KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2019 - 18:20
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 17.373.102 15.032.593 6.210.127 5.395.878
Satışların Maliyeti
-9.020.000 -8.275.432 -3.189.382 -2.983.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.353.102 6.757.161 3.020.745 2.412.777
BRÜT KAR (ZARAR)
8.353.102 6.757.161 3.020.745 2.412.777
Genel Yönetim Giderleri
-1.547.576 -1.277.773 -543.490 -479.027
Pazarlama Giderleri
-1.932.347 -1.795.157 -645.495 -571.626
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-120.817 -103.455 -39.993 -22.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
277.853 244.465 101.001 117.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-282.316 -657.056 -78.030 -385.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.747.899 3.168.185 1.814.738 1.071.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
134.040 92.827 45.209 21.946
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.619 -12.021 -1.015 -11.426
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-146.646 -229.716 -44.904 -64.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.733.674 3.019.275 1.814.028 1.017.648
Finansman Gelirleri
616.669 1.717.638 -37.103 1.001.793
Finansman Giderleri
-3.276.860 -9.415.917 -430.015 -5.791.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.073.483 -4.679.004 1.346.910 -3.772.126
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-211.288 1.073.096 -229.478 926.195
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-124.397 -10.817 -55.844 15.950
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-86.891 1.083.913 -173.634 910.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.862.195 -3.605.908 1.117.432 -2.845.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.862.195 -3.605.908 1.117.432 -2.845.931
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.862.195 -3.605.908 1.117.432 -2.845.931
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 0,53210000 -1,03030000 0,31930000 -0,81310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 0,53210000 -1,03030000 0,31930000 -0,81310000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.164.878 5.632.743
Dönem Karı (Zararı)
1.862.195 -3.605.908
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.862.195 -3.605.908
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.006.387 10.734.936
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.497.952 2.744.179
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
162.762 234.530
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
199.715 325.189
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.503 -400
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.619 5.211
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-53.069 -95.470
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
333.593 298.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
327.286 263.065
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.204 35.677
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
103 132
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.424.189 427.926
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-303.080 -282.225
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.680.435 721.919
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
46.834 -11.768
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.116.132 8.147.310
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
416.959 15.951
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
125.769 -161.552
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
291.190 177.503
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
211.288 -1.073.096
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-83.924 -68.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-132.421 -80.806
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-132.421 -80.806
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
59.857 88.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.374.395 -791.130
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-874.910 -841.641
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.166 -13.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-878.076 -828.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.782 -144.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.782 -144.310
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.506 -104.665
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-456.300 -228.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45 -2.216
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-456.255 -225.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.103 527.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-177.436 374.956
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
207.539 152.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.494.187 6.337.898
Alınan Faiz
110.359 84.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-358.804 -309.550
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-6.724 -295.892
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-99.000 -80.846
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.860 -103.777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.689.077 -2.601.520
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.698 -155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
259.112 103.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
259.112 103.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.740.491 -2.500.284
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.740.491 -2.500.284
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.196.622 -1.126.895
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.058.918 673.632
Kredilerden Nakit Girişleri
434.936 673.632
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
2.623.982 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.733.164 -1.421.432
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.673.548 -1.421.432
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.059.616 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-546.872 -22
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
145.558 -2.912
Ödenen Faiz
-1.253.926 -485.216
Alınan Faiz
192.721 197.315
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-59.857 -88.260
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
279.179 1.904.328
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.462 78.739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
297.641 1.983.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.898.092 3.688.104
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.195.733 5.671.171


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.767.317 4.494.536
Ticari Alacaklar
5.677.415 5.150.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 13.655 10.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.663.760 5.140.127
Diğer Alacaklar
80.582 67.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
80.582 67.434
Türev Araçlar
136.239 200.921
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 136.239 200.921
Stoklar
262.861 248.852
Peşin Ödenmiş Giderler
247.768 307.877
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
247.768 307.877
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
112.165 94.803
Diğer Dönen Varlıklar
266.821 333.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
266.821 333.813
ARA TOPLAM
11.551.168 10.898.852
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.588.529 10.936.213
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
14.693 11.995
Diğer Finansal Yatırımlar
14.693 11.995
Ticari Alacaklar
258.410 128.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 258.410 128.182
Diğer Alacaklar
34.392 38.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.392 38.480
Türev Araçlar
36.058 36.481
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 36.058 36.481
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15.892 20.194
Maddi Duran Varlıklar
14.042.094 14.254.053
Arazi ve Arsalar
5.428.528 5.354.613
Binalar
553.061 589.539
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.221.601 7.700.048
Taşıtlar
8.734 9.727
Mobilya ve Demirbaşlar
120.420 129.830
Yapılmakta Olan Yatırımlar
684.740 439.411
Diğer Maddi Duran Varlıklar
25.010 30.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 1.470.932 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.771.777 9.783.039
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
3.690.991 3.276.138
Markalar
10.424 40.877
Lisanslar
2.781.162 3.001.078
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.244.256 3.420.002
Peşin Ödenmiş Giderler
18.025 71.927
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.025 71.927
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.041.224 896.513
Diğer Duran Varlıklar
1.443 21.434
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.443 21.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.704.940 25.262.298
TOPLAM VARLIKLAR
38.293.469 36.198.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
485.486 52.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
485.486 52.216
Banka Kredileri
7 451.219 52.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
34.267 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.104.984 6.708.159
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.104.984 6.708.159
Banka Kredileri
7 4.720.188 4.106.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
365.703 631
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 19.093 2.601.235
Ticari Borçlar
3.466.305 3.845.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 65 110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.466.240 3.845.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
149.532 166.317
Diğer Borçlar
1.137.387 1.103.749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 197.520 204.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
939.867 898.957
Türev Araçlar
795.510 648.934
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
15 795.510 648.934
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
460.694 453.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
460.694 453.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
49.224 6.465
Kısa Vadeli Karşılıklar
373.191 476.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 180.695 230.191
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 192.496 246.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.415 35.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.415 35.807
ARA TOPLAM
12.051.728 13.496.359
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.051.728 13.496.359
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.993.957 13.161.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.993.957 13.161.043
Banka Kredileri
7 8.643.184 10.882.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
851.381 1.963
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 5.499.392 2.276.610
Diğer Borçlar
35.117 227.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 170.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
35.117 57.428
Türev Araçlar
195.634 84.004
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
15 195.634 84.004
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
694.569 655.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
694.569 655.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
988.368 915.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 980.098 907.172
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
8.270 8.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
349.161 205.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.256.806 15.248.549
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.308.534 28.744.908
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.984.935 7.453.603
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
9.528 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.585.078 3.720.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.677.031 3.655.466
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.351.897 4.283.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-674.866 -628.350
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-91.953 64.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-664.873 -469.250
Yabancı Para Çevrim Farkları
404.705 417.238
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-849.713 -535.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-480.627 -185.382
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-369.086 -350.099
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-219.865 -351.007
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.355.969 2.355.969
Yasal Yedekler
2.355.969 2.355.969
Diğer Yedekler
-1.320.942 -1.320.942
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-102.268 1.288.993
Net Dönem Karı veya Zararı
1.862.195 -1.391.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.984.935 7.453.603
TOPLAM KAYNAKLAR
38.293.469 36.198.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.555.087 4.555.087
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-183.107 431.494 248.387 248.387
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-183.107 431.494 248.387 248.387
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -183.107 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 153.461 1.135.532 4.803.474 4.803.474
Transferler
1.135.532 -1.135.532 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.270.856 -63.249 259.201 331.433 277.826 -229.610 -521.381 -3.605.908 719.168 719.168
Dönem Karı (Zararı)
-3.605.908 -3.605.908 -3.605.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.270.856 -63.249 259.201 331.433 277.826 -229.610 -521.381 4.325.076 4.325.076
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.605.908 -3.605.908 -3.605.908
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.270.856 -589.832 76.094 -1.320.942 550.353 189.459 -440.795 -521.381 2.355.969 1.288.993 -3.605.908 5.522.642 5.522.642
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.283.816 -628.350 64.852 -1.320.942 417.238 -185.382 -350.099 -351.007 2.355.969 1.288.993 -1.391.261 7.453.603 7.453.603
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.391.261 1.391.261 1.531.332 1.531.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.081 -46.516 -156.805 -12.533 -295.245 -18.987 131.142 1.862.195 1.862.195 1.862.195
Dönem Karı (Zararı)
1.862.195 -330.863 -330.863
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.081 -46.516 -156.805 -12.533 -295.245 -18.987 131.142 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.351.897 -674.866 -91.953 -1.320.942 404.705 -480.627 -369.086 -219.865 2.355.969 -102.268 1.862.195 8.984.935 8.984.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.862.195 -3.605.908 1.117.432 -2.845.931
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-135.240 4.466.808 31.743 4.378.100
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
76.021 4.743.599 76.021 4.743.599
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.752 -78.475 -1.087 -9.418
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
-196.007 324.001 -44.335 143.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.498 -522.317 1.144 -499.555
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-7.940 -472.743 -7.940 -472.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11.236 15.226 217 1.883
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
39.202 -64.800 8.867 -28.695
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-195.623 -141.732 -140.545 -243.178
Yabancı Para Çevrim Farkları
-12.533 331.433 -35.790 240.819
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-12.533 331.433 -35.790 240.819
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-369.056 347.282 -238.594 241.231
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
15 -369.056 347.282 -238.594 241.231
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.734 -287.012 34.317 -194.501
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-23.734 -287.012 34.317 -194.501
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
163.928 -651.726 73.333 -651.726
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
163.928 -651.726 73.333 -651.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.772 118.291 26.189 120.999
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
73.811 -69.456 47.719 -48.246
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.747 57.402 -6.863 38.900
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-32.786 130.345 -14.667 130.345
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-330.863 4.325.076 -108.802 4.134.922
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.531.332 719.168 1.008.630 1.288.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.531.332 719.168 1.008.630 1.288.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795930


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.