KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.10.2021 - 19:01
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 -684.536 13.144.076 46.924.504 -814.574.452 -36.299.742 -555.194.119 0 -555.194.119
Transferler
-36.299.742 36.299.742
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.907 -50.474.322 -50.373.415 -50.373.415
Dönem Karı (Zararı)
-50.474.322 -50.474.322 0 -50.474.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.907 100.907 0 100.907
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 -583.629 13.144.076 46.924.504 -850.874.194 -50.474.322 -605.567.534 0 -605.567.534
Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -929.243 13.213.428 46.924.504 -843.241.059 -230.875.951 -611.299.917 -611.299.917
Transferler
-230.875.951 230.875.951
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.097 -66.746.455 -66.805.552 0 -66.805.552
Dönem Karı (Zararı)
-66.746.455 -66.746.455 0 -66.746.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.097 -59.097 0 -59.097
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -988.340 13.213.428 46.924.504 -1.074.117.010 -66.746.455 -678.105.469 0 -678.105.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.623.649 50.990.800
Dönem Karı (Zararı)
-66.746.455 -50.474.322
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-66.746.455 -50.474.322
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.567.220 61.021.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 16.658.698 10.721.794
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.916.233 832.706
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.916.233 832.706
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-839.316 -2.416.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
592.845 70.670
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.432.161 -2.487.478
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
67.071.137 51.678.571
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-33.556 -10.178
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
67.455.145 51.740.231
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-350.452 -51.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.760.468
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
205.312
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
205.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
48.802.884 40.443.547
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.143.959 4.861.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.143.959 4.861.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.806.396 -372.141
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
277.328 -9.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.083.724 -363.015
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
436.767 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.849.748 -200.879
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.788.227 40.405.051
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.788.227 40.353.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.859.016 -25.441.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.399.776 1.218.051
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 290
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
87.399.776 1.217.761
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.816.617 16.319.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.020.616 3.654.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.020.616 3.654.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.623.649 50.990.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.214.112 -31.186.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-87.214.112 -31.186.012
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.167.159
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-87.214.112 -29.018.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.906.190 -18.775.300
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.572.995 0
Kredilerden Nakit Girişleri
10.572.995 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-217.132 -3.298.143
Ödenen Faiz
-23.295.609 -15.487.335
Alınan Faiz
33.556 10.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.496.653 1.029.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.496.653 1.029.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 60.518.249 1.755.914
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 30.021.596 2.785.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2021 Önceki Dönem 31.05.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 30.021.596 60.518.249
Finansal Yatırımlar
36.840 823.243
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 36.840 823.243
Ticari Alacaklar
96.163.579 70.585.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 96.163.579 70.585.401
Diğer Alacaklar
63.106.920 49.300.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 62.594.469 48.510.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
512.451 789.779
Stoklar
17.923.001 18.359.768
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.362.250 4.180.883
Diğer Dönen Varlıklar
193.419 1.214.035
ARA TOPLAM
214.807.605 204.982.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
214.807.605 204.982.103
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7.275.989 7.286.489
Maddi Duran Varlıklar
57.355.784 75.958.294
Kullanım Hakkı Varlıkları
118.638.805 122.143.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
511.892.720 419.230.290
Peşin Ödenmiş Giderler
157.886 489.505
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
695.321.184 625.107.889
TOPLAM VARLIKLAR
910.128.789 830.089.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 89.919 12.446.273
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.066.395 33.133.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.066.395 33.133.463
Banka Kredileri
34.441.750 32.291.686
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
624.645 841.777
Ticari Borçlar
8 77.464.024 77.357.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
77.464.024 77.357.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
54.179.139 117.618.475
Diğer Borçlar
53.382.483 39.614.447
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.382.483 39.614.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.164.607 27.347.990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.719.740 3.570.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.532.339 3.739.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.126.242 901.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.406.097 2.838.258
ARA TOPLAM
272.598.646 314.828.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.598.646 314.828.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.095.464.934 1.030.308.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.095.464.934 1.030.308.981
Banka Kredileri
6 1.093.302.346 1.028.146.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.162.588 2.162.588
Ticari Borçlar
8 73.813.183 26.131.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.813.183 26.131.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.921.409 4.341.089
Diğer Borçlar
129.529.325 53.281.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
129.529.325 53.281.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.564.881 5.564.881
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.680.187 1.312.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.680.187 1.312.064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 5.661.693 5.620.965
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.315.635.612 1.126.561.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.588.234.258 1.441.389.909
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-678.105.469 -611.299.917
Ödenmiş Sermaye
11 500.000.000 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 3.050 3.050
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.698.354 1.698.354
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
11 -150.563.000 -150.563.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.481.660 51.540.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.481.660 51.540.757
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 52.470.000 52.470.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-988.340 -929.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 13.213.428 13.213.428
Diğer Yedekler
11 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -1.074.117.010 -843.241.059
Net Dönem Karı veya Zararı
-66.746.455 -230.875.951
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-678.105.469 -611.299.917
TOPLAM KAYNAKLAR
910.128.789 830.089.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 102.659.519 72.863.321
Satışların Maliyeti
12 -125.238.648 -62.575.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-22.579.129 10.288.068
BRÜT KAR (ZARAR)
-22.579.129 10.288.068
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.183.882 -4.781.704
Pazarlama Giderleri
-4.290.099 -2.823.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 32.569.431 20.265.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.591.892 -18.873.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.075.571 4.074.993
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18.065.116 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.989.545 4.074.993
Finansman Gelirleri
169.661 62.429
Finansman Giderleri
-68.145.193 -51.850.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-63.985.987 -47.713.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.760.468 -2.761.246
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.719.740 -2.761.246
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-40.728 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-66.746.455 -50.474.322
DÖNEM KARI (ZARARI)
-66.746.455 -50.474.322
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-66.746.455 -50.474.322
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,28240000 -0,21300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59.097 100.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-59.097 100.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.097 100.907
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.805.552 -50.373.415
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-66.805.552 -50.373.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969658


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.775 Değişim: -0,17% Hacim : 5.638 Mio.TL Son veri saati : 10:01
Düşük 10.768 24.05.2024 Yüksek 10.785
Açılış: 10.784
32,2368 Değişim: 0,18%
Düşük 32,1499 24.05.2024 Yüksek 32,2530
Açılış: 32,1791
34,8734 Değişim: 0,08%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 34,9244
Açılış: 34,845
2.422,84 Değişim: 0,54%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.424,97
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.