" />

KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:26
KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 163.827 13.144.076 46.924.504 -216.439.184 -113.465.407 -169.669.134 -169.669.134
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -8.616.695 -8.616.695 -8.616.695
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10 100.000.000 3.050 163.827 13.144.076 46.924.504 -216.439.184 -122.082.102 -178.285.829 -178.285.829
Transferler
0 0 0 0 0 0 -122.082.102 122.082.102 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -75.421 0 0 0 -66.260.955 -66.336.376 -66.336.376
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -66.260.955 -66.260.955 -66.260.955
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -75.421 0 0 0 -75.421 -75.421
Dönem Sonu Bakiyeler
10 100.000.000 3.050 88.406 13.144.076 46.924.504 -338.521.286 -66.260.955 -244.622.205 -244.622.205
Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.050 179.467 13.144.076 46.924.504 -329.904.591 -110.949.045 -280.602.539 -280.602.539
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -8.616.695 -9.113.952 -17.730.647 -17.730.647
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10 100.000.000 3.050 179.467 13.144.076 46.924.504 -338.521.286 -120.062.997 -298.333.186 -298.333.186
Transferler
0 0 0 0 0 -120.062.997 -120.062.997 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -6.778 0 0 0 -164.558.686 -164.565.464 -164.565.464
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -164.558.686 -164.558.686 -164.558.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -6.778 0 0 0 0 -6.778 -6.778
Dönem Sonu Bakiyeler
10 100.000.000 3.050 172.689 13.144.076 46.924.504 -458.584.283 -164.558.686 -462.898.650 -462.898.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.538.427 -86.149.693
Dönem Karı (Zararı)
-164.558.686 -66.260.955
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-164.558.686 -66.260.955
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
151.227.331 41.723.833
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 44.585.562 35.190.937
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.370.166 -4.540.215
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.370.166 -953.309
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 -3.586.906
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.800.597 -22.552.642
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
175.459 56.070
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.955.387
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22.625.138 -17.653.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.558.662 32.146.385
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.515.517 -448.884
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
45.614.757 32.325.686
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 857.959 334.308
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -398.537 -64.725
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 43.957.901 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.694.775 1.479.368
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.694.775 1.479.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
81.869.782 -61.612.571
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.656.886 -4.667.250
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.410.720 -2.849.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-114.067.606 -1.818.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.304.597 -78.535.282
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.302.554 -78.535.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.043 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-27.581.348 -2.456.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.646.562 -8.639.469
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
83.646.562 -8.639.469
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.566.677 17.845.802
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -10.980.322
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17.566.677 28.826.124
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
96.275.432 39.259.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.923.942 -24.419.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
44.150 -5.266.529
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
42.879.792 -19.152.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.538.427 -86.149.693
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.223.585 8.526.035
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 46.897.640
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.475.947 20.026.660
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.475.947 20.026.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -83.933.696 -58.965.043
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-412.335 -2.672.314
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.521.361 -56.292.729
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 234.164 566.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.464.777 100.957.419
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 119.821.963 299.750.332
Kredilerden Nakit Girişleri
119.821.963 299.750.332
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -74.257.946 -170.503.017
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.257.946 -170.503.017
Ödenen Faiz
-45.614.757 -32.325.686
Alınan Faiz
8.515.517 448.884
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.586.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
779.619 23.333.761
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
779.619 23.333.761
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.651.737 2.488
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.431.356 23.336.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2018 Önceki Dönem 31.05.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.431.356 1.651.737
Finansal Yatırımlar
4 705.378 939.542
Ticari Alacaklar
6 61.976.949 38.036.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 0 2.410.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
61.976.949 35.625.999
Diğer Alacaklar
12.015 9.972
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 2.238 2.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.777 7.734
Peşin Ödenmiş Giderler
9 25.675.107 12.359.641
Diğer Dönen Varlıklar
47.914 92.064
ARA TOPLAM
90.848.719 53.089.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.848.719 53.089.675
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 88.627.400 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
88.627.400 0
Diğer Alacaklar
78.249.868 58.947.314
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 78.249.868 58.947.314
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
3.440.936 4.050.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
159.518.596 130.732.088
Peşin Ödenmiş Giderler
9 141.278.510 127.012.628
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
471.115.310 320.742.062
TOPLAM VARLIKLAR
561.964.029 373.831.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 62.145.271 55.011.804
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 62.274.824 77.230.825
Ticari Borçlar
113.583.947 51.146.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
113.583.947 51.146.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
112.323.180 69.436.610
Diğer Borçlar
33.655.924 23.380.877
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
33.655.924 23.380.877
Ertelenmiş Gelirler
60.611.660 26.489.803
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.730.263 15.033.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
281.176 209.312
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
37.449.087 14.823.949
ARA TOPLAM
482.325.069 317.729.365
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
482.325.069 317.729.365
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 394.823.688 297.479.236
Ticari Borçlar
22.205.770 996.970
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.205.770 996.970
Diğer Borçlar
32.970.287 25.678.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.970.287 25.678.657
Ertelenmiş Gelirler
92.321.709 30.168.134
Uzun Vadeli Karşılıklar
216.156 112.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
216.156 112.561
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
542.537.610 354.435.558
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.024.862.679 672.164.923
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-462.898.650 -298.333.186
Ödenmiş Sermaye
10 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.050 3.050
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
172.689 179.467
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.689 179.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.689 179.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.144.076 13.144.076
Diğer Yedekler
46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -458.584.283 -338.521.286
Net Dönem Karı veya Zararı
-164.558.686 -120.062.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-462.898.650 -298.333.186
TOPLAM KAYNAKLAR
561.964.029 373.831.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 28.02.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2017 - 28.02.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2016 - 28.02.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 134.703.089 132.773.221 57.654.608 44.039.303
Satışların Maliyeti
11 -216.697.308 -158.649.747 -80.578.385 -56.711.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-81.994.219 -25.876.526 -22.923.777 -12.671.761
BRÜT KAR (ZARAR)
-81.994.219 -25.876.526 -22.923.777 -12.671.761
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.681.166 -11.617.344 -2.337.123 -3.014.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 92.826.128 39.737.313 44.002.279 11.379.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -90.439.650 -23.180.336 -27.055.669 -10.376.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.288.907 -20.936.893 -8.314.290 -14.683.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 7.751.885 0 4.164.979
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 33.649 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-86.288.907 -13.151.359 -8.314.290 -10.518.128
Finansman Gelirleri
14.542.013 9.043.896 7.790.909 4.230.914
Finansman Giderleri
-92.811.792 -62.153.492 -14.083.257 -18.072.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-164.558.686 -66.260.955 -14.606.638 -24.359.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.558.686 -66.260.955 -14.606.638 -24.359.882
DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.558.686 -66.260.955 -14.606.638 -24.359.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-164.558.686 -66.260.955 -14.606.638 -24.359.882
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.778 -75.421 -19.182 61.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.778 -75.421 -19.182 61.394
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.778 -75.421 -19.182 61.394
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-164.565.464 -66.336.376 -14.625.820 -24.298.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15 -164.565.464 -66.336.376 -14.625.820 -24.298.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680110


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9958 Değişim: -0,13%
Düşük 32,9524 15.07.2024 Yüksek 33,0336
Açılış: 33,0336
36,0222 Değişim: 0,10%
Düşük 35,9238 15.07.2024 Yüksek 36,0865
Açılış: 35,9878
2.555,04 Değişim: -0,25%
Düşük 2.554,60 15.07.2024 Yüksek 2.562,15
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.