KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 18:42
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 20 15.032.593 13.339.901 5.395.878 4.531.917
Satışların Maliyeti
-8.275.432 -7.318.805 -2.983.101 -2.450.501
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.757.161 6.021.096 2.412.777 2.081.416
BRÜT KAR (ZARAR)
6.757.161 6.021.096 2.412.777 2.081.416
Genel Yönetim Giderleri
-1.277.773 -1.255.774 -479.027 -414.920
Pazarlama Giderleri
-1.795.157 -1.729.165 -571.626 -595.456
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-103.455 -84.396 -22.582 -26.822
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
244.465 203.901 117.744 68.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-657.056 -262.855 -385.798 -79.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.168.185 2.892.807 1.071.488 1.033.513
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
92.827 99.340 21.946 40.099
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.021 -5.717 -11.426 -1.425
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-229.716 -334.947 -64.360 -113.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.019.275 2.651.483 1.017.648 958.746
Finansman Gelirleri
1.717.638 545.521 1.001.793 88.768
Finansman Giderleri
-9.415.917 -1.370.145 -5.791.567 -593.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 -4.679.004 1.826.859 -3.772.126 454.191
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.073.096 -577.922 926.195 -160.707
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.817 -654.448 15.950 -216.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.083.913 76.526 910.245 56.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.605.908 1.248.937 -2.845.931 293.484
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.605.908 1.248.937 -2.845.931 293.484
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.605.908 1.248.937 -2.845.931 293.484
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 -1,03030000 0,35680000 -0,81310000 0,08390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç / (kayıp) (tam Kuruş) 4 -1,03030000 0,35680000 -0,81310000 0,08390000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -493.990 -1.320.942 99.405 -113.620 -131.944 2.355.969 446.307 -724.340 3.386.621 3.386.621
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-724.340 724.340 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.469 73.651 739 -46.700 1.248.937 1.262.158 1.262.158
Dönem Karı (Zararı)
1.248.937 1.248.937 1.248.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.469 73.651 739 -46.700 13.221 13.221
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -508.459 -1.320.942 173.056 -112.881 -178.644 2.355.969 -278.033 1.248.937 4.648.779 4.648.779
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.555.087 4.555.087
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-183.107 431.494 248.387 248.387
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-183.107 431.494 248.387 248.387
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -183.107 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 153.461 1.135.532 4.803.474 4.803.474
Transferler
1.135.532 -1.135.532 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.270.856 -63.249 259.201 331.433 277.826 -229.610 -521.381 -3.605.908 719.168 719.168
Dönem Karı (Zararı)
-3.605.908 -3.605.908 -3.605.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.270.856 -63.249 259.201 331.433 277.826 -229.610 -521.381 4.325.076 4.325.076
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 4.270.856 -589.832 76.094 -1.320.942 550.353 189.459 -440.795 -521.381 2.355.969 1.288.993 -3.605.908 5.522.642 5.522.642


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.632.743 2.881.291
Dönem Karı (Zararı)
-3.605.908 1.248.937
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.605.908 1.248.937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.734.936 4.066.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.744.179 2.156.922
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
234.530 395.546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
325.189 334.947
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-400 10.215
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.211 50.384
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-95.470 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
298.874 236.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
263.065 200.704
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35.677 35.843
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
132 133
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
427.926 231.513
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-282.225 -199.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
721.919 394.453
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-11.768 36.595
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.147.310 577.880
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.951 4.095
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-161.552
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
177.503 4.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.073.096 577.922
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-68.192 -56.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.806 -93.623
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-80.806 -93.623
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
88.260 36.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-791.130 -1.720.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-841.641 -949.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.695 -7.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-860.336 -941.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.310 36.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-144.310 36.702
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-104.665 -60.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.213 -898.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.495 -6.983
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-221.718 -891.814
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
527.699 151.886
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
527.699 151.886
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.337.898 3.595.576
Alınan Faiz
84.910 78.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -309.550 -255.621
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -295.892 -53.026
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-80.846 -435.341
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-103.777 -48.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.601.520 -2.603.121
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-155 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.919 112.296
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.919 112.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.500.284 -2.510.417
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.500.284 -2.510.417
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.126.895 -592.477
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
673.632 584.053
Kredilerden Nakit Girişleri
673.632 584.053
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.421.432 -1.009.089
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.421.432 -1.009.089
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22 -33
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-2.912 19.788
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-485.216 -272.481
Alınan Faiz
197.315 121.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-88.260 -36.163
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.904.328 -314.307
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
78.739 10.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.983.067 -304.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.688.104 2.616.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.671.171 2.312.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.605.908 1.248.937 -2.845.931 293.484
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.466.808 -14.469 4.378.100 -4.007
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 4.743.599 0 4.743.599 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -78.475 -18.004 -9.418 -5.009
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
324.001 0 143.474 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-522.317 3.535 -499.555 1.002
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-472.743 0 -472.743 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.226 3.535 1.883 1.002
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
-64.800 -28.695
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-141.732 27.690 -243.178 14.822
Yabancı Para Çevrim Farkları
331.433 73.651 240.819 22.715
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
331.433 73.651 240.819 22.715
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
347.282 924 241.231 12.845
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 347.282 924 241.231 12.845
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-287.012 -58.375 -194.501 -22.711
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-287.012 -58.375 -194.501 -22.711
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-651.726 0 -651.726 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
118.291 11.490 120.999 1.973
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-69.456 -185 -48.246 -2.569
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
57.402 11.675 38.900 4.542
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
130.345 0 130.345
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.325.076 13.221 4.134.922 10.815
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
719.168 1.262.158 1.288.991 304.299
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
719.168 1.262.158 1.288.991 304.299


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.187.046 4.100.204
Ticari Alacaklar
5.310.624 4.816.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 42.402 23.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.268.222 4.792.834
Diğer Alacaklar
94.686 57.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
94.686 57.894
Türev Araçlar
651.702 557.712
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
17 651.702 557.712
Stoklar
309.043 203.978
Peşin Ödenmiş Giderler
412.954 343.332
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
412.954 343.332
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
79.569 33.884
Diğer Dönen Varlıklar
422.509 415.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 422.509 415.488
ARA TOPLAM
13.468.133 10.529.033
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.505.494 10.566.394
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.995 11.840
Diğer Finansal Yatırımlar
11.995 11.840
Ticari Alacaklar
124.858 91.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 124.858 91.197
Diğer Alacaklar
36.345 33.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.345 33.837
Türev Araçlar
155.598 59.006
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
17 155.598 59.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
20.740 22.376
Maddi Duran Varlıklar
14.126.758 9.115.520
Arazi ve Arsalar
5.356.226 118.116
Binalar
406.446 861.229
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.124.858 6.997.273
Taşıtlar
6.960 6.810
Mobilya ve Demirbaşlar
125.094 148.735
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.077.095 950.365
Diğer Maddi Duran Varlıklar
30.079 32.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.679.363 8.482.480
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
3.201.483 2.854.731
Markalar
51.028 81.481
Lisanslar
3.076.958 3.305.303
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.304.950 2.196.021
Peşin Ödenmiş Giderler
76.342 68.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
76.342 68.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.171.404 660.707
Diğer Duran Varlıklar
35.677 36.243
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
35.677 36.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.439.080 18.582.141
TOPLAM VARLIKLAR
38.944.574 29.148.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.069 66.714
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.069 66.714
Banka Kredileri
7 15.069 66.714
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.667.523 2.419.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.667.523 2.419.948
Banka Kredileri
7 4.716.067 2.395.531
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
807 617
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 2.950.649 23.800
Ticari Borçlar
4.064.863 4.068.884
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 8.821 2.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.056.042 4.066.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 261.130 175.712
Diğer Borçlar
1.087.278 844.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.087.278 844.592
Türev Araçlar
348.698 192.052
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
17 348.698 192.052
Ertelenmiş Gelirler
481.324 226.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
481.324 226.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 24.344
Kısa Vadeli Karşılıklar
480.678 596.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 181.179 162.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 299.499 433.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.708 46.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 41.708 46.327
ARA TOPLAM
14.448.271 8.661.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.448.271 8.661.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.029.971 14.005.076
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.029.971 14.005.076
Banka Kredileri
7 14.353.312 10.270.506
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.500 1.982
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 2.674.159 3.732.588
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
226.695 375.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
226.695 375.233
Türev Araçlar
44.827 117.389
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
17 44.827 117.389
Ertelenmiş Gelirler
745.920 367.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
745.920 367.201
Uzun Vadeli Karşılıklar
839.629 821.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 831.462 813.393
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 8.167 8.035
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 86.619 245.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.973.661 15.931.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.421.932 24.593.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.522.642 4.555.087
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
9.528 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.757.118 -526.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.681.024 -526.583
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.270.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-589.832 -526.583
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
76.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-222.364 -80.632
Yabancı Para Çevrim Farkları
550.353 218.920
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-251.336 -299.552
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
189.459 -88.367
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-440.795 -211.185
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-521.381
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.355.969 2.355.969
Yasal Yedekler
2.355.969 2.355.969
Diğer Yedekler
-1.320.942 -1.320.942
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.288.993 -278.033
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.605.908 1.135.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.522.642 4.555.087
TOPLAM KAYNAKLAR
38.944.574 29.148.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718033


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.