KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

03.02.2021 - 18:11
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,27 28.288.875 23.657.108
Satışların Maliyeti
28 -15.105.955 -12.298.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.182.920 11.358.616
BRÜT KAR (ZARAR)
13.182.920 11.358.616
Genel Yönetim Giderleri
28 -2.320.713 -2.147.447
Pazarlama Giderleri
28 -3.038.792 -2.670.891
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -247.105 -166.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 478.566 385.391
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -591.362 -510.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.463.514 6.248.419
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 377.848 214.111
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 0 -1.545
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-278.652 -192.525
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.562.710 6.268.460
Finansman Gelirleri
32 998.337 855.042
Finansman Giderleri
32 -4.759.106 -4.388.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3 3.801.941 2.734.758
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-624.068 -327.975
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -373.748 -205.975
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11,33 -250.320 -122.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.177.873 2.406.783
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.177.873 2.406.783
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.177.873 2.406.783
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 0,90800000 0,68770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 22 0,90800000 0,68770000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.638.518 11.182.695
Dönem Karı (Zararı)
3.177.873 2.406.783
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.177.873 2.406.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.616.361 9.566.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 5.318.992 4.715.985
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
342.260 216.436
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
269.577 253.964
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.316 -3.867
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 56.292 29.981
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9.075 -63.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
538.429 526.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 480.329 474.766
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 57.923 51.597
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21 177 162
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.121.745 1.975.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-251.869 -360.169
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.301.261 2.280.196
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
72.353 55.761
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.039.315 1.612.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
140.602 449.615
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-399 141.109
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 141.001 308.506
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 624.068 327.975
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
25 -212.258 -117.704
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-377.848 -212.566
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -377.848 -212.566
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
81.056 72.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
562.748 -422.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-776.443 -983.812
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.541 -1.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-772.902 -982.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76.642 -41.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
76.642 -41.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.240 677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.028.569 533.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-87 -23
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.028.656 533.619
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
238.220 68.477
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
238.220 68.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.356.982 11.550.939
Alınan Faiz
124.903 150.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -380.203 -423.724
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
21 -128.077 -6.404
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-225.685 -156.928
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -109.402 68.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.762.468 -4.806.662
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -3.263 -2.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
407.862 346.579
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
407.862 346.579
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.962.067 -4.945.543
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.045.870 -2.314.843
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.916.197 -2.630.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.029.505 -5.901.516
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.398.316 4.143.217
Kredilerden Nakit Girişleri
3.248.316 1.519.235
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
150.000 2.623.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.920.581 -7.583.224
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.920.581 -4.523.608
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -3.059.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -865.728 -788.732
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
25 977.277 220.164
Ödenen Temettüler
22 -601.650 0
Ödenen Faiz
-2.063.049 -2.029.859
Alınan Faiz
126.966 209.389
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25 -81.056 -72.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-153.455 474.517
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
105.914 45.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-47.541 519.566
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.417.658 3.898.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.370.117 4.417.658


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.007.927 4.946.070
Ticari Alacaklar
6.202.628 5.767.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 15.334 11.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.187.294 5.756.202
Diğer Alacaklar
68.396 75.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 68.396 75.875
Türev Araçlar
1.207.467 373.121
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 958 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 1.206.509 373.121
Stoklar
10 248.966 252.042
Peşin Ödenmiş Giderler
199.469 157.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 199.469 157.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
63.684 114.529
Diğer Dönen Varlıklar
253.567 352.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 253.567 352.471
ARA TOPLAM
13.252.104 12.039.844
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.289.465 12.077.205
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.956 14.693
Diğer Finansal Yatırımlar
14 17.956 14.693
Ticari Alacaklar
281.442 236.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 281.442 236.402
Diğer Alacaklar
32.825 35.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 32.825 35.529
Türev Araçlar
32.710 35.401
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 32.710 35.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 17.612 17.699
Maddi Duran Varlıklar
16.064.911 14.709.659
Arazi ve Arsalar
19 5.894.276 5.428.051
Binalar
19 574.312 569.472
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 9.201.422 8.033.542
Diğer Maddi Duran Varlıklar
19 394.901 678.594
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.546.155 1.365.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.137.455 10.327.797
Şerefiye
16 44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
20 5.107.436 3.860.337
Lisanslar
20 2.404.054 2.696.075
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 4.581.021 3.726.441
Peşin Ödenmiş Giderler
13.372 12.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 13.372 12.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.288.525 1.076.742
Diğer Duran Varlıklar
92 79
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
92 79
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.433.055 27.832.081
TOPLAM VARLIKLAR
44.722.520 39.909.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.802.039 1.334.908
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
869.753 665.000
Banka Kredileri
5,8 869.753 665.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.932.286 669.908
Banka Kredileri
5 1.913.477 656.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 18.809 13.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.313.571 5.074.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.313.571 5.074.073
Banka Kredileri
5 2.801.972 4.674.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 413.791 326.743
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 97.808 72.568
Ticari Borçlar
5.293.521 4.391.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 87
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.293.521 4.391.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 199.768 190.217
Diğer Borçlar
993.710 1.132.953
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 205.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 993.710 927.887
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
520.841 372.984
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
13 520.841 372.984
Türev Araçlar
367.719 537.353
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 320.186 48.149
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 47.533 489.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 172.456 75.238
Kısa Vadeli Karşılıklar
443.404 451.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 276.460 223.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 166.944 227.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
121.241 133.124
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 121.241 133.124
ARA TOPLAM
14.228.270 13.693.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.228.270 13.693.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.118.982 14.374.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.118.982 14.374.174
Banka Kredileri
5 6.775.327 7.762.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 905.086 800.597
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 7.438.569 5.811.511
Diğer Borçlar
43.656 38.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.