KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 19:09
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 13.272.074 11.162.975 6.969.325 5.759.723
Satışların Maliyeti
-7.043.588 -5.830.618 -3.747.781 -3.017.768
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.228.486 5.332.357 3.221.544 2.741.955
BRÜT KAR (ZARAR)
6.228.486 5.332.357 3.221.544 2.741.955
Genel Yönetim Giderleri
-1.119.489 -1.004.086 -535.029 -523.797
Pazarlama Giderleri
-1.435.263 -1.286.852 -719.566 -685.785
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-122.796 -80.824 -68.208 -40.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
155.801 176.852 59.042 86.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-324.756 -204.286 -104.005 -74.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.381.983 2.933.161 1.853.778 1.503.350
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
169.932 88.831 74.883 36.427
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.312 -604 -2.225 -74
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-119.268 -101.742 -65.005 -43.877
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.430.335 2.919.646 1.861.431 1.495.826
Finansman Gelirleri
735.098 653.772 265.340 253.555
Finansman Giderleri
-2.100.991 -2.846.845 -896.103 -1.238.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 2.064.442 726.573 1.230.668 511.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-423.269 18.190 -250.195 -76.541
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-118.855 -68.553 -57.476 -50.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-304.414 86.743 -192.719 -26.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.641.173 744.763 980.473 434.802
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.641.173 744.763 980.473 434.802
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.641.173 744.763 980.473 434.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,46890000 0,21280000 0,28010000 0,12420000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,46890000 0,21280000 0,28010000 0,12420000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.944.061 4.491.209
Dönem Karı (Zararı)
1.641.173 744.763
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.641.173 744.763
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.990.254 5.176.113
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.570.715 2.322.904
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
124.588 109.854
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131.243 111.167
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.503
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.320 11.615
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.975 -9.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
270.553 244.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
237.105 223.256
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.448 21.265
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 74
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.082.724 854.601
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-103.185 -230.275
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.173.480 1.068.142
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
12.429 16.734
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
796.266 1.356.753
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-35.446 391.471
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.419 87.054
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-23.027 304.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
423.269 -18.190
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -110.718 -39.459
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-167.620 -88.227
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-167.620 -88.227
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
35.923 41.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.302.475 -1.272.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-725.816 -682.128
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.984 -2.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-718.832 -679.598
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.373 -164.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.373 -164.249
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.121 1.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-391.020 -484.620
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-87 -95
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-390.933 -484.525
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.145 57.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.145 57.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.328.952 4.648.677
Alınan Faiz
57.989 72.237
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-349.983 -333.868
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-110.218 -18.048
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-137.841 -39.554
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 155.162 161.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.209.140 -1.635.317
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.264 -1.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.390 100.478
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.390 100.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.188.266 -1.529.740
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-593.772 -556.696
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.594.494 -973.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.410.271 -3.244.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.295.965 3.449.287
Kredilerden Nakit Girişleri
3.295.965 825.305
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 2.623.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.633.952 -5.653.282
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.633.952 -2.593.666
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -3.059.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.152 -360.653
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
360.824 145.407
Ödenen Faiz
-1.047.388 -941.656
Alınan Faiz
43.355 158.038
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -35.923 -41.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
324.650 -388.778
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
67.192 16.866
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
391.842 -371.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.417.662 3.898.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.809.504 3.526.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.182.750 4.946.070
Ticari Alacaklar
6.341.610 5.767.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 18.777 11.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.322.833 5.756.202
Diğer Alacaklar
94.449 75.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
94.449 75.875
Türev Araçlar
1.073.645 373.121
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 363 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 1.073.282 373.121
Stoklar
323.163 252.042
Peşin Ödenmiş Giderler
374.663 157.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
374.663 157.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
118.384 114.529
Diğer Dönen Varlıklar
193.216 352.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
193.216 352.471
ARA TOPLAM
13.701.880 12.039.844
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.739.241 12.077.205
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.956 14.693
Diğer Finansal Yatırımlar
17.956 14.693
Ticari Alacaklar
265.523 236.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 265.523 236.402
Diğer Alacaklar
36.158 35.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.158 35.529
Türev Araçlar
36.106 35.401
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 36.106 35.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16.987 17.699
Maddi Duran Varlıklar
14.372.095 14.709.659
Arazi ve Arsalar
5.434.010 5.428.051
Binalar
536.556 569.472
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.810.105 8.033.542
Diğer Maddi Duran Varlıklar
591.424 678.594
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.416.126 1.365.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.866.278 10.327.797
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
4.547.987 3.860.337
Lisanslar
2.543.196 2.696.075
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.730.151 3.726.441
Peşin Ödenmiş Giderler
19.295 12.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19.295 12.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.065.708 1.076.742
Diğer Duran Varlıklar
104 79
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
104 79
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.112.336 27.832.081
TOPLAM VARLIKLAR
41.851.577 39.909.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.834.097 1.334.908
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.272.807 665.000
Banka Kredileri
7,8 1.272.807 665.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.561.290 669.908
Banka Kredileri
7 1.526.416 656.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 34.874 13.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.272.916 5.074.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.272.916 5.074.073
Banka Kredileri
7 3.832.375 4.674.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 354.482 326.743
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 86.059 72.568
Ticari Borçlar
3.975.309 4.391.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 87
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.975.309 4.391.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
151.975 190.217
Diğer Borçlar
851.427 1.132.953
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 205.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
851.427 927.887
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
441.169 372.984
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
441.169 372.984
Türev Araçlar
115.335 537.353
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 43.770 48.149
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 71.565 489.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
60.107 75.238
Kısa Vadeli Karşılıklar
275.240 451.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 136.396 223.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 138.844 227.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
128.990 133.124
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
128.990 133.124
ARA TOPLAM
13.106.565 13.693.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.106.565 13.693.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.110.618 14.374.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.110.618 14.374.174
Banka Kredileri
7 7.622.958 7.762.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 848.827 800.597
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 6.638.833 5.811.511
Diğer Borçlar
36.092 38.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.092 38.881
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
757.820 637.851
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
757.820 637.851
Türev Araçlar
365.243 173.362
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 365.243 173.362
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.093.218 1.052.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.084.889 1.044.645
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.329 8.329
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
546.648 380.175
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
125.107 115.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
125.107 115.369
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.034.746 16.772.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.141.311 30.466.433
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.710.266 9.442.853
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
0 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.184.531 2.205.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.612.803 3.659.287
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.351.897 4.351.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-739.094 -692.610
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-107.330 -132.819
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.045.698 -692.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
592.342 471.382
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-963.170 -842.461
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-478.609 -438.864
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-484.561 -403.597
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-674.870 -321.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.355.969 2.355.969
Yasal Yedekler
2.355.969 2.355.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.314.043 -102.268
Net Dönem Karı veya Zararı
1.641.173 2.406.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.710.266 9.442.853
TOPLAM KAYNAKLAR
41.851.577 39.909.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603
Transferler
-1.391.261 1.391.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.646 -121.337 23.257 -104.370 -46.441 72.476 744.763 522.702 522.702
Dönem Karı (Zararı)
744.763 744.763 744.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.646 -121.337 23.257 -104.370 -46.441 72.476 -222.061 -222.061
Kar Payları
744.763 744.763 744.763
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -673.996 -56.485 -1.320.942 440.495 -289.752 -396.540 -278.531 2.355.969 -102.268 744.763 7.976.305 7.976.305
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853
Transferler
2.406.783 -2.406.783
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.484 25.489 120.960 -39.745 -80.964 -353.016 1.641.173 1.267.413 1.267.413
Dönem Karı (Zararı)
1.641.173 1.641.173 1.641.173
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.484 25.489 120.960 -39.745 -80.964 -353.016 -373.760 -373.760
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.528 9.528
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 4.351.897 -739.094 -107.330 -1.320.942 592.342 -478.609 -484.561 -674.870 2.355.969 2.314.043 1.641.173 10.710.266 10.710.266


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.641.173 744.763 980.473 434.802
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.995 -166.983 -237.780 -123.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.827 -56.665 -42.880 -42.201
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
32.438 -151.672 -253.491 -112.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.394 41.354 58.591 30.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.343 11.019 8.354 8.126
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
-6.949 30.335 50.237 22.419
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-352.765 -55.078 19.525 -227.332
Yabancı Para Çevrim Farkları
120.960 23.257 60.068 -15.294
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
120.960 23.257 60.068 -15.294
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.682 -130.462 31.580 -313.651
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.682 -130.462 31.580 -313.651
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-101.206 -58.051 -52.073 -24.616
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-101.206 -58.051 -52.073 -24.616
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-441.269 90.595 -30.187 73.220
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-441.269 90.595 -30.187 73.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118.432 19.583 10.137 53.009
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9.937 26.092 -6.315 62.730
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.242 11.610 10.415 4.923
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
88.253 -18.119 6.037 -14.644
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-373.760 -222.061 -218.255 -351.082
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.267.413 522.702 762.218 83.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.267.413 522.702 762.218 83.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868428


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 3,14% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,3597 Değişim: -1,25%
Düşük 13,3519 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,1622 Değişim: -1,01%
Düşük 15,1584 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
792,07 Değişim: 0,33%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.