KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.09.2020 - 21:26
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 -332.533 13.144.076 46.924.504 -750.061.980 -66.013.568 -520.317.820 0 -520.317.820
Transferler
-66.013.568 66.013.568
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.399 106.889.757 106.897.156 0 106.897.156
Dönem Karı (Zararı)
106.889.757 106.889.757 0 106.889.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.399 7.399 0 7.399
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 -325.134 13.144.076 46.924.504 -816.075.548 106.889.757 -413.420.664 0 -413.420.664
Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 -684.536 13.144.076 46.924.504 -814.574.452 -36.299.742 -555.194.119 0 -555.194.119
Transferler
-36.299.742 36.299.742
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.907 -60.264.196 -60.264.196 0 -60.264.196
Dönem Karı (Zararı)
-60.264.196 -60.264.196 0 -60.264.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.907 100.907 0 100.907
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 -583.629 13.144.076 46.924.504 -850.874.194 -60.264.196 -615.357.408 0 -615.357.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.990.800 -175.977.144
Dönem Karı (Zararı)
-60.264.196 106.889.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.021.575 29.147.818
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.721.794 11.384.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
832.706 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 832.706 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.416.808 -3.827.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.670 -85.661
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.487.478 -3.541.225
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -200.462
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.678.571 22.363.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.178 -9.518
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
51.740.231 22.372.620
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-51.482 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -772.269
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
205.312 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
205.312 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.233.421 -311.561.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.861.019 -117.497.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.861.019 -117.497.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.141 -58.199.134
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.126 -58.209.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-363.015 10.494
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-200.879 -6.679.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.405.051 -132.879.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.482 -48.253.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.353.569 -84.625.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.441.356 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.007.925 10.760.801
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.007.635 10.760.801
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16.319.748 54.444.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.654.054 -61.510.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.654.054 -39.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -61.471.544
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.990.800 -175.523.628
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -453.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.186.012 -4.397.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.615.150
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.615.150
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -31.186.012 -32.012.861
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.167.159 -2.454.951
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.018.853 -29.557.910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.775.300 184.954.190
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 240.135.746
Kredilerden Nakit Girişleri
0 240.135.746
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.818.454
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -32.818.454
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.298.143 0
Ödenen Faiz
-15.487.335 -22.372.620
Alınan Faiz
10.178 9.518
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.029.488 4.579.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 1.029.488 4.579.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.755.914 5.252.594
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.785.402 9.831.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2020 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.785.402 1.755.914
Finansal Yatırımlar
4 3.975.839 8.007.401
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 3.975.839 8.007.401
Ticari Alacaklar
6 114.775.222 120.468.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 114.775.222 120.468.947
Diğer Alacaklar
25.799.033 25.426.892
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 24.906.423 24.897.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
892.610 529.595
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.468.900 6.784.115
Diğer Dönen Varlıklar
443.461 65.953
ARA TOPLAM
158.247.857 162.509.222
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
158.247.857 162.509.222
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7.305.907 5.827.332
Kullanım Hakkı Varlıkları
129.318.278 132.616.421
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
348.749.717 326.671.243
Peşin Ödenmiş Giderler
8 640.745 826.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
486.014.647 465.941.504
TOPLAM VARLIKLAR
644.262.504 628.450.726
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.963.231 12.866.096
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 130.665.611 71.789.432
Ticari Borçlar
9 61.959.623 37.184.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
61.959.623 37.184.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
94.689.957 119.894.187
Diğer Borçlar
39.951.430 27.110.626
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
290 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
39.951.140 27.110.626
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.394.658 22.865.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.029.481 10.532.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
259.906 275.647
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.769.575 10.257.053
ARA TOPLAM
387.653.991 302.242.699
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.653.991 302.242.699
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 812.984.987 836.705.405
Ticari Borçlar
9 16.714.706 1.136.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.714.706 1.136.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.687.033 3.924.159
Diğer Borçlar
23.455.254 25.288.133
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.455.254 25.288.133
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.587.043 13.796.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
536.898 551.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
536.898 551.394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
871.965.921 881.402.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.259.619.912 1.183.644.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-615.357.408 -555.194.119
Ödenmiş Sermaye
10 236.390.631 236.390.631
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.050 3.050
Geri Alınmış Paylar (-)
-97.650 -97.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-583.629 -684.536
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-583.629 -684.536
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-583.629 -684.536
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
10 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -850.874.194 -814.574.452
Net Dönem Karı veya Zararı
-60.264.196 -36.299.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-615.357.408 -555.194.119
TOPLAM KAYNAKLAR
644.262.504 628.450.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 50.091.429 190.928.395
Satışların Maliyeti
11 -51.261.474 -64.641.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.170.045 126.287.118
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.170.045 126.287.118
Genel Yönetim Giderleri
12 -4.781.704 -6.944.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 15.452.110 15.448.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -18.054.572 -14.850.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.554.211 119.939.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.554.211 119.939.927
Finansman Gelirleri
33.792 11.053.600
Finansman Giderleri
-51.743.777 -24.103.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.264.196 106.889.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.264.196 106.889.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.264.196 106.889.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-60.264.196 106.889.757
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 -0,25490000 0,45220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
100.907 7.399
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.907 7.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-60.163.289 106.897.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-60.163.289 106.897.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877583


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.913 Değişim: 0,17% Hacim : 28.077 Mio.TL Son veri saati : 10:37
Düşük 10.876 22.05.2024 Yüksek 10.939
Açılış: 10.930
32,1911 Değişim: 0,11%
Düşük 32,1269 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,9745 Değişim: 0,02%
Düşük 34,9086 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.500,56 Değişim: -0,10%
Düşük 2.494,01 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.