KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.09.2019 - 21:42
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -448.360.024 -292.463.607 -580.883.520 0 -580.883.520
Transferler
-292.463.607 292.463.607 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.891.201 -191.891.201 0 -191.891.201
Dönem Karı (Zararı)
-191.891.201 -191.891.201 0 -191.891.201
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -740.823.631 -191.891.201 -772.774.721 0 -772.774.721
Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 -332.533 13.144.076 46.924.504 -750.061.980 -66.013.568 -520.317.820 0 -520.317.820
Transferler
-66.013.568 66.013.568 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.399 106.897.156 106.897.156 0 106.897.156
Dönem Karı (Zararı)
106.889.757 106.889.757 0 106.889.757
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.399 7.399 0 7.399
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 -325.134 13.144.076 46.924.504 -816.075.548 106.889.757 -413.420.664 0 -413.420.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-175.977.144 -44.969.194
Dönem Karı (Zararı)
106.889.757 -191.891.201
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.147.818 58.737.343
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.384.333 12.471.083
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.827.348 -29.681.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-85.661 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -3.541.225 12.379.734
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -200.462 -42.061.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.363.102 9.660.216
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.518 -4.667.748
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.372.620 14.757.339
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 161.600
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -590.975
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-772.269 110.384.082
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -44.096.257
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -44.096.257
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-311.561.203 94.238.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.497.951 -25.239.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.497.951 -25.239.377
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.199.134 7.542.117
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.209.628 2.874.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.494 4.668.049
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.679.515 12.324.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.879.086 50.725.480
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9, 16 -48.253.668 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.625.418 50.725.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.760.801 3.561.094
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.760.801 3.561.094
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
54.444.570 30.963.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.510.888 14.361.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-39.344 -337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-61.471.544 14.362.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-175.523.628 -38.915.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -453.516 -6.053.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.397.711 36.534.950
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.615.150 51.920.199
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.615.150 51.920.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.012.861 -15.385.249
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.454.951 -332.247
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.557.910 -15.053.002
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.954.190 2.088.724
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
240.135.746 75.389.092
Kredilerden Nakit Girişleri
240.135.746 75.389.092
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.818.454 -57.162.605
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.818.454 -57.162.605
Ödenen Faiz
-22.372.620 -16.137.763
Alınan Faiz
9.518 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.579.335 -6.345.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.579.335 -6.345.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.252.594 6.367.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.831.929 21.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2019 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.831.929 5.252.594
Finansal Yatırımlar
4 2.658.223 2.204.707
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 2.658.223 2.204.707
Ticari Alacaklar
6 152.077.064 57.113.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 152.077.064 57.113.401
Diğer Alacaklar
60.308.280 10.494
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 60.308.280 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 10.494
Peşin Ödenmiş Giderler
8 17.754.960 10.477.216
Diğer Dönen Varlıklar
64.655 25.311
ARA TOPLAM
242.695.111 75.083.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
242.695.111 75.083.723
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 42.524.550 19.789.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.524.550 19.789.800
Maddi Duran Varlıklar
5.500.906 3.475.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
389.807.224 372.530.576
Peşin Ödenmiş Giderler
8 108.735.251 109.333.480
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
546.567.931 505.129.265
TOPLAM VARLIKLAR
789.263.042 580.212.988
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 27.958.977 130.525.117
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 37.766.855 153.983.045
Ticari Borçlar
9 47.286.223 137.667.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 48.253.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.286.223 89.414.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
68.754.825 108.842.949
Diğer Borçlar
43.360.138 30.042.891
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.360.138 30.042.891
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
57.250.505 14.530.406
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.305.040 49.382.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
256.367 266.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
3.048.673 49.116.037
ARA TOPLAM
285.682.563 624.974.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.682.563 624.974.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 854.455.536 428.355.914
Ticari Borçlar
10.210.613 4.575.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 10.210.613 4.575.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.675.447 5.050.829
Diğer Borçlar
28.211.278 30.767.724
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.211.278 30.767.724
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.129.840 6.405.369
Uzun Vadeli Karşılıklar
318.429 401.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
318.429 401.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
917.001.143 475.555.919
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.202.683.706 1.100.530.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-413.420.664 -520.317.820
Ödenmiş Sermaye
10 236.390.631 236.390.631
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.050 3.050
Geri Alınmış Paylar (-)
-372.000 -372.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-325.134 -332.533
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-325.134 -332.533
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-325.134 -332.533
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
10 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -816.075.548 -750.061.980
Net Dönem Karı veya Zararı
106.889.757 -66.013.568
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-413.420.664 -520.317.820
TOPLAM KAYNAKLAR
789.263.042 580.212.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 190.928.395 100.265.777
Satışların Maliyeti
11 -64.641.277 -74.248.930
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.287.118 26.016.847
BRÜT KAR (ZARAR)
126.287.118 26.016.847
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.944.825 -3.677.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 15.448.478 46.633.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -14.850.844 -64.525.595
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.939.927 4.447.346
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
119.939.927 4.447.346
Finansman Gelirleri
11.053.600 22.619.164
Finansman Giderleri
-24.103.770 -218.957.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.889.757 -191.891.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.889.757 -191.891.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.889.757 -191.891.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.889.757 -191.891.201
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,45220000 -1,91890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.399 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.399 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.897.156 -191.891.201
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.897.156 -191.891.201http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788926


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.768 Değişim: -0,03% Hacim : 97.138 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.669 24.06.2024 Yüksek 10.824
Açılış: 10.792
32,9184 Değişim: 0,29%
Düşük 32,7082 24.06.2024 Yüksek 32,9414
Açılış: 32,8221
35,3785 Değişim: 0,67%
Düşük 35,0209 24.06.2024 Yüksek 35,4016
Açılış: 35,1421
2.467,88 Değişim: 0,70%
Düşük 2.438,69 24.06.2024 Yüksek 2.469,90
Açılış: 2.450,67
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.