" />

KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.02.2022 - 18:40
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.901 2.746 36.639 0 19.138 46.920 87.426 0 0 0 732.829 935.599 0 935.599
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.253 -74.439 0 1.814 0 1.814
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 0 732.829 6.104.556 0 6.104.556
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.639 -6.136 79.581 0 64.573 -358.223 30.923 0 0 0 1.089.008 909.365 0 909.365
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 59.493 -4.472 150.547 0 104.425 -283.295 141.817 0 2.882.741 0 1.089.008 6.940.638 0 6.940.638


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.021.719 98.426.260 107.447.979 6.358.023 60.441.052 66.799.075
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 337.756 7.945.061 8.282.817 356.059 4.582.781 4.938.840
Teminat Mektupları
251.851 2.660.952 2.912.803 356.059 1.730.105 2.086.164
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
251.851 2.660.952 2.912.803 356.059 1.730.105 2.086.164
Banka Kredileri
0 170.742 170.742 0 170.915 170.915
İthalat Kabul Kredileri
0 170.742 170.742 0 170.915 170.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
85.905 5.113.367 5.199.272 0 2.681.761 2.681.761
Belgeli Akreditifler
85.905 5.113.367 5.199.272 0 2.681.761 2.681.761
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.252.013 9.400.185 10.652.198 674.463 5.268.401 5.942.864
Cayılamaz Taahhütler
694.819 795.425 1.490.244 124.557 553.859 678.416
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
84.156 294.071 378.227 9.512 90.579 100.091
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 157.380 157.380 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
610.663 343.974 954.637 115.045 336.108 451.153
Cayılabilir Taahhütler
557.194 8.604.760 9.161.954 549.906 4.714.542 5.264.448
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
557.194 8.604.760 9.161.954 549.906 4.714.542 5.264.448
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.431.950 81.081.014 88.512.964 5.327.501 50.589.870 55.917.371
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 27.012.103 27.012.103 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 27.012.103 27.012.103 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7.431.950 54.068.911 61.500.861 5.327.501 30.749.104 36.076.605
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
652.330 1.633.747 2.286.077 551.948 799.850 1.351.798
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
573.527 490.868 1.064.395 283.382 393.739 677.121
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
78.803 1.142.879 1.221.682 268.566 406.111 674.677
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.773.680 52.429.920 59.203.600 4.632.583 29.814.290 34.446.873
Swap Para Alım İşlemleri
575.456 13.556.545 14.132.001 264.164 6.861.632 7.125.796
Swap Para Satım İşlemleri
5.936.002 7.035.505 12.971.507 4.368.419 2.503.402 6.871.821
Swap Faiz Alım İşlemleri
131.111 15.918.935 16.050.046 0 10.224.628 10.224.628
Swap Faiz Satım İşlemleri
131.111 15.918.935 16.050.046 0 10.224.628 10.224.628
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.940 5.244 11.184 142.970 134.964 277.934
Para Alım Opsiyonları
2.970 2.622 5.592 71.485 67.482 138.967
Para Satım Opsiyonları
2.970 2.622 5.592 71.485 67.482 138.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
76.385.147 766.845.685 843.230.832 66.624.295 416.277.357 482.901.652
EMANET KIYMETLER
202.108 1.222.034 1.424.142 821.679 143.519 965.198
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72.731 1.222.034 1.294.765 24.389 143.519 167.908
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
129.129 0 129.129 797.042 0 797.042
REHİNLİ KIYMETLER
68.479.609 599.875.663 668.355.272 59.072.459 327.909.328 386.981.787
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.248 0 456.248
Teminat Senetleri
110.554 2.180.912 2.291.466 80.240 1.616.133 1.696.373
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.875.234 152.961.497 161.836.731 8.235.107 89.251.431 97.486.538
Diğer Rehinli Kıymetler
59.037.574 444.733.254 503.770.828 50.300.864 237.041.764 287.342.628
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.703.430 165.747.988 173.451.418 6.730.157 88.224.510 94.954.667
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
85.406.866 865.271.945 950.678.811 72.982.318 476.718.409 549.700.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.384.971 1.852.903
Alınan Faizler
3.439.789 2.919.380
Ödenen Faizler
-1.369.352 -1.172.640
Alınan Temettüler
9.055 7.433
Alınan Ücret ve Komisyonlar
79.805 57.605
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.679 10.620
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
199.458 33.003
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-170.290 -140.855
Ödenen Vergiler
-306.721 -295.515
Diğer
1.499.548 433.872
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
210.118 -551.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.062.378 568.701
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-737.255 -275.434
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-860.102 -1.367.338
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
745.097 522.081
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.595.089 1.300.913
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.540.848 -189.774
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-134.399 -185.542
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-8.475 -1.532
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
936 108
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.044.446 -1.013.123
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
904.858 1.160.742
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-419.990 -149.670
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
162.558 1.577
Diğer
-1.890 -2.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-9.922 -93.027
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.558.789 2.345.479
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.460.308 -2.420.808
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-73.283 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-35.120 -17.698
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
533.518 23.688
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.577.837 1.041.800
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.641.385 599.585
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.219.222 1.641.385


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.089.008 732.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-179.643 202.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.084 49.286
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.661 10.481
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.670 3.469
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
79.581 36.639
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
512 -1.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-262.727 153.484
Yabancı Para Çevrim Farkları
64.573 19.138
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-452.159 57.487
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30.923 87.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
93.936 -10.567
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
909.365 935.599


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.919.318 10.948.528 16.867.846 3.999.712 4.873.494 8.873.206
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.526.154 3.712.872 5.239.026 1.480.897 1.190.161 2.671.058
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 14.708 2.023.420 2.038.128 2.244 1.021.382 1.023.626
Bankalar
(3) 90.472 1.691.200 1.781.672 55.795 169.352 225.147
Para Piyasalarından Alacaklar
1.421.026 0 1.421.026 1.422.996 0 1.422.996
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-52 -1.748 -1.800 -138 -573 -711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.627.715 6.293.117 8.920.832 1.906.122 2.696.730 4.602.852
Devlet Borçlanma Senetleri
2.254.125 6.096.386 8.350.511 1.695.394 2.619.578 4.314.972
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
53.776 196.731 250.507 62.062 77.152 139.214
Diğer Finansal Varlıklar
319.814 0 319.814 148.666 0 148.666
Türev Finansal Varlıklar
(2) 1.765.449 679.442 2.444.891 612.693 723.506 1.336.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.765.449 679.442 2.444.891 612.693 723.506 1.336.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.417.021 56.330.165 64.747.186 7.705.331 32.745.881 40.451.212
Krediler
(5) 5.668.235 57.889.759 63.557.994 5.514.640 33.400.020 38.914.660
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 10.238 336.329 346.567 0 205.726 205.726
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 3.321.632 634.071 3.955.703 2.719.902 363.157 3.083.059
Devlet Borçlanma Senetleri
3.321.632 634.071 3.955.703 2.719.902 363.157 3.083.059
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-583.084 -2.529.994 -3.113.078 -529.211 -1.223.022 -1.752.233
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.695.287 0 1.695.287 1.232.821 0 1.232.821
İştirakler (Net)
(7) 777.551 0 777.551 625.893 0 625.893
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
777.551 0 777.551 625.893 0 625.893
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 917.736 0 917.736 606.928 0 606.928
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
881.621 0 881.621 581.897 0 581.897
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
36.115 0 36.115 25.031 0 25.031
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 97.031 0 97.031 89.720 0 89.720
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 2.901 0 2.901 3.304 0 3.304
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.901 0 2.901 3.304 0 3.304
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 394.121 0 394.121 175.421 0 175.421
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 117.051 110.659 227.710 117.404 458.868 576.272
VARLIKLAR TOPLAMI
16.707.133 67.389.352 84.096.485 13.388.116 38.078.243 51.466.359
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 89.213 54.154.809 54.244.022 119.985 32.176.978 32.296.963
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
76.555 698.140 774.695 721.536 323.705 1.045.241
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 14.927.941 14.927.941 0 8.021.275 8.021.275
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 14.927.941 14.927.941 0 8.021.275 8.021.275
FONLAR
11.191 680.513 691.704 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
11.191 680.513 691.704 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 800.764 319.998 1.120.762 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
800.764 319.998 1.120.762 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 18.156 0 18.156 26.425 0 26.425
KARŞILIKLAR
(7) 473.040 58.780 531.820 240.684 29.593 270.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
28.506 0 28.506 17.096 0 17.096
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
444.534 58.780 503.314 223.588 29.593 253.181
CARİ VERGİ BORCU
(8) 210.793 0 210.793 147.991 0 147.991
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 4.029.204 4.029.204 0 2.299.503 2.299.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.029.204 4.029.204 0 2.299.503 2.299.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 157.491 449.259 606.750 141.233 115.810 257.043
ÖZKAYNAKLAR
7.157.420 -216.782 6.940.638 5.981.463 123.093 6.104.556
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(11) 189.066 16.502 205.568 124.204 -765 123.439
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
196.231 -233.284 -37.053 101.816 123.858 225.674
Kar Yedekleri
2.882.741 0 2.882.741 2.222.240 0 2.222.240
Yasal Yedekler
(11) 374.794 0 374.794 338.153 0 338.153
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
(11) 2.429.386 0 2.429.386 1.805.526 0 1.805.526
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
1.089.008 0 1.089.008 732.829 0 732.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.089.008 0 1.089.008 732.829 0 732.829
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
8.994.623 75.101.862 84.096.485 7.711.956 43.754.403 51.466.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 4.541.358 3.266.501
Kredilerden Alınan Faizler
3.162.432 2.368.072
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
998 72
Bankalardan Alınan Faizler
8.372 21.910
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
244.166 90.430
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.113.008 772.828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 5
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
549.462 408.341
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
563.546 364.482
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
9.239 8.460
Diğer Faiz Gelirleri
3.143 4.729
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.678.023 -1.267.018
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-634.282 -585.670
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-42.576 -28.347
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-989.918 -643.826
Kiralama Faiz Giderleri
-6.159 -7.808
Diğer Faiz Giderleri
-5.088 -1.367
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.863.335 1.999.483
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
70.855 50.145
Alınan Ücret ve Komisyonlar
79.805 57.605
Gayri Nakdi Kredilerden
30.572 35.171
Diğer
49.233 22.434
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.950 -7.460
Gayri Nakdi Kredilere
-1.795 -1.067
Diğer
-7.155 -6.393
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.973 4.392
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 508.631 40.168
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.587 7.122
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.966.654 -105.898
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.466.610 138.944
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 57.990 5.889
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.503.784 2.100.077
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.791.457 -1.008.512
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -220.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-173.376 -143.205
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -89.718 -78.696
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.229.233 869.664
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
228.830 77.684
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.458.063 947.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -369.055 -214.519
Cari Vergi Karşılığı
-493.307 -363.282
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-471.566 -499.919
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
595.818 648.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 1.089.008 732.829
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 1.089.008 732.829
Grubun Karı (Zararı)
1.089.008 732.829
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,38600000 0,25400000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999324


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.