KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:12
KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 0 0 7.847 -32.745 98.301 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.003 0 156.665 57.807 0 135.469 0 135.469
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.003 0 156.665 57.807 0 135.469 0 135.469
Yeni Bakiye
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 0 0 7.847 -32.745 19.298 0 589.193 653.475 0 3.670.186 0 3.670.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842 -31.583 -2.754 0 0 0 158.868 126.373 0 126.373
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.149 -22.149 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.667 0 -109.504 0 -109.504
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.864 0 -109.864 0 -109.864
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 0 0 9.689 -64.328 16.544 0 697.505 435.659 158.868 3.687.055 0 3.687.055
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 465.853 0 1.805 -49.091 0 0 0 0 185.222 603.789 0 603.789
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.800.000 0 0 374 40.908 -349 1.275.004 0 17.509 -211.151 0 0 1.215.276 0 185.222 5.322.793 0 5.322.793


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 9.211.020 56.307.172 65.518.192 9.601.673 54.896.234 64.497.907
GARANTİ VE KEFALETLER
1 467.668 3.194.167 3.661.835 487.947 2.685.862 3.173.809
Teminat Mektupları
0 467.668 1.162.481 1.630.149 487.947 1.095.048 1.582.995
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 467.668 1.162.481 1.630.149 487.947 1.095.048 1.582.995
Banka Kredileri
0 0 66.240 66.240 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 66.240 66.240 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 1.965.446 1.965.446 0 1.590.814 1.590.814
Belgeli Akreditifler
0 0 1.965.446 1.965.446 0 1.590.814 1.590.814
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 641.372 2.475.714 3.117.086 469.766 2.621.343 3.091.109
Cayılamaz Taahhütler
0 427.007 471.421 898.428 232.991 358.418 591.409
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 151.060 162.744 313.804 29.356 67.684 97.040
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 400 102.287 102.687 400 97.405 97.805
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 275.547 206.390 481.937 203.235 193.329 396.564
Cayılabilir Taahhütler
0 214.365 2.004.293 2.218.658 236.775 2.262.925 2.499.700
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 214.365 2.004.293 2.218.658 236.775 2.262.925 2.499.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 8.101.980 50.637.291 58.739.271 8.643.960 49.589.029 58.232.989
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 19.206.642 19.206.642 0 18.028.129 18.028.129
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 19.206.642 19.206.642 0 18.028.129 18.028.129
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 8.101.980 31.430.649 39.532.629 8.643.960 31.560.900 40.204.860
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 1.431.912 1.370.250 2.802.162 1.819.934 1.981.015 3.800.949
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 794.184 622.452 1.416.636 974.149 964.311 1.938.460
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 637.728 747.798 1.385.526 845.785 1.016.704 1.862.489
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 4.703.674 27.807.512 32.511.186 4.260.046 26.861.956 31.122.002
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.162.182 6.405.402 7.567.584 827.263 6.479.239 7.306.502
Swap Para Satım İşlemleri
0 3.541.492 3.622.028 7.163.520 3.432.783 3.670.711 7.103.494
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 8.890.041 8.890.041 0 8.356.003 8.356.003
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 8.890.041 8.890.041 0 8.356.003 8.356.003
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 1.895.032 2.148.998 4.044.030 2.563.980 2.704.528 5.268.508
Para Alım Opsiyonları
0 947.516 1.074.499 2.022.015 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Para Satım Opsiyonları
0 947.516 1.074.499 2.022.015 1.281.990 1.352.264 2.634.254
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 71.362 65.930 137.292 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 65.930 65.930 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 71.362 0 71.362 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 37.959 37.959 0 13.401 13.401
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 69.751.057 389.131.406 458.882.463 69.544.760 361.651.050 431.195.810
EMANET KIYMETLER
0 755.112 375.290 1.130.402 114.936 222.460 337.396
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 111.336 375.290 486.626 63.577 221.641 285.218
Tahsile Alınan Çekler
0 248 0 248 130 0 130
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 100 0 100 0 819 819
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 643.428 0 643.428 51.229 0 51.229
REHİNLİ KIYMETLER
0 49.773.407 225.897.718 275.671.125 50.393.171 208.821.948 259.215.119
Menkul Kıymetler
0 471.248 13.140.460 13.611.708 484.248 12.637.631 13.121.879
Teminat Senetleri
0 80.406 3.413.015 3.493.421 72.616 3.179.739 3.252.355
Emtia
0 0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 3.104.681 58.288.299 61.392.980 3.232.486 56.825.467 60.057.953
Diğer Rehinli Kıymetler
0 46.117.072 151.055.944 197.173.016 46.603.821 136.179.111 182.782.932
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 19.222.538 162.858.398 182.080.936 19.036.653 152.606.642 171.643.295
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
0 78.962.077 445.438.578 524.400.655 79.146.433 416.547.284 495.693.717


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
161.210 47.338
Alınan Faizler
763.975 357.733
Ödenen Faizler
-273.075 -279.981
Alınan Temettüler
5.857 2.795
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.067 6.371
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.257 32.058
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8.433 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-48.473 -30.038
Ödenen Vergiler
-82.824 -44.207
Diğer
-223.007 2.607
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
842.067 -829.006
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
324.829 -450.426
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-172.773 -359.162
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-85.803 -46.595
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
775.814 27.177
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.003.277 -781.668
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-170.748 -192.577
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.459 -254
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.177 17
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-208.570 -303.013
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
38.729 111.038
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-625 -365
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.937 1.208.726
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.864
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-3.937 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
20.491 7.719
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
849.083 242.200
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.202.110 20.176
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.051.193 262.376


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 185.222 158.868
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 418.567 -32.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 465.853 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 465.853 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -47.286 -32.495
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 1.805 1.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -63.222 -40.161
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 -2.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 14.131 8.578
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 603.789 126.373


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.147.321 3.750.355 7.897.676 3.537.343 3.060.212 6.597.555
Nakit ve Nakit Benzerleri
927.733 1.919.667 2.847.400 600.231 1.339.731 1.939.962
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 16.609 778.060 794.669 6.349 736.875 743.224
Bankalar
3 431 1.141.861 1.142.292 20.650 603.104 623.754
Para Piyasalarından Alacaklar
910.707 0 910.707 573.252 0 573.252
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14 -254 -268 -20 -248 -268
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 0 307.006 307.006 0 290.660 290.660
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 307.006 307.006 0 290.660 290.660
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.366.779 1.259.436 3.626.215 2.180.963 1.207.814 3.388.777
Devlet Borçlanma Senetleri
2.179.277 1.218.365 3.397.642 2.008.419 1.165.034 3.173.453
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
22.575 39.971 62.546 20.958 41.778 62.736
Diğer Finansal Varlıklar
164.927 1.100 166.027 151.586 1.002 152.588
Türev Finansal Varlıklar
2 852.809 264.246 1.117.055 756.149 222.007 978.156
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
852.809 264.246 1.117.055 756.149 222.007 978.156
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.511.687 25.529.135 31.040.822 5.589.482 23.989.476 29.578.958
Krediler
5 3.866.308 25.480.260 29.346.568 3.949.733 23.851.985 27.801.718
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 135.201 135.201 0 133.929 133.929
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 1.744.076 444.845 2.188.921 1.735.521 419.420 2.154.941
Devlet Borçlanma Senetleri
1.744.076 444.845 2.188.921 1.735.521 419.420 2.154.941
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-98.697 -531.171 -629.868 -95.772 -415.858 -511.630
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 1 0 1 1 0 1
Satış Amaçlı
1 0 1 1 0 1
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.793.549 0 1.793.549 1.322.466 0 1.322.466
İştirakler (Net)
7 1.512.166 0 1.512.166 1.017.509 0 1.017.509
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
1.512.166 0 1.512.166 1.017.509 0 1.017.509
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 281.383 0 281.383 304.957 0 304.957
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
277.604 0 277.604 301.178 0 301.178
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
3.779 0 3.779 3.779 0 3.779
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 98.257 0 98.257 60.646 0 60.646
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 3.347 0 3.347 3.125 0 3.125
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.347 0 3.347 3.125 0 3.125
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8.000 0 8.000 3.535 0 3.535
DİĞER AKTİFLER (Net)
106.026 643.814 749.840 80.779 651.046 731.825
VARLIKLAR TOPLAMI
11.668.188 29.923.304 41.591.492 10.597.377 27.700.734 38.298.111
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 119.766 24.761.245 24.881.011 127.007 23.449.011 23.576.018
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
651.570 226.121 877.691 41.543 137.458 179.001
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 7.478.528 7.478.528 0 6.949.189 6.949.189
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 7.478.528 7.478.528 0 6.949.189 6.949.189
FONLAR
3.072 19.563 22.635 2.408 30.121 32.529
Müstakrizlerin Fonları
3.072 19.563 22.635 2.408 30.121 32.529
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 409.499 321.109 730.608 442.269 350.050 792.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
409.499 321.109 730.608 442.269 350.050 792.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 39.307 0 39.307 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 255.763 12.166 267.929 247.284 10.292 257.576
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
13.656 0 13.656 12.089 0 12.089
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
242.107 12.166 254.273 235.195 10.292 245.487
CARİ VERGİ BORCU
8 58.822 0 58.822 91.846 0 91.846
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
8 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.645.500 1.645.500 0 1.549.774 1.549.774
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.645.500 1.645.500 0 1.549.774 1.549.774
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
133.605 133.063 266.668 121.059 29.796 150.855
ÖZKAYNAKLAR
5.421.366 -98.573 5.322.793 4.788.438 -69.434 4.719.004
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.313.420 2.143 1.315.563 843.954 5.756 849.710
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-92.926 -100.716 -193.642 -71.166 -75.190 -146.356
Kar Yedekleri
1.215.276 0 1.215.276 518.691 0 518.691
Yasal Yedekler
303.070 0 303.070 270.024 0 270.024
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
833.645 0 833.645 170.106 0 170.106
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
185.222 0 185.222 696.585 0 696.585
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 35.659 0 35.659
Dönem Net Kâr veya Zararı
185.222 0 185.222 660.926 0 660.926
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.092.770 34.498.722 41.591.492 5.861.854 32.436.257 38.298.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 866.134 567.347
Kredilerden Alınan Faizler
555.756 410.747
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.225 2.013
Bankalardan Alınan Faizler
10.911 11.795
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
113.214 26.558
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
179.020 114.420
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 8
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
107.313 71.495
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.707 42.917
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.765 1.042
Diğer Faiz Gelirleri
3.243 772
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -355.538 -254.648
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-163.110 -100.638
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-47.432 -58.398
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-141.412 -95.392
Kiralama Faiz Giderleri
-2.470 0
Diğer Faiz Giderleri
-1.114 -220
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
510.596 312.699
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.750 4.701
Alınan Ücret ve Komisyonlar
9.067 6.371
Gayri Nakdi Kredilerden
5.723 5.392
Diğer
3.344 979
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.317 -1.670
Gayri Nakdi Kredilere
-252 -238
Diğer
-1.065 -1.432
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 5.857 2.795
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -88.387 -18.067
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
241 1.089
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
61.947 3.769
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-150.575 -22.925
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 21.832 89.478
FAALİYET BRÜT KÂRI
457.648 391.606
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -150.010 -93.802
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -20.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-30.608 -26.118
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.910 -13.926
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
238.120 257.760
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
238.120 257.760
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -52.898 -98.892
Cari Vergi Karşılığı
-43.232 -35.761
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-91.086 -126.262
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
81.420 63.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 185.222 158.868
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 185.222 158.868
Grubun Karı (Zararı)
185.222 158.868
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06600000 0,05700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759684


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,6440 Değişim: -0,45%
Düşük 32,5920 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9659 Değişim: -0,79%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.427,98 Değişim: -0,70%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.