KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2018 - 19:08
KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5, 19 4.686.023 4.307.475
Satışların Maliyeti
-2.519.313 -2.394.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.166.710 1.912.688
BRÜT KAR (ZARAR)
2.166.710 1.912.688
Genel Yönetim Giderleri
-390.577 -481.009
Pazarlama Giderleri
-601.426 -505.164
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-35.349 -26.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
70.445 88.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-101.750 -137.238
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.108.053 851.205
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
40.077 24.360
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-565 -3.762
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-85.492 -113.522
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.062.073 758.281
Finansman Gelirleri
253.767 218.791
Finansman Giderleri
-1.208.130 -792.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5 107.710 184.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.434 -118.885
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-74.347 -118.720
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22.913 -165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.276 65.664
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.276 65.664
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.276 65.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,01610000 0,01880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklık hissedarlarına ait sulandırılmış pay başına kazanç (tam Kuruş) 4 0,01610000 0,01880000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -493.990 -1.320.942 99.405 -113.620 -131.944 2.355.969 446.307 -724.340 3.386.621 3.386.621
Transferler
-724.340 724.340
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.410 33.587 8.602 -15.806 65.664 84.637 84.637
Dönem Karı (Zararı)
65.664 65.664 65.664
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.410 33.587 8.602 -15.806 18.973 18.973
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -501.400 -1.320.942 132.992 -105.018 -147.750 2.355.969 -278.033 65.664 3.471.258 3.471.258
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.555.087 4.555.087
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
306.382 306.382
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
306.382 306.382
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.500.000 -239.752 9.528 -526.583 -1.320.942 218.920 -88.367 -211.185 2.355.969 -278.033 1.135.532 4.861.469 4.861.469
Transferler
1.135.532 -1.135.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.989 28.431 65.436 -32.804 56.276 105.350 105.350
Dönem Karı (Zararı)
56.276 56.276 56.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.989 28.431 65.436 -32.804 49.074 49.074
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 -239.752 9.528 -538.572 -1.320.942 247.351 -22.931 -243.989 2.355.969 1.163.881 56.276 4.966.819 4.966.819


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
623.810 429.447
Dönem Karı (Zararı)
56.276 65.664
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56.276 65.664
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.055.390 1.567.210
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
879.273 722.124
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
84.743 127.003
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.662 134.413
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
250 -6.128
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.000 -1.282
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4.169 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.688 102.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
74.288 90.395
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.371 12.527
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
29 44
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
89.863 93.262
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
83.925 77.723
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.938 15.539
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
852.450 542.748
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
68.617 -99.663
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
68.617 -99.663
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
51.434 118.885
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-16.166 -19.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.512 -20.598
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-39.512 -20.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.089.979 -1.085.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.628 -399.046
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.439 -15.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239.189 -383.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.076 -182.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.076 -182.706
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.851 -46.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-918.701 -474.872
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.155 -6.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-917.546 -468.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
181.277 17.629
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
181.277 17.629
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.021.687 547.159
Alınan Faiz
26.392 25.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -228.046 -104.732
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -112.811 -34.351
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.349 -14.649
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.063 10.147
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-771.628 -615.392
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-205.000 -205.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-155 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.206 31.886
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.206 31.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-615.679 -442.278
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-615.679 -442.278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.038 -217.658
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
208.990 48.167
Kredilerden Nakit Girişleri
208.990 48.167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.628 -176.294
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-190.628 -176.294
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7 -96
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-19.048 -71.554
Ödenen Faiz
-77.906 -48.458
Alınan Faiz
53.077 48.360
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.516 -17.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-184.856 -403.603
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-8.842 33.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-193.698 -370.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.688.104 2.616.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.494.406 2.246.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
56.276 65.664
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.989 -7.410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.986 -9.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.997 1.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 2.997 1.852
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
61.063 26.383
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.431 33.587
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
28.431 33.587
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.795 10.752
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 81.795 10.752
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.005 -19.757
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-41.005 -19.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.158 1.801
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-16.359 -2.150
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.201 3.951
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.074 18.973
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.350 84.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
105.350 84.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.978.569 4.100.204
Ticari Alacaklar
4.925.368 4.816.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 27.146 23.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.898.222 4.792.834
Diğer Alacaklar
60.727 57.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.727 57.894
Türev Araçlar
592.385 557.712
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 592.385 557.712
Stoklar
236.579 203.978
Peşin Ödenmiş Giderler
526.638 343.332
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
526.638 343.332
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23.628 33.884
Diğer Dönen Varlıklar
288.034 415.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 288.034 415.488
ARA TOPLAM
10.631.928 10.529.033
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
37.361 37.361
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.669.289 10.566.394
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11.995 11.840
Diğer Finansal Yatırımlar
14 11.995 11.840
Ticari Alacaklar
98.371 91.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 98.371 91.197
Diğer Alacaklar
33.776 33.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.776 33.837
Türev Araçlar
79.538 59.006
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 79.538 59.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21.831 22.376
Maddi Duran Varlıklar
8.942.584 9.115.520
Arazi ve Arsalar
118.573 118.116
Binalar
839.466 861.229
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.987.378 6.997.273
Taşıtlar
6.685 6.810
Mobilya ve Demirbaşlar
132.499 148.735
Yapılmakta Olan Yatırımlar
831.153 950.365
Diğer Maddi Duran Varlıklar
26.830 32.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.307.723 8.482.480
Şerefiye
44.944 44.944
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
2.916.851 2.854.732
Markalar
71.330 81.481
Lisanslar
3.228.629 3.305.303
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.045.969 2.196.020
Peşin Ödenmiş Giderler
75.059 68.935
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.059 68.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı
663.278 660.707
Diğer Duran Varlıklar
32.765 36.243
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 32.765 36.243
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.266.920 18.582.141
TOPLAM VARLIKLAR
29.936.209 29.148.535
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.650 66.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
82.650 66.714
Banka Kredileri
7 82.650 66.714
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.655.300 2.419.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.655.300 2.419.948
Banka Kredileri
7 2.586.513 2.395.531
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
633 617
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 68.154 23.800
Ticari Borçlar
3.120.744 4.068.884
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 3.481 2.326
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.117.263 4.066.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 194.181 175.712
Diğer Borçlar
927.681 844.592
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
927.681 844.592
Türev Araçlar
278.970 192.052
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
16 278.970 192.052
Ertelenmiş Gelirler
396.355 226.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
396.355 226.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
68.885 24.344
Kısa Vadeli Karşılıklar
629.152 596.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 79.225 162.906
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 549.927 433.238
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.507 46.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 47.507 46.327
ARA TOPLAM
8.401.425 8.661.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.401.425 8.661.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.757.693 14.005.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.757.693 14.005.076
Banka Kredileri
7 10.847.943 10.270.506
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.006 1.982
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 3.907.744 3.732.588
Diğer Borçlar
203.640 375.233
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
203.640 375.233
Türev Araçlar
54.616 117.389
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
16 54.616 117.389
Ertelenmiş Gelirler
519.535 367.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
519.535 367.201
Uzun Vadeli Karşılıklar
767.251 821.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 759.187 813.393
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 8.064 8.035
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
265.230 245.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.567.965 15.931.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.969.390 24.593.448
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.966.819 4.555.087
Ödenmiş Sermaye
3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-239.752 -239.752
Pay Bazlı Ödemeler (-)
9.528 9.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-538.572 -526.583
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-538.572 -526.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-538.572 -526.583
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.569 -80.632
Yabancı Para Çevrim Farkları
247.351 218.920
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-266.920 -299.552
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-22.931 -88.367
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-243.989 -211.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.355.969 2.355.969
Yasal Yedekler
2.355.969 2.355.969
Diğer Yedekler
-1.320.942 -1.320.942
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.163.881 -278.033
Net Dönem Karı veya Zararı
56.276 1.135.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.966.819 4.555.087
TOPLAM KAYNAKLAR
29.936.209 29.148.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,8923 Değişim: -0,05%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7564 Değişim: 0,20%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,8405
Açılış: 31,6939
1.895,02 Değişim: 1,29%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.898,43
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.