -137.841
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 38.187 155.162
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.046.849 -2.209.140
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -3.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
453.545 187.390
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
453.545 187.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.500.394 -2.188.266
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-927.848 -593.772
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.572.546 -1.594.494
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.462.876 -2.410.271
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.380.071 3.295.965
Kredilerden Nakit Girişleri
2.380.071 3.295.965
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.395.854 -4.633.952
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.395.854 -4.633.952
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-451.616 -393.152
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
581.007 360.824
Ödenen Temettüler
-624.178 0
Ödenen Faiz
-960.908 -1.047.388
Alınan Faiz
55.021 43.355
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -46.419 -35.923
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-936.418 324.650
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
95.713 67.192
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-840.705 391.842
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.370.117 4.417.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.529.412 4.809.504


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.129.035 5.007.927
Ticari Alacaklar
6.876.394 6.202.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 19.663 15.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.856.731 6.187.294
Diğer Alacaklar
111.132 68.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
111.132 68.396
Türev Araçlar
16 2.038.236 1.207.467
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
63.884 958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.974.352 1.206.509
Stoklar
285.096 248.966
Peşin Ödenmiş Giderler
458.236 199.469
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
458.236 199.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
46.087 63.684
Diğer Dönen Varlıklar
214.229 253.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
214.229 253.567
ARA TOPLAM
14.158.445 13.252.104
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.195.806 13.289.465
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.956 17.956
Diğer Finansal Yatırımlar
17.956 17.956
Ticari Alacaklar
9 194.513 281.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
194.513 281.442
Diğer Alacaklar
32.722 32.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.722 32.825
Türev Araçlar
16 31.925 32.710
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
31.925 32.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16.329 17.612
Maddi Duran Varlıklar
16.174.271 16.064.911
Arazi ve Arsalar
5.891.187 5.894.276
Binalar
556.931 574.312
Tesis, Makine ve Cihazlar
9.165.850 9.201.422
Diğer Maddi Duran Varlıklar
560.303 394.901
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.575.001 1.546.155
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.424.640 12.137.455
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
5.643.628 5.107.436
Lisanslar
2.249.332 2.404.054
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.486.736 4.581.021
Peşin Ödenmiş Giderler
14.574 13.372
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.574 13.372
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.327.060 1.288.525
Diğer Duran Varlıklar
121 92
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
121 92
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.809.112 31.433.055
TOPLAM VARLIKLAR
46.004.918 44.722.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.357.891 2.802.039
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
747.586 869.753
Banka Kredileri
7,8 747.586 869.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
610.305 1.932.286
Banka Kredileri
7 567.849 1.913.477
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 42.456 18.809
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.799.294 3.313.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.799.294 3.313.571
Banka Kredileri
7 2.072.671 2.801.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 458.255 413.791
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 268.368 97.808
Ticari Borçlar
3.811.391 5.293.521
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.811.391 5.293.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
171.954 199.768
Diğer Borçlar
2.442.710 993.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 1.248.357 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.194.353 993.710
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
552.652 520.841
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
552.652 520.841
Türev Araçlar
50.277 367.719
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 50.277 320.186
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 0 47.533
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
158.843 172.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
290.742 443.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 158.936 276.460
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 131.806 166.944
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
124.383 121.241
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
124.383 121.241
ARA TOPLAM
11.760.137 14.228.270
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.760.137 14.228.270
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.093.762 15.118.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.093.762 15.118.982
Banka Kredileri
7 8.521.144 6.775.327
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 886.359 905.086
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 8.686.259 7.438.569
Diğer Borçlar
41.169 43.656
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.169 43.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
933.863 872.077
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
933.863 872.077
Türev Araçlar
332.489 347.286
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 332.489 347.286
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.172.359 1.223.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.162.793 1.214.789
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9.566 8.506
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.043.592 715.133
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
145.294 136.445
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
145.294 136.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.762.528 18.456.874
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.522.665 32.685.144
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.482.253 12.037.376
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.453.569 2.574.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.912.750 3.983.922
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.766.342 4.766.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-853.592 -782.420
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-138.239 -88.747
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.100.544 -910.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
899.988 721.066
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-745.475 -913.817
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-32.318 -320.668
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-713.157 -593.149
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.255.057 -717.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.568.388 2.398.634
Yasal Yedekler
2.568.388 2.398.634
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.672.577 1.536.993
Net Dönem Karı veya Zararı
2.628.015 3.177.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.482.253 12.037.376
TOPLAM KAYNAKLAR
46.004.918 44.722.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853
Transferler
2.406.783 -2.406.783
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.484 25.489 120.960 -39.745 -80.964 -353.016 1.641.173 1.267.413 1.267.413
Dönem Karı (Zararı)
1.641.173 1.641.173 1.641.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.484 25.489 120.960 -39.745 -80.964 -353.016 -373.760 -373.760
Kar Payları
1.641.173 1.641.173 1.641.173
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.528 9.528
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 0 4.351.897 -739.094 -107.330 -1.320.942 592.342 -478.609 -484.561 -674.870 2.355.969 2.314.043 1.641.173 10.710.266 10.710.266
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 0 4.766.342 -782.420 -88.747 -1.320.942 721.066 -320.668 -593.149 -717.854 2.398.634 1.536.993 3.177.873 12.037.376 12.037.376
Transferler
169.754 1.135.584 -1.305.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.172 -49.492 178.922 288.350 -120.008 -537.203 2.628.015 2.317.412 2.317.412
Dönem Karı (Zararı)
2.628.015 2.628.015 2.628.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.172 -49.492 178.922 288.350 -120.008 -537.203 -310.603 -310.603
Kar Payları
-1.872.535 -1.872.535 -1.872.535
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 0 4.766.342 -853.592 -138.239 -1.320.942 899.988 -32.318 -713.157 -1.255.057 2.568.388 2.672.577 2.628.015 12.482.253 12.482.253


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.628.015 1.641.173 1.272.409 980.473
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-120.664 -20.995 -156.910 -237.780
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-88.521 -57.827 -57.603 -42.880
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-61.865 32.438 -138.090 -253.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.722 4.394 38.783 58.591
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17.349 11.343 11.165 8.354
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
12.373 -6.949 27.618 50.237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-189.939 -352.765 71.266 19.525
Yabancı Para Çevrim Farkları
178.922 120.960 74.325 60.068
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
178.922 120.960 74.325 60.068
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
360.438 -49.682 -17.916 31.580
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
360.438 -49.682 -17.916 31.580
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-150.010 -101.206 -65.805 -52.073
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-150.010 -101.206 -65.805 -52.073
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-671.504 -441.269 79.897 -30.187
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-671.504 -441.269 79.897 -30.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
92.215 118.432 765 10.137
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-72.088 9.937 3.583 -6.315
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30.002 20.242 13.161 10.415
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
134.301 88.253 -15.979 6.037
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-310.603 -373.760 -85.644 -218.255
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.317.412 1.267.413 1.186.765 762.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.317.412 1.267.413 1.186.765 762.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956252


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,94% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6612 Değişim: -0,04%
Düşük 8,6590 21.09.2021 Yüksek 8,6704
Açılış: 8,6647
10,1785 Değişim: 0,17%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1857
Açılış: 10,1609
491,45 Değişim: -0,03%
Düşük 491,34 21.09.2021 Yüksek 491,91
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.