" />

KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

13.05.2020 - 19:09
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 6.302.749 5.403.252
Satışların Maliyeti
-3.295.807 -2.812.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.006.942 2.590.402
BRÜT KAR (ZARAR)
3.006.942 2.590.402
Genel Yönetim Giderleri
-584.460 -480.289
Pazarlama Giderleri
-715.697 -601.067
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-54.588 -40.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
96.759 90.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-220.751 -129.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.528.205 1.429.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
95.049 52.404
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-87 -530
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-54.263 -57.865
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.568.904 1.423.820
Finansman Gelirleri
469.758 400.217
Finansman Giderleri
-1.204.888 -1.608.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 833.774 215.230
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-173.074 94.731
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-61.379 -18.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-111.695 113.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
660.700 309.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
660.700 309.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
660.700 309.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,18880000 0,08860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,18880000 0,08860000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.596.914 2.172.357
Dönem Karı (Zararı)
660.700 309.961
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
660.700 309.961
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.621.530 2.660.104
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.273.173 1.150.265
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
54.263 68.160
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
61.869 63.765
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.389
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.684
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.606 -5.900
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
185.685 108.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
120.129 96.143
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.556 12.339
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
40.000 44
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
568.713 372.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-45.517 -99.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
606.917 466.815
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.313 5.109
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
512.459 951.238
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.864 144.798
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-27.769 32.397
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.095 112.401
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
173.074 -94.731
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
16 -32.933 -11.438
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.962 -51.874
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-94.962 -51.874
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
15.922 22.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-473.096 -620.128
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-346.288 -401.449
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.112 1.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-333.176 -402.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-164.312 -160.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-164.312 -160.611
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.920 70.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-472.404 -355.056
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-87 -95
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-472.317 -354.961
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
517.828 226.669
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
517.828 226.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.809.134 2.349.937
Alınan Faiz
31.999 35.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-315.889 -271.657
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-37.204 -12.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-70.548 -10.277
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 179.422 80.614
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.012.017 -729.110
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -1.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.269 85.024
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.269 85.024
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-918.286 -608.079
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-330.229 -199.297
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-588.057 -408.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.282 1.504.333
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.397.443 2.624.382
Kredilerden Nakit Girişleri
2.397.443 400
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 2.623.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.777.870 -838.334
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.777.870 -740.468
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -97.866
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-206.241 -157.843
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
5.342 0
Ödenen Faiz
-305.988 -164.651
Alınan Faiz
13.518 63.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -15.922 -22.310
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.695.179 2.947.580
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
22.528 -11.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.717.707 2.935.741
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.417.662 3.898.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.135.369 6.833.833


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.484.355 4.946.070
Ticari Alacaklar
6.040.368 5.767.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 24.905 11.793
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 6.015.463 5.756.202
Diğer Alacaklar
81.848 75.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
81.848 75.875
Türev Araçlar
712.636 373.121
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 15.561 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 697.075 373.121
Stoklar
259.962 252.042
Peşin Ödenmiş Giderler
443.167 157.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
443.167 157.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
123.364 114.529
Diğer Dönen Varlıklar
216.084 352.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
216.084 352.471
ARA TOPLAM
14.361.784 12.039.844
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.399.145 12.077.205
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.693 14.693
Diğer Finansal Yatırımlar
14.693 14.693
Ticari Alacaklar
247.531 236.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 247.531 236.402
Diğer Alacaklar
35.872 35.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.872 35.529
Türev Araçlar
37.035 35.401
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 37.035 35.401
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17.581 17.699
Maddi Duran Varlıklar
14.564.327 14.709.659
Arazi ve Arsalar
5.428.101 5.428.051
Binalar
550.488 569.472
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.875.947 8.033.542
Diğer Maddi Duran Varlıklar
709.791 678.594
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.453.779 1.365.525
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.412.901 10.327.797
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
4.012.306 3.860.337
Lisanslar
2.619.599 2.696.075
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.736.052 3.726.441
Peşin Ödenmiş Giderler
21.213 12.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.213 12.555
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.071.992 1.076.742
Diğer Duran Varlıklar
51 79
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
51 79
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.876.975 27.832.081
TOPLAM VARLIKLAR
42.276.120 39.909.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.186.611 1.334.908
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
819.756 665.000
Banka Kredileri
7,8 819.756 665.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.366.855 669.908
Banka Kredileri
7 1.348.200 656.487
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 18.655 13.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.593.598 5.074.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.593.598 5.074.073
Banka Kredileri
7 5.202.529 4.674.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 366.150 326.743
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 24.919 72.568
Ticari Borçlar
3.914.244 4.391.697
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 0 87
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.914.244 4.391.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
219.811 190.217
Diğer Borçlar
1.331.735 1.132.953
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 205.066
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.331.735 927.887
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
416.925 372.984
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
416.925 372.984
Türev Araçlar
299.878 537.353
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 49.352 48.149
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 250.526 489.204
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
74.904 75.238
Kısa Vadeli Karşılıklar
305.479 451.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 97.137 223.552
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 208.342 227.548
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
190.616 133.124
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
190.616 133.124
ARA TOPLAM
14.533.801 13.693.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.533.801 13.693.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.151.373 14.374.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.151.373 14.374.174
Banka Kredileri
7 8.185.097 7.762.066
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 858.405 800.597
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 6.107.871 5.811.511
Diğer Borçlar
42.010 38.881
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.010 38.881
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
711.469 637.851
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
711.469 637.851
Türev Araçlar
337.604 173.362
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 337.604 173.362
Uzun Vadeli Karşılıklar
999.368 1.052.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 991.039 1.044.645
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.329 8.329
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
431.315 380.175
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
121.132 115.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
121.132 115.369
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.794.271 16.772.786
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.328.072 30.466.433
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.948.048 9.442.853
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
9.528 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.422.311 2.205.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.647.329 3.659.287
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.351.897 4.351.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-704.568 -692.610
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
95.924 -132.819
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.320.942 -1.320.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.065.223 -692.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
532.274 471.382
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-946.777 -842.461
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-503.874 -438.864
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-442.903 -403.597
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-650.720 -321.854
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.355.969 2.355.969
Yasal Yedekler
2.355.969 2.355.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.304.515 -102.268
Net Dönem Karı veya Zararı
660.700 2.406.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.948.048 9.442.853
TOPLAM KAYNAKLAR
42.276.120 39.909.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603
Transferler
-1.391.261 1.391.261
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.571 -31.662 38.551 146.551 -26.748 13.900 309.961 438.982 438.982
Dönem Karı (Zararı)
309.961 309.961 309.961
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.571 -31.662 38.551 146.551 -26.748 13.900 129.021 129.021
Kar Payları
309.961 309.961 309.961
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -639.921 33.190 -1.320.942 455.789 -38.831 -376.847 -337.107 2.355.969 -102.268 309.961 7.892.585 7.892.585
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -692.610 -132.819 -1.320.942 471.382 -438.864 -403.597 -321.854 2.355.969 -102.268 2.406.783 9.442.853 9.442.853
Transferler
2.406.783 -2.406.783
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.958 228.743 60.892 -65.010 -39.306 -328.866 660.700 505.195 505.195
Dönem Karı (Zararı)
660.700 660.700 660.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.958 228.743 60.892 -65.010 -39.306 -328.866 -155.505 -155.505
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -704.568 95.924 -1.320.942 532.274 -503.874 -442.903 -650.720 2.355.969 2.304.515 660.700 9.948.048 9.948.048


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
660.700 309.961
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
216.785 -43.233
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.947 -14.464
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
285.929 -39.578
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-54.197 10.809
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.989 2.893
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
-57.186 7.916
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-372.290 172.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
60.892 38.551
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
60.892 38.551
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.262 183.189
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-81.262 183.189
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.133 -33.435
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-49.133 -33.435
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-411.082 17.375
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-411.082 17.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
108.295 -33.426
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
16.252 -36.638
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.827 6.687
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
82.216 -3.475
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-155.505 129.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
505.195 438.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
505.195 438.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844808


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.969 Değişim: -0,21% Hacim : 47.927 Mio.TL Son veri saati : 13:56
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
33,0824 Değişim: 0,84%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
36,0100 Değişim: 1,15%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0308
Açılış: 35,6018
2.533,66 Değişim: 0,18%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.