KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.08.2021 - 18:12
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 11.759 0 8.279 -15.171 11.881 0 0 0 322.024 338.772 0 338.772
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.918 -74.439 0 2.479 0 2.479
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 46.086 0 28.993 12.837 35.349 0 2.222.905 0 322.024 5.508.394 0 5.508.394
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 732.829 0 6.104.556 0 6.104.556
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -11.731 0 12.226 -65.615 -25.637 0 0 0 478.752 387.995 0 387.995
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 660.501 -732.829 0 -73.283 0 -73.283
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73.283 0 -73.283 0 -73.283
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 -955 0 0 0 0 0 0 0 620.501 -619.546 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000 -40.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 49.854 1.664 59.235 0 52.078 9.313 85.257 0 2.882.741 0 478.752 6.419.268 0 6.419.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
7.098.125 66.974.872 74.072.997 6.358.023 60.441.052 66.799.075
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 453.152 6.216.374 6.669.526 356.059 4.582.781 4.938.840
Teminat Mektupları
258.110 1.793.267 2.051.377 356.059 1.730.105 2.086.164
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
258.110 1.793.267 2.051.377 356.059 1.730.105 2.086.164
Banka Kredileri
0 120.922 120.922 0 170.915 170.915
İthalat Kabul Kredileri
0 120.922 120.922 0 170.915 170.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
195.042 4.302.185 4.497.227 0 2.681.761 2.681.761
Belgeli Akreditifler
195.042 4.302.185 4.497.227 0 2.681.761 2.681.761
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 782.444 6.542.619 7.325.063 674.463 5.268.401 5.942.864
Cayılamaz Taahhütler
280.657 656.531 937.188 124.557 553.859 678.416
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
37.145 264.412 301.557 9.512 90.579 100.091
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 135.391 135.391 0 127.172 127.172
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
243.512 256.728 500.240 115.045 336.108 451.153
Cayılabilir Taahhütler
501.787 5.886.088 6.387.875 549.906 4.714.542 5.264.448
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
501.787 5.886.088 6.387.875 549.906 4.714.542 5.264.448
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.862.529 54.215.879 60.078.408 5.327.501 50.589.870 55.917.371
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 18.104.867 18.104.867 0 19.840.766 19.840.766
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 18.104.867 18.104.867 0 19.840.766 19.840.766
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.862.529 36.111.012 41.973.541 5.327.501 30.749.104 36.076.605
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
551.104 584.205 1.135.309 551.948 799.850 1.351.798
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
292.039 278.206 570.245 283.382 393.739 677.121
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
259.065 305.999 565.064 268.566 406.111 674.677
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.212.597 35.155.229 40.367.826 4.632.583 29.814.290 34.446.873
Swap Para Alım İşlemleri
306.360 9.032.309 9.338.669 264.164 6.861.632 7.125.796
Swap Para Satım İşlemleri
4.591.349 4.256.054 8.847.403 4.368.419 2.503.402 6.871.821
Swap Faiz Alım İşlemleri
157.444 10.933.433 11.090.877 0 10.224.628 10.224.628
Swap Faiz Satım İşlemleri
157.444 10.933.433 11.090.877 0 10.224.628 10.224.628
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
98.828 371.578 470.406 142.970 134.964 277.934
Para Alım Opsiyonları
49.414 185.789 235.203 71.485 67.482 138.967
Para Satım Opsiyonları
49.414 185.789 235.203 71.485 67.482 138.967
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
68.884.310 493.752.564 562.636.874 66.624.295 416.277.357 482.901.652
EMANET KIYMETLER
326.004 811.340 1.137.344 821.679 143.519 965.198
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
24.650 811.340 835.990 24.389 143.519 167.908
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
301.106 0 301.106 797.042 0 797.042
REHİNLİ KIYMETLER
61.262.290 389.007.877 450.270.167 59.072.459 327.909.328 386.981.787
Menkul Kıymetler
456.247 0 456.247 456.248 0 456.248
Teminat Senetleri
84.817 1.563.602 1.648.419 80.240 1.616.133 1.696.373
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.612.827 108.733.267 117.346.094 8.235.107 89.251.431 97.486.538
Diğer Rehinli Kıymetler
52.108.399 278.711.008 330.819.407 50.300.864 237.041.764 287.342.628
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.296.016 103.933.347 111.229.363 6.730.157 88.224.510 94.954.667
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
75.982.435 560.727.436 636.709.871 72.982.318 476.718.409 549.700.727


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.792.144 1.250.581
Alınan Faizler
1.668.240 1.387.931
Ödenen Faizler
-633.797 -535.568
Alınan Temettüler
9.055 7.433
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.607 33.337
Elde Edilen Diğer Kazançlar
37.040 3.111
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
93.767 28.451
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-101.792 -83.120
Ödenen Vergiler
-135.332 -63.079
Diğer
814.356 472.085
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.259.410 536.529
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.241.660 714.577
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-83.785 665.553
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
513.141 -861.596
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-447.106 17.995
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
532.734 1.787.110
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-148.302 -135.485
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-930 -7.702
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-192 -716
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
119 88
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-935.005 -896.987
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
626.396 877.658
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -108.212
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
162.446 1.577
Diğer
-1.136 -1.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
15.778 -84.498
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.558.789 2.345.479
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.460.308 -2.420.808
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-73.283 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-9.420 -9.169
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
28.868 55.577
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
429.078 1.622.704
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.641.385 599.585
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.070.463 2.222.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
478.752 322.024
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-90.757 16.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.731 11.759
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-11.731 11.759
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-79.026 4.989
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.226 8.279
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-82.558 -19.499
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-25.637 11.881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.943 4.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
387.995 338.772


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.675.754 5.646.157 10.321.911 3.999.712 4.873.494 8.873.206
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.775.062 1.630.126 3.405.188 1.480.897 1.190.161 2.671.058
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 23.857 1.285.470 1.309.327 2.244 1.021.382 1.023.626
Bankalar
(3) 82.539 345.489 428.028 55.795 169.352 225.147
Para Piyasalarından Alacaklar
1.668.830 0 1.668.830 1.422.996 0 1.422.996
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-164 -833 -997 -138 -573 -711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 2.208.618 3.126.868 5.335.486 1.906.122 2.696.730 4.602.852
Devlet Borçlanma Senetleri
1.891.960 3.025.199 4.917.159 1.695.394 2.619.578 4.314.972
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
49.396 101.669 151.065 62.062 77.152 139.214
Diğer Finansal Varlıklar
267.262 0 267.262 148.666 0 148.666
Türev Finansal Varlıklar
(2) 692.074 626.066 1.318.140 612.693 723.506 1.336.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
692.074 626.066 1.318.140 612.693 723.506 1.336.199
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.523.107 39.715.515 47.238.622 7.705.331 32.745.881 40.451.212
Krediler
(5) 5.555.793 40.622.290 46.178.083 5.514.640 33.400.020 38.914.660
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 243.304 243.304 0 205.726 205.726
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.574.156 424.884 2.999.040 2.719.902 363.157 3.083.059
Devlet Borçlanma Senetleri
2.574.156 424.884 2.999.040 2.719.902 363.157 3.083.059
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-606.842 -1.574.963 -2.181.805 -529.211 -1.223.022 -1.752.233
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.292.826 0 1.292.826 1.232.821 0 1.232.821
İştirakler (Net)
(7) 659.090 0 659.090 625.893 0 625.893
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
659.090 0 659.090 625.893 0 625.893
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 633.736 0 633.736 606.928 0 606.928
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
601.537 0 601.537 581.897 0 581.897
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
32.199 0 32.199 25.031 0 25.031
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 85.480 0 85.480 89.720 0 89.720
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.295 0 3.295 3.304 0 3.304
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.295 0 3.295 3.304 0 3.304
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 221.836 0 221.836 175.421 0 175.421
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 128.240 209.151 337.391 117.404 458.868 576.272
VARLIKLAR TOPLAMI
13.994.941 45.570.823 59.565.764 13.388.116 38.078.243 51.466.359
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 581.128 37.560.293 38.141.421 119.985 32.176.978 32.296.963
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
37.912 694.391 732.303 721.536 323.705 1.045.241
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 9.927.427 9.927.427 0 8.021.275 8.021.275
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 9.927.427 9.927.427 0 8.021.275 8.021.275
FONLAR
5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105
Müstakrizlerin Fonları
5.560 109.743 115.303 6.275 115.830 122.105
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 165.439 422.421 587.860 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
165.439 422.421 587.860 326.364 548.616 874.980
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 23.494 0 23.494 26.425 0 26.425
KARŞILIKLAR
(7) 307.444 36.988 344.432 240.684 29.593 270.277
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.995 0 17.995 17.096 0 17.096
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
289.449 36.988 326.437 223.588 29.593 253.181
CARİ VERGİ BORCU
(8) 172.930 0 172.930 147.991 0 147.991
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.695.593 2.695.593 0 2.299.503 2.299.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.695.593 2.695.593 0 2.299.503 2.299.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
128.921 276.812 405.733 141.233 115.810 257.043
ÖZKAYNAKLAR
6.347.352 71.916 6.419.268 Sermaye
(11) 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
108.705 2.048 110.753 124.204 -765 123.439
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
76.780 69.868 146.648 101.816 123.858 225.674
Kar Yedekleri
2.882.741 0 2.882.741 2.222.240 0 2.222.240
Yasal Yedekler
374.794 0 374.794 338.153 0 338.153
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
2.429.386 0 2.429.386 1.805.526 0 1.805.526
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
478.752 0 478.752 732.829 0 732.829
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
478.752 0 478.752 732.829 0 732.829
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.770.180 51.795.584 59.565.764 7.711.956 43.754.403 51.466.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 1.925.216 1.557.319 1.019.800 780.465
Kredilerden Alınan Faizler
1.324.749 1.138.762 707.701 579.063
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
371 0 272 0
Bankalardan Alınan Faizler
3.897 12.139 930 5.264
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
419.412 372.763 226.466 180.208
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 5 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
219.237 222.244 116.291 110.187
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
200.175 150.514 110.175 70.021
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
4.020 4.346 2.169 2.262
Diğer Faiz Gelirleri
1.515 2.755 785 1.274
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -741.971 -641.094 -388.720 -312.387
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-275.337 -304.736 -145.807 -146.861
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-25.699 -8.636 -20.750 -5.135
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-433.578 -322.394 -220.232 -157.975
Kiralama Faiz Giderleri
-3.258 -4.524 -1.541 -2.188
Diğer Faiz Giderleri
-4.099 -804 -390 -228
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.183.245 916.225 631.080 468.078
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
35.557 29.622 24.840 8.073
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.607 33.337 26.951 10.138
Gayri Nakdi Kredilerden
13.708 20.267 6.928 6.664
Diğer
26.899 13.070 20.023 3.474
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.050 -3.715 -2.111 -2.065
Gayri Nakdi Kredilere
-679 -714 -339 -287
Diğer
-4.371 -3.001 -1.772 -1.778
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 2.973 4.392 265 118
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 4.121 24.665 -29.264 16.679
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.654 1.422 3.338 865
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
503.317 123.076 -50.346 -32.746
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-503.850 -99.833 17.744 48.560
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 32.465 2.004 3.073 961
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.258.361 976.908 629.994 493.909
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -553.581 -452.447 -237.084 -229.105
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -65.000 0 -35.000 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-86.568 -69.046 -45.031 -35.472
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -40.164 -40.373 -18.853 -16.593
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
513.048 415.042 294.026 212.739
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
89.504 1.357 34.062 4.803
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
602.552 416.399 328.088 217.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -123.800 -94.375 -75.243 -49.254
Cari Vergi Karşılığı
-153.272 -193.847 -153.272 -193.847
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-184.434 -200.020 -64.740 -34.083
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
213.906 299.492 142.769 178.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 478.752 322.024 252.845 168.288
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 478.752 322.024 252.845 168.288
Grubun Karı (Zararı)
478.752 322.024 252.845 168.288
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17100000 0,11500000 0,09000000 0,06000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954766


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,40% Hacim : 7.416 Mio.TL Son veri saati : 16:28
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,6523 Değişim: 0,29%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1515 Değişim: 0,34%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,59 Değişim: 0,27%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.