KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.07.2018 - 18:18
KAP ***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
nsal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 2.239.994 47.086.881 49.326.875 1.662.868 36.518.097 38.180.965
Diğer Rehinli Kıymetler
0 44.276.104 118.103.582 162.379.686 42.403.792 89.155.106 131.558.898
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 14.965.148 132.496.087 147.461.235 13.845.795 103.337.628 117.183.423
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
0 76.439.879 369.708.450 446.148.329 68.625.834 281.229.847 349.855.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 309.334
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -143.148 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -143.148 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 4.510
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -186.954
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -1.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 40.909
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 166.186 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 1.262.421 0 678.143
Kredilerden Alınan Faizler
0 927.495 511.190
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 4.386 2.373
Bankalardan Alınan Faizler
0 33.778 10.956
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 51.584 25.031
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 240.127 0 125.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 474 276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 153.401 81.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 86.252 43.335
Finansal Kiralama Gelirleri
0 2.533 1.491
Diğer Faiz Gelirleri
0 2.518 1.585
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -600.505 -325.624
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -241.451 -136.588
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -147.172 -72.766
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -211.403 -116.011
Diğer Faiz Giderleri
0 -479 -259
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
0 661.916 0 352.519
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
0 24.574 0 11.468
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 30.906 0 14.856
Gayri Nakdi Kredilerden
0 10.003 4.778
Diğer
0 20.903 10.078
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
0 -6.332 0 -3.388
Gayri Nakdi Kredilere
0 -1.489 -818
Diğer
0 -4.843 -2.570
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -66.096 -33.629
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 5.062 904
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -98.640 0 -66.384
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 1.392 313
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 53.158 57.506
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
0 -153.190 -124.203
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 157.242 72.966
FAALİYET BRÜT KÂRI
0 684.058 0 337.844
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -243.239 -148.794
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -35.770 -17.149
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
0 405.049 0 171.901
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 33.536 14.080
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 438.585 0 185.981
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -129.251 0 -29.457
Cari Vergi Karşılığı
0 -64.675 -27.188
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -90.711 8.407
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 26.135 -10.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 309.334 0 156.524
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 309.334 0 156.524
Grubun Karı (Zararı)
0 323.495 165.067
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 -14.161 -8.543
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,11000000 0,05600000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 4.380.645 2.892.010 7.272.655
Nakit ve Nakit Benzerleri
0 162.290 1.349.541 1.511.831
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 37.842 974.302 1.012.144
Bankalar
3 124.217 375.239 499.456
Para Piyasalarından Alacaklar
0 231 0 231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 12.193 0 12.193
Devlet Borçlanma Senetleri
0 5 0 5
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 18 0 18
Diğer Finansal Varlıklar
0 12.170 0 12.170
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.238.328 1.060.587 3.298.915
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.027.547 0 43.576 35.669 79.245
Diğer Finansal Varlıklar
0 167.205 889 168.094
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.399.170 236.897 1.636.067
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.399.170 236.897 1.636.067
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 570.575 245.483 816.058
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 570.575 245.483 816.058
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
5 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -1.911 -498 -2.409
KREDİLER (Net)
5 4.982.909 21.938.763 26.921.672
Krediler
0 5.027.223 21.680.820 26.708.043
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 5.027.223 21.680.820 26.708.043
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 117.742 117.742
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 135.361 135.361
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 -17.619 -17.619
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
0 52.994 471.628 524.622
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -97.308 -331.427 -428.735
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
0 -5.711 -57.174 -62.885
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
0 -38.603 -198.904 -237.507
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
0 -52.994 -75.349 -128.343
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 379.464 0 379.464
İştirakler (Net)
7 376.095 0 376.095
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 375.039 0 375.039
Konsolide Edilmeyenler
0 1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 1.609 0 1.609
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 1.609 0 1.609
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 1.760 0 1.760
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 1.760 0 1.760
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 244.421 0 244.421
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 3.599 0 3.599
Şerefiye
0 1.005 0 1.005
Diğer
0 2.594 0 2.594
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 243.151 0 243.151
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 4.562 0 4.562
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 50.336 0 50.336
DİĞER AKTİFLER
17 98.062 521.937 619.999
VARLIKLAR TOPLAMI
0 10.387.149 25.352.710 35.739.859
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 125.451 22.553.844 22.679.295
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 410.935 196.129 607.064
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 6.131.722 6.131.722
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 6.131.722 6.131.722
FONLAR
0 2.690 18.612 21.302
Müstakrizlerin Fonları
0 2.690 18.612 21.302
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 364.350 425.730 790.080
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 364.350 425.730 790.080
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 153.322 6.822 160.144
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
0 13.936 0 13.936
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 139.386 6.822 146.208
CARİ VERGİ BORCU
8 41.755 0 41.755
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.364.250 1.364.250
Krediler
0 0 1.364.250 1.364.250
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0 154.218 33.103 187.321
ÖZKAYNAKLAR
0 3.823.191 -66.265 3.756.926
Ödenmiş Sermaye
11 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
0 802 0 802
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 428 0 428
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 215.322 0 215.322
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11 -82.434 -66.265 -148.699
Kar Yedekleri
0 528.208 0 528.208
Yasal Yedekler
0 272.767 0 272.767
Statü Yedekleri
0 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
0 176.880 0 176.880
Diğer Kar Yedekleri
0 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
0 322.802 0 322.802
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 -693 0 -693
Dönem Net Kâr veya Zararı
0 323.495 0 323.495
Azınlık Payları
0 38.491 0 38.491
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
0 5.075.912 30.663.947 35.739.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
0 614.610 0
Alınan Faizler
0 827.402 0
Ödenen Faizler
0 -618.508 0
Alınan Temettüler
0 5.062 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 30.906 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 39.470 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 69 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
0 -73.599 0
Ödenen Vergiler
0 -78.920 0
Diğer
0 482.728 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
0 -1.620.264 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -6.262 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 -871.367 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -419.989 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 67.707 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 -390.353 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
0 -1.005.654 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -179.443 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -1.283 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -7 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -506.923 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 329.364 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer
0 -594 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 1.208.725 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.865 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0 0
Diğer
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 12.617 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
0 36.245 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 504.248 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 540.493 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698302


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.