KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2019 - 17:33
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 179.467 13.144.076 46.924.504 -338.521.286 -120.062.997 -298.333.186 0 -298.333.186
Transferler
-120.062.997 120.062.997
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.404 -149.952.048 -149.952.048 -149.952.048
Dönem Karı (Zararı)
-149.952.048 -149.952.048 -149.952.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.404 12.404 12.404
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 191.871 13.144.076 46.924.504 -458.584.283 -149.952.048 -448.272.830 -448.272.830
Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -448.360.024 -292.463.607 -580.883.520 -580.883.520
Transferler
-292.463.607 292.463.607
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.668 -32.076.623 -32.134.291 -32.134.291
Dönem Karı (Zararı)
-32.076.623 -32.076.623 -32.076.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.668 -57.668 -57.668
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 -189.187 13.144.076 46.924.504 -740.823.631 -32.076.623 -613.017.811 -613.017.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.999.666 -37.608.613
Dönem Karı (Zararı)
-32.076.623 -149.952.048
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
47.619.570 59.158.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 17.357.704 29.895.647
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.166 -1.370.166
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.166 -1.370.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-36.770.743 4.942.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -57.668 135.636
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-36.713.075 4.807.161
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
66.979.443 23.543.324
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.292.041 -6.166.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
77.715.993 28.895.773
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 241.539 857.959
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -1.686.048 -44.339
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.147.262
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.147.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.543.281 53.184.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.527.859 -120.598.907
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.456.886 1.930.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.070.973 -122.529.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.239 -26.980.300
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.238 -26.978.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.477 -2.045
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.031.884 -28.563.307
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.661.806 73.375.772
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
41.661.806 73.375.772
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.004.809 5.208.223
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.004.809 5.208.223
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13.412.499 103.394.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.563 47.348.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.638 23.254
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-100.925 47.325.512
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.999.666 -37.608.613
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.466.658 -67.838.147
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.119.999 4.097.148
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.119.999 4.097.148
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.711.839 -72.163.362
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-572.038 -337.656
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -25.139.801 -71.825.706
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
125.182 228.067
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.898.368 107.797.531
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.000.000 161.765.632
Kredilerden Nakit Girişleri
85.000.000 161.765.632
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.390.755 -31.238.397
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.390.755 -31.238.397
Ödenen Faiz
-77.715.993 -28.895.773
Alınan Faiz
9.292.041 6.166.069
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.713.075 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.568.624 2.350.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.568.624 2.350.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.367.290 1.651.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.798.666 4.002.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2018 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.798.666 6.367.290
Finansal Yatırımlar
4 1.040.601 1.165.783
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
1.040.601 1.165.783
Ticari Alacaklar
6 71.189.406 44.359.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
71.189.406 44.359.972
Diğer Alacaklar
21.211 9.972
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 2.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.211 7.734
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.717.926 10.767.749
Diğer Dönen Varlıklar
36.998 32.360
ARA TOPLAM
87.804.808 62.703.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
87.804.808 62.703.126
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
108.646.986 81.243.266
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 108.646.986 81.243.266
Maddi Duran Varlıklar
7 3.802.890 3.230.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 118.217.608 136.695.311
Peşin Ödenmiş Giderler
8 114.013.744 116.995.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
344.681.228 338.165.234
TOPLAM VARLIKLAR
432.486.036 400.868.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 70.800.120 54.721.815
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 169.378.491 129.188.049
Ticari Borçlar
118.550.909 95.156.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 118.550.909 95.156.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
94.032.723 105.953.526
Diğer Borçlar
28.828.278 45.486.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.828.278 45.486.275
Ertelenmiş Gelirler
35.234.889 22.047.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
62.788.486 51.108.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
307.468 236.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
62.481.018 50.872.056
ARA TOPLAM
579.613.896 503.662.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
579.613.896 503.662.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 414.367.826 430.027.328
Ticari Borçlar
7.320.712 15.879.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.320.712 15.879.520
Diğer Borçlar
41.140.235 29.487.047
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.140.235 29.487.047
Ertelenmiş Gelirler
2.686.186 2.460.618
Uzun Vadeli Karşılıklar
374.992 235.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
374.992 235.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
465.889.951 478.089.652
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.045.503.847 981.751.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-613.017.811 -580.883.520
Ödenmiş Sermaye
10 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.050 3.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-189.187 -131.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.187 -131.519
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-189.187 -131.519
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
10 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -740.823.631 -448.360.024
Net Dönem Karı veya Zararı
-32.076.623 -292.463.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-613.017.811 -580.883.520
TOPLAM KAYNAKLAR
432.486.036 400.868.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2017 - 30.11.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 187.082.189 86.816.412 77.048.481 51.162.731
Satışların Maliyeti
11 -140.222.734 -65.973.804 -136.118.923 -99.818.971
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.859.455 20.842.608 -59.070.442 -48.656.240
BRÜT KAR (ZARAR)
46.859.455 20.842.608 -59.070.442 -48.656.240
Genel Yönetim Giderleri
12 -11.380.863 -7.703.784 -4.344.043 -2.497.183
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 51.782.431 5.149.258 48.823.849 39.792.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -50.942.844 13.582.751 -63.383.981 -53.403.216
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.318.179 31.870.833 -77.974.617 -64.764.449
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.318.179 31.870.833 -77.974.617 -64.764.449
Finansman Gelirleri
9.321.191 -13.297.973 6.751.104 3.423.194
Finansman Giderleri
-77.715.993 141.241.718 -78.728.535 -62.605.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.076.623 159.814.578 -149.952.048 -123.947.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.076.623 159.814.578 -149.952.048 -123.947.104
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.076.623 159.814.578 -149.952.048 -123.947.104
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.076.623 159.814.578 -149.952.048 -123.947.104
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 -0,32000000 1,60000000 -1,50000000 -1,24000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.668 -57.668 12.404 -8.548
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.668 -57.668 12.404 -8.548
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.668 -57.668 12.404 -8.548
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.134.291 159.756.910 -149.939.644 -123.955.652
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-32.134.291 159.756.910 -149.939.644 -123.955.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738928


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.995 Değişim: 0,77% Hacim : 28.588 Mio.TL Son veri saati : 15:47
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.005
Açılış: 1.979
13,5962 Değişim: 0,49%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,6313
Açılış: 13,5294
15,4224 Değişim: 0,69%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,4578
Açılış: 15,3172
794,99 Değişim: 0,70%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 796,36
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.