KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:10
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 530 0 374 310.599 -1.393 27.781 0 20.714 28.010 23.469 0 1.226.589 704.226 0 5.140.899 38.090 5.178.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 12.449 0 19.989 -91.907 31.809 0 0 0 528.164 500.504 -5.875 494.629
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.845 -923 0 17.168 18.864 36.032
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.778 0 -134 0 -134
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134 0 -134 0 -134
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702.644 -702.644 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 776 0 374 310.599 -1.393 40.230 0 40.703 -63.897 55.278 0 1.947.078 525 528.164 5.658.437 51.079 5.709.516
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 776 0 374 342.425 1.392 45.975 0 39.852 75.014 110.895 0 1.947.077 712.819 0 6.076.599 54.170 6.130.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.639 0 6.871 0 12.108 -96.579 -31.762 0 0 0 774.602 674.879 175 675.054
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 288 0 495 18.688 19.183
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 662.573 -735.260 0 -73.642 0 -73.642
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.551 0 -73.551 0 -73.551
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 622.573 -621.709 0 -91 0 -91
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 1.012 0 374 351.109 1.392 52.846 0 51.960 -21.565 79.133 0 2.609.621 -22.153 774.602 6.678.331 73.033 6.751.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.199.452 66.220.453 73.419.905 7.373.851 60.513.309 67.887.160
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 421.242 5.330.162 5.751.404 356.057 4.582.781 4.938.838
Teminat Mektupları
278.856 1.821.281 2.100.137 356.057 1.730.105 2.086.162
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
278.856 1.821.281 2.100.137 356.057 1.730.105 2.086.162
Banka Kredileri
0 113.110 113.110 0 170.915 170.915
İthalat Kabul Kredileri
0 113.110 113.110 0 170.915 170.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
142.386 3.395.771 3.538.157 0 2.681.761 2.681.761
Belgeli Akreditifler
142.386 3.395.771 3.538.157 0 2.681.761 2.681.761
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 1.844.968 7.255.402 9.100.370 1.600.166 5.267.924 6.868.090
Cayılamaz Taahhütler
1.302.824 508.605 1.811.429 1.050.260 553.382 1.603.642
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
40.265 147.007 187.272 9.028 90.102 99.130
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 114.138 114.138 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.262.559 247.460 1.510.019 1.041.232 336.108 1.377.340
Cayılabilir Taahhütler
542.144 6.746.797 7.288.941 549.906 4.714.542 5.264.448
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
542.144 6.746.797 7.288.941 549.906 4.714.542 5.264.448
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.933.242 53.634.889 58.568.131 5.417.628 50.662.604 56.080.232
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.323.690 18.323.690 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.933.242 35.311.199 40.244.441 5.417.628 30.821.838 36.239.466
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
406.424 926.345 1.332.769 551.948 799.850 1.351.798
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
340.686 330.842 671.528 283.382 393.739 677.121
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
65.738 595.503 661.241 268.566 406.111 674.677
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.431.861 34.009.336 38.441.197 4.710.136 29.887.024 34.597.160
Swap Para Alım İşlemleri
423.338 8.100.648 8.523.986 341.717 6.861.632 7.203.349
Swap Para Satım İşlemleri
3.722.967 4.346.918 8.069.885 4.368.419 2.576.136 6.944.555
Swap Faiz Alım İşlemleri
142.778 10.780.885 10.923.663 0 10.224.628 10.224.628
Swap Faiz Satım İşlemleri
142.778 10.780.885 10.923.663 0 10.224.628 10.224.628
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
94.924 375.518 470.442 142.970 134.964 277.934
Para Alım Opsiyonları
47.462 187.759 235.221 71.485 67.482 138.967
Para Satım Opsiyonları
47.462 187.759 235.221 71.485 67.482 138.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
33 0 33 12.574 0 12.574
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
71.181.515 494.254.097 565.435.612 68.853.512 416.411.119 485.264.631
EMANET KIYMETLER
2.173.952 789.938 2.963.890 3.048.106 276.873 3.324.979
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.116.740 789.938 2.906.678 2.250.816 276.873 2.527.689
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
56.964 0 56.964 797.042 0 797.042
REHİNLİ KIYMETLER
61.516.071 388.196.237 449.712.308 59.075.249 327.909.736 386.984.985
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.248 0 456.248
Teminat Senetleri
96.485 1.562.390 1.658.875 80.666 1.616.541 1.697.207
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.646.772 104.510.925 113.157.697 8.235.352 89.251.431 97.486.783
Diğer Rehinli Kıymetler
52.316.567 282.122.922 334.439.489 50.302.983 237.041.764 287.344.747
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.491.492 105.267.922 112.759.414 6.730.157 88.224.510 94.954.667
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
78.380.967 560.474.550 638.855.517 76.227.363 476.924.428 553.151.791


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.716.192 1.827.910
Alınan Faizler
2.639.451 2.254.317
Ödenen Faizler
-1.233.817 -960.527
Alınan Temettüler
8.243 10.801
Alınan Ücret ve Komisyonlar
119.041 96.127
Elde Edilen Diğer Kazançlar
84.577 28.120
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
112.111 29.081
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-193.515 -157.588
Ödenen Vergiler
-177.941 -253.573
Diğer
358.042 781.152
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
27.677 -759.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.027 1.524
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
535.269 615.448
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-15.713 -339.155
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
243.814 -1.328.974
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-737.720 291.176
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.743.869 1.067.929
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-874.143 -110.482
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
15.816 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-9.323 -10.029
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
818 98
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.850.575 -963.757
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
809.223 971.231
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -108.212
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
162.446 1.577
Diğer
-2.548 -1.390
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
230.462 -59.953
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.380.815 2.336.209
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.090.213 -2.414.575
İhraç Edilen Sermaye Araçları
15.862 20.534
Temettü Ödemeleri
-73.551 -134
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.451 -1.987
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
150.245 31.725
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.250.433 929.219
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.864.624 779.802
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.115.057 1.709.021


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
774.777 522.289
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-99.723 -27.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.510 12.449
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.661 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6.871 12.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.022 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.233 -40.109
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.108 19.989
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-121.155 -117.768
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-31.762 31.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.576 25.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
675.054 494.629


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.751.392 8.251.029 12.002.421 4.051.419 5.046.636 9.098.055
Nakit ve Nakit Benzerleri
732.216 3.741.044 4.473.260 1.512.256 1.363.303 2.875.559
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 26.563 1.334.263 1.360.826 2.247 1.021.382 1.023.629
Bankalar
(3) 57.900 2.408.953 2.466.853 86.932 342.533 429.465
Para Piyasalarından Alacaklar
648.627 0 648.627 1.424.176 0 1.424.176
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-874 -2.172 -3.046 -1.099 -612 -1.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 14.950 263.097 278.047 16.754 263.097 279.851
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.367 0 1.367 4.152 0 4.152
Diğer Finansal Varlıklar
13.583 263.097 276.680 12.602 263.097 275.699
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.421.129 3.731.882 6.153.011 1.905.409 2.696.730 4.602.139
Devlet Borçlanma Senetleri
2.053.195 3.608.458 5.661.653 1.695.394 2.619.578 4.314.972
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
78.461 123.424 201.885 88.595 77.152 165.747
Diğer Finansal Varlıklar
289.473 0 289.473 121.420 0 121.420
Türev Finansal Varlıklar
(2) 583.097 515.006 1.098.103 617.000 723.506 1.340.506
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
583.097 515.006 1.098.103 617.000 723.506 1.340.506
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.833.102 38.888.804 46.721.906 8.056.807 32.645.563 40.702.370
Krediler
(5) 5.683.223 39.969.169 45.652.392 5.875.096 33.299.702 39.174.798
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 227.747 227.747 0 205.726 205.726
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.742.749 422.718 3.165.467 2.719.902 363.157 3.083.059
Devlet Borçlanma Senetleri
2.742.749 422.718 3.165.467 2.719.902 363.157 3.083.059
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-592.870 -1.730.830 -2.323.700 -538.191 -1.223.022 -1.761.213
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
721.654 0 721.654 651.842 0 651.842
İştirakler (Net)
(7) 686.960 0 686.960 625.893 0 625.893
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
686.960 0 686.960 625.893 0 625.893
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 33.468 0 33.468 25.352 0 25.352
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1 0 1 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
33.467 0 33.467 25.352 0 25.352
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.226 0 1.226 597 0 597
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 597 0 597
Konsolide Edilmeyenler
1.226 0 1.226 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 390.612 0 390.612 380.662 0 380.662
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.433 0 4.433 5.066 0 5.066
Şerefiye
1.005 0 1.005 1.005 0 1.005
Diğer
3.428 0 3.428 4.061 0 4.061
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 280.367 0 280.367 279.523 0 279.523
CARİ VERGİ VARLIĞI
190 0 190 78 0 78
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 255.954 0 255.954 175.419 0 175.419
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 1.184.811 148.936 1.333.747 614.639 458.863 1.073.502
VARLIKLAR TOPLAMI
14.486.918 47.288.769 61.775.687 14.279.858 38.151.062 52.430.920
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 440.541 37.839.525 38.280.066 119.985 32.212.225 32.332.210
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
283.243 443.427 726.670 1.066.421 323.705 1.390.126
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 1.169.213 9.983.503 11.152.716 441.111 8.021.275 8.462.386
Bonolar
246.853 0 246.853 35.907 0 35.907
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
922.360 0 922.360 405.204 0 405.204
Tahviller
0 9.983.503 9.983.503 0 8.021.275 8.021.275
FONLAR
12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
12.195 514.453 526.648 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 145.947 311.965 457.912 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
145.947 311.965 457.912 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 5.036 0 5.036 4.394 0 4.394
KARŞILIKLAR
(7) 432.636 37.744 470.380 245.185 29.593 274.778
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.151 0 23.151 21.141 0 21.141
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
409.485 37.744 447.229 224.044 29.593 253.637
CARİ VERGİ BORCU
(8) 163.931 0 163.931 155.129 0 155.129
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 1.508 0 1.508
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.686.742 2.686.742 0 2.299.503 2.299.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.686.742 2.686.742 0 2.299.503 2.299.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
190.402 363.820 554.222 175.204 207.828 383.032
ÖZKAYNAKLAR
6.721.557 29.807 6.751.364 6.007.676 123.093 6.130.769
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
1.386 0 1.386 1.150 0 1.150
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.012 0 1.012 776 0 776
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
401.603 3.744 405.347 390.557 -765 389.792
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
83.465 26.063 109.528 101.903 123.858 225.761
Kar Yedekleri
2.609.621 0 2.609.621 1.947.077 0 1.947.077
Yasal Yedekler
381.427 0 381.427 342.716 0 342.716
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
2.149.633 0 2.149.633 1.525.800 0 1.525.800
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
752.449 0 752.449 712.819 0 712.819
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-22.153 0 -22.153 525 0 525
Dönem Net Kâr veya Zararı
774.602 0 774.602 712.294 0 712.294
Azınlık Payları
73.033 0 73.033 54.170 0 54.170
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.564.701 52.210.986 61.775.687 8.549.252 43.881.668 52.430.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.111.966 2.492.675 1.117.601 908.376
Kredilerden Alınan Faizler
2.107.342 1.811.355 726.472 651.279
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
696 32 325 32
Bankalardan Alınan Faizler
14.953 23.974 4.110 7.906
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
221.258 55.219 49.572 28.665
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
754.013 590.110 332.702 216.657
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.940 1.099 1.041 302
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
358.172 327.712 138.935 105.570
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
392.901 261.299 192.726 110.785
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
5.933 6.281 1.913 1.935
Diğer Faiz Gelirleri
7.771 5.704 2.507 1.902
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.163.209 -1.003.993 -371.859 -342.930
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-420.858 -474.987 -142.640 -158.320
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-73.851 -31.435 -21.523 -12.273
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-663.632 -495.573 -207.249 -171.841
Kiralama Faiz Giderleri
-413 -155 -91 -45
Diğer Faiz Giderleri
-4.455 -1.843 -356 -451
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.948.757 1.488.682 745.742 565.446
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
105.899 85.533 29.241 26.889
Alınan Ücret ve Komisyonlar
119.041 96.127 33.025 34.959
Gayri Nakdi Kredilerden
21.538 27.736 7.830 7.610
Diğer
97.503 68.391 25.195 27.349
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-13.142 -10.594 -3.784 -8.070
Gayri Nakdi Kredilere
-2.390 -2.184 -771 -598
Diğer
-10.752 -8.410 -3.013 -7.472
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 8.243 10.801 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -53.065 65.959 -49.637 76.465
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
447 3.765 13 2.290
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
500.872 458.263 -16.847 323.735
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-554.384 -396.069 -32.803 -249.560
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 245.065 35.477 43.302 17.158
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.254.899 1.686.452 768.648 685.958
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -716.526 -829.442 -162.081 -375.374
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -180.000 0 -115.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-160.932 -129.059 -53.669 -43.624
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -258.850 -100.889 -53.013 -34.774
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
938.591 627.062 384.885 232.186
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
97.840 50.048 35.874 27.399
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.036.431 677.110 420.759 259.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -261.654 -154.821 -125.316 -56.272
Cari Vergi Karşılığı
-320.143 -235.786 -150.284 -37.829
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-246.144 -349.473 -65.749 -149.376
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
304.633 430.438 90.717 130.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 774.777 522.289 295.443 203.313
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 774.777 522.289 295.443 203.313
Grubun Karı (Zararı)
774.602 528.164 295.311 205.407
Azınlık Payları Karı (Zararı)
175 -5.875 132 -2.094
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,27700000 0,18900000 0,10500000 0,07300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973500


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5043 Değişim: 0,29%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,5093
Açılış: 32,411
34,5628 Değişim: 0,20%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,6964
Açılış: 34,4942
2.497,16 Değişim: 0,56%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.500,02
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.