KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:18
KAP ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 809.151 0 15.704 -162.060 0 0 518.691 696.585 0 4.719.004 0 4.719.004
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -785.414 0 0 0 6.791 0 178.103 50.963 0 -549.557 0 -549.557
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -349 23.737 0 15.704 -162.060 6.791 0 696.794 747.548 0 4.169.447 0 4.169.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -733 10.590 0 5.010 190.068 16.677 0 50.963 -50.963 776.084 997.696 0 997.696
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.585 -696.585 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 0 776.084 5.167.143 0 5.167.143
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.800.000 0 0 374 40.908 -1.082 34.327 0 20.714 28.008 23.468 0 1.444.342 776.084 0 5.167.143 0 5.167.143
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.901 2.746 36.639 0 19.138 46.920 87.426 0 0 0 732.829 935.599 0 935.599
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.253 -74.439 0 1.814 0 1.814
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.645 -701.645 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.800.000 0 0 374 50.809 1.664 70.966 0 39.852 74.928 110.894 0 2.222.240 0 732.829 6.104.556 0 6.104.556


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
6.358.023 60.441.052 66.799.075 7.646.516 56.481.115 64.127.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 356.059 4.582.781 4.938.840 450.736 4.096.982 4.547.718
Teminat Mektupları
356.059 1.730.105 2.086.164 450.736 1.368.294 1.819.030
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
356.059 1.730.105 2.086.164 450.736 1.368.294 1.819.030
Banka Kredileri
0 170.915 170.915 0 190.447 190.447
İthalat Kabul Kredileri
0 170.915 170.915 0 190.447 190.447
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.681.761 2.681.761 0 2.538.241 2.538.241
Belgeli Akreditifler
0 2.681.761 2.681.761 0 2.538.241 2.538.241
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 674.463 5.268.401 5.942.864 450.117 3.181.266 3.631.383
Cayılamaz Taahhütler
124.557 553.859 678.416 104.408 336.269 440.677
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
9.512 90.579 100.091 4.506 16.898 21.404
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 127.172 127.172 0 96.782 96.782
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
115.045 336.108 451.153 99.902 222.589 322.491
Cayılabilir Taahhütler
549.906 4.714.542 5.264.448 345.709 2.844.997 3.190.706
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
549.906 4.714.542 5.264.448 345.709 2.844.997 3.190.706
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 5.327.501 50.589.870 55.917.371 6.745.663 49.202.867 55.948.530
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 19.840.766 19.840.766 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.327.501 30.749.104 36.076.605 6.745.663 32.682.437 39.428.100
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
551.948 799.850 1.351.798 2.715.295 2.672.415 5.387.710
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
283.382 393.739 677.121 1.359.615 1.335.965 2.695.580
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
268.566 406.111 674.677 1.355.680 1.336.450 2.692.130
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.632.583 29.814.290 34.446.873 3.142.346 29.122.244 32.264.590
Swap Para Alım İşlemleri
264.164 6.861.632 7.125.796 523.843 6.474.510 6.998.353
Swap Para Satım İşlemleri
4.368.419 2.503.402 6.871.821 2.618.503 3.950.480 6.568.983
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 10.224.628 10.224.628 0 9.348.627 9.348.627
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 10.224.628 10.224.628 0 9.348.627 9.348.627
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
142.970 134.964 277.934 888.022 887.778 1.775.800
Para Alım Opsiyonları
71.485 67.482 138.967 444.061 443.889 887.950
Para Satım Opsiyonları
71.485 67.482 138.967 443.961 443.889 887.850
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
66.624.295 416.277.357 482.901.652 73.293.060 466.201.948 539.495.008
EMANET KIYMETLER
821.679 143.519 965.198 649.217 632.325 1.281.542
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
24.389 143.519 167.908 55.046 632.325 687.371
Tahsile Alınan Çekler
248 0 248 248 0 248
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
797.042 0 797.042 593.923 0 593.923
REHİNLİ KIYMETLER
59.072.459 327.909.328 386.981.787 52.954.751 254.620.387 307.575.138
Menkul Kıymetler
456.248 0 456.248 471.248 13.784.545 14.255.793
Teminat Senetleri
80.240 1.616.133 1.696.373 95.146 3.691.401 3.786.547
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.235.107 89.251.431 97.486.538 3.805.563 63.849.083 67.654.646
Diğer Rehinli Kıymetler
50.300.864 237.041.764 287.342.628 48.582.794 173.295.358 221.878.152
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
6.730.157 88.224.510 94.954.667 19.689.092 210.949.236 230.638.328
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
72.982.318 476.718.409 549.700.727 80.939.576 522.683.063 603.622.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.852.903 1.120.354
Alınan Faizler
2.919.380 2.912.455
Ödenen Faizler
-1.172.640 -1.161.310
Alınan Temettüler
7.433 7.123
Alınan Ücret ve Komisyonlar
57.605 36.241
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.620 4.708
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
33.003 84.517
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-140.855 -124.566
Ödenen Vergiler
-295.515 -294.562
Diğer
433.872 -344.252
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-551.990 810.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
568.701 398.939
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-275.434 138.668
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.367.338 -358.481
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
522.081 631.340
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.300.913 1.930.820
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-189.774 -516.643
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-185.542 -400
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.532 -6.366
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
108 3.277
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.013.123 -1.048.151
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.160.742 775.098
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-149.670 -433.812
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.577 195.251
Diğer
-2.334 -1.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-93.027 -2.019.964
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.345.479 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.420.808 -2.004.016
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-17.698 -15.948
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
23.688 3.262
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.041.800 -602.525
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
599.585 1.202.110
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.641.385 599.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
732.829 776.084
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
202.770 221.612
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.286 9.857
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.481 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.469 -940
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
36.639 10.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.303 207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
153.484 211.755
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.138 5.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
57.487 243.693
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
87.426 16.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.567 -53.625
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
935.599 997.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.999.712 4.873.494 8.873.206 3.366.651 3.430.212 6.796.863
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.480.897 1.190.161 2.671.058 526.395 880.910 1.407.305
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.244 1.021.382 1.023.626 509 803.528 804.037
Bankalar
(3) 55.795 169.352 225.147 288 77.844 78.132
Para Piyasalarından Alacaklar
1.422.996 0 1.422.996 525.628 0 525.628
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-138 -573 -711 -30 -462 -492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 263.097 263.097 0 263.097 263.097
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 1.906.122 2.696.730 4.602.852 2.187.024 1.977.139 4.164.163
Devlet Borçlanma Senetleri
1.695.394 2.619.578 4.314.972 2.001.291 1.922.143 3.923.434
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
62.062 77.152 139.214 40.653 53.806 94.459
Diğer Finansal Varlıklar
148.666 0 148.666 145.080 1.190 146.270
Türev Finansal Varlıklar
(2) 612.693 723.506 1.336.199 653.232 309.066 962.298
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
612.693 723.506 1.336.199 653.232 309.066 962.298
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.705.331 32.745.881 40.451.212 6.542.075 26.586.973 33.129.048
Krediler
(5) 5.514.640 33.400.020 38.914.660 4.529.117 26.766.177 31.295.294
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 0 205.726 205.726 0 128.874 128.874
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 2.719.902 363.157 3.083.059 2.285.894 299.266 2.585.160
Devlet Borçlanma Senetleri
2.719.902 363.157 3.083.059 2.285.894 299.266 2.585.160
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-529.211 -1.223.022 -1.752.233 -272.936 -607.344 -880.280
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Satış Amaçlı
64.403 0 64.403 64.403 0 64.403
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.232.821 0 1.232.821 866.767 0 866.767
İştirakler (Net)
(7) 625.893 0 625.893 466.895 0 466.895
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
625.893 0 625.893 466.895 0 466.895
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 606.928 0 606.928 399.872 0 399.872
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
581.897 0 581.897 378.504 0 378.504
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
25.031 0 25.031 21.368 0 21.368
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 89.720 0 89.720 91.224 0 91.224
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 3.304 0 3.304 3.029 0 3.029
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.304 0 3.304 3.029 0 3.029
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 175.421 0 175.421 38.528 0 38.528
DİĞER AKTİFLER (Net)
(17) 117.404 458.868 576.272 110.332 400.151 510.483
VARLIKLAR TOPLAMI
13.388.116 38.078.243 51.466.359 11.083.009 30.417.336 41.500.345
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(3) 119.985 32.176.978 32.296.963 615.530 25.731.401 26.346.931
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
721.536 323.705 1.045.241 369.384 662.172 1.031.556
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(3) 0 8.021.275 8.021.275 0 6.023.450 6.023.450
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 8.021.275 8.021.275 0 6.023.450 6.023.450
FONLAR
6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
6.275 115.830 122.105 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 326.364 548.616 874.980 276.933 207.410 484.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
326.364 548.616 874.980 276.933 207.410 484.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 26.425 0 26.425 34.278 0 34.278
KARŞILIKLAR
(7) 240.684 29.593 270.277 237.349 22.070 259.419
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
17.096 0 17.096 14.724 0 14.724
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
223.588 29.593 253.181 222.625 22.070 244.695
CARİ VERGİ BORCU
(8) 147.991 0 147.991 77.425 0 77.425
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.299.503 2.299.503 0 1.830.045 1.830.045
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.299.503 2.299.503 0 1.830.045 1.830.045
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
141.233 115.810 257.043 127.560 59.245 186.805
ÖZKAYNAKLAR
5.981.463 123.093 6.104.556 5.170.500 -3.357 5.167.143
Ödenmiş Sermaye
(11) 2.800.000 0 2.800.000 2.800.000 0 2.800.000
Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
374 0 374 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
(11) 124.204 -765 123.439 74.300 -147 74.153
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
101.816 123.858 225.674 75.400 -3.210 72.190
Kar Yedekleri
2.222.240 0 2.222.240 1.444.342 0 1.444.342
Yasal Yedekler
(11) 338.153 0 338.153 303.070 0 303.070
Statü Yedekleri
75.641 0 75.641 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
(11) 1.805.526 0 1.805.526 1.062.711 0 1.062.711
Diğer Kar Yedekleri
2.920 0 2.920 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
732.829 0 732.829 776.084 0 776.084
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
732.829 0 732.829 776.084 0 776.084
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.711.956 43.754.403 51.466.359 6.911.453 34.588.892 41.500.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 3.266.501 3.254.968
Kredilerden Alınan Faizler
2.368.072 2.212.758
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
72 7.101
Bankalardan Alınan Faizler
21.910 54.384
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
90.430 290.421
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
772.828 669.120
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5 3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
408.341 442.319
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
364.482 226.798
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
8.460 6.406
Diğer Faiz Gelirleri
4.729 14.778
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -1.267.018 -1.323.131
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-585.670 -638.406
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-28.347 -111.504
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-643.826 -556.212
Kiralama Faiz Giderleri
-7.808 -9.402
Diğer Faiz Giderleri
-1.367 -7.607
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.999.483 1.931.837
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
50.145 29.758
Alınan Ücret ve Komisyonlar
57.605 36.241
Gayri Nakdi Kredilerden
35.171 25.157
Diğer
22.434 11.084
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-7.460 -6.483
Gayri Nakdi Kredilere
-1.067 -968
Diğer
-6.393 -5.515
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 4.392 3.082
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 40.168 -445.660
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.122 1.320
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-105.898 -553.297
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
138.944 106.317
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 5.889 31.612
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.100.077 1.550.629
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.008.512 -458.882
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-143.205 -126.726
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -78.696 -74.835
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
869.664 890.186
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
77.684 78.480
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
947.348 968.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -214.519 -192.582
Cari Vergi Karşılığı
-363.282 -280.993
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-499.919 -193.387
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
648.682 281.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 732.829 776.084
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 732.829 776.084
Grubun Karı (Zararı)
732.829 776.084
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,26200000 0,27700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906757


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.550 Değişim: 1,38% Hacim : 17.607 Mio.TL Son veri saati : 14:32
Düşük 1.539 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,3667 Değişim: 0,09%
Düşük 7,2936 03.03.2021 Yüksek 7,3838
Açılış: 7,3601
8,9044 Değişim: 0,02%
Düşük 8,8181 03.03.2021 Yüksek 8,9294
Açılış: 8,9028
408,23 Değişim: -0,47%
Düşük 405,23 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.