KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.10.2018 - 21:25
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 179.467 13.144.076 46.924.504 -329.904.591 -110.949.045 -280.602.539 0 -280.602.539
Transferler
-110.949.045 110.949.045
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.952 -43.735.591 -43.714.639
Dönem Karı (Zararı)
-43.735.591 -43.735.591
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.952 20.952
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 200.419 13.144.076 46.924.504 -440.853.636 -43.735.591 -324.317.178 0 -324.317.178
Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -448.360.024 -292.463.607 -580.883.520 -580.883.520
Transferler
-292.463.607 292.463.607
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.891.201 -191.891.201
Dönem Karı (Zararı)
-191.891.201 -191.891.201
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.050 -131.519 13.144.076 46.924.504 -740.823.631 -191.891.201 -772.774.721 -772.774.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.969.194 -37.141.237
Dönem Karı (Zararı)
-191.891.201 -43.735.591
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.737.343 16.904.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 12.471.083 11.991.269
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-29.681.781 -2.117.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 35.051
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.379.734 -2.152.434
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-42.061.515 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.660.216 4.673.201
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.667.748 -2.227.820
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14.757.339 6.850.924
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
12 161.600 94.436
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 -590.975 -44.339
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
110.384.082 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -44.096.257 2.357.730
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9 -44.096.257 2.357.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
88.184.664 -10.310.463
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -6.053.800 445.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.239.377 -98.166.018
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.207.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.239.377 -99.373.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.542.117 -39.336.244
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.874.068 -14.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.668.049 -39.321.529
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.324.150 -34.392.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.725.480 18.619.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.725.480 18.619.181
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.561.094 3.111.006
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.561.094 3.111.006
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
30.963.234 114.468.427
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.361.766 24.940.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-337 -42.578
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14.362.103 24.982.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.969.194 -37.141.237
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.534.950 -45.127.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.920.199 5.250
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.920.199 5.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.385.249 -45.132.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-332.247 -262.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -15.053.002 -44.870.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.088.724 82.632.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.389.092 109.860.309
Kredilerden Nakit Girişleri
75.389.092 109.860.309
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.162.605 -22.604.599
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.162.605 -22.604.599
Ödenen Faiz
-16.137.763 -6.850.924
Alınan Faiz
0 2.227.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.345.520 363.657
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.345.520 363.657
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.367.290 1.651.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.770 2.015.394


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2018 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 21.770 6.367.290
Finansal Yatırımlar
4 7.219.583 1.165.783
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
7.219.583 1.165.783
Ticari Alacaklar
69.437.749 44.359.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
69.437.749 44.359.972
Diğer Alacaklar
9.671 9.972
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 960 2.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.711 7.734
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.804.518 10.767.749
Diğer Dönen Varlıklar
32.697 32.360
ARA TOPLAM
82.525.988 62.703.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.525.988 62.703.126
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
115.082.273 81.243.266
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 115.082.273 81.243.266
Maddi Duran Varlıklar
1.370.681 3.230.852
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
133.645.706 136.695.311
Peşin Ödenmiş Giderler
7 109.634.886 116.995.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
359.733.546 338.165.234
TOPLAM VARLIKLAR
442.259.534 400.868.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 94.964.165 54.721.815
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 126.388.652 129.188.049
Ticari Borçlar
137.400.702 95.156.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
137.400.702 95.156.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
120.315.629 105.953.526
Diğer Borçlar
29.253.567 45.486.275
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.253.567 45.486.275
Ertelenmiş Gelirler
45.620.785 22.047.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.488.195 51.108.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
236.405 236.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
63.251.790 50.872.056
ARA TOPLAM
617.431.695 503.662.228
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
617.431.695 503.662.228
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 519.814.520 430.027.328
Ticari Borçlar
23.769.467 15.879.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.769.467 15.879.520
Diğer Borçlar
43.932.409 29.487.047
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.932.409 29.487.047
Ertelenmiş Gelirler
9.851.025 2.460.618
Uzun Vadeli Karşılıklar
235.139 235.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
235.139 235.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
597.602.560 478.089.652
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.215.034.255 981.751.880
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-772.774.721 -580.883.520
Ödenmiş Sermaye
8 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 3.050 3.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-131.519 -131.519
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-131.519 -131.519
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
8 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 -740.823.631 -448.360.024
Net Dönem Karı veya Zararı
-191.891.201 -292.463.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-772.774.721 -580.883.520
TOPLAM KAYNAKLAR
442.259.534 400.868.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 100.265.777 25.885.750
Satışların Maliyeti
9 -74.248.930 -54.030.599
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.016.847 -28.144.849
BRÜT KAR (ZARAR)
26.016.847 -28.144.849
Genel Yönetim Giderleri
10 -3.677.079 -1.846.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 46.633.173 6.395.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -64.525.595 -7.344.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.447.346 -30.940.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.447.346 -30.940.815
Finansman Gelirleri
22.619.164 3.327.910
Finansman Giderleri
-218.957.711 -16.122.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-191.891.201 -43.735.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-191.891.201 -43.735.591
DÖNEM KARI (ZARARI)
-191.891.201 -43.735.591
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-191.891.201 -43.735.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 -1,91890000 -0,43740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-191.891.201 -43.714.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-191.891.201 -43.714.639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710621


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.