KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2021 - 20:48
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 12.788.763 10.726.415 6.535.407 4.611.732
Satışların Maliyeti
15 -5.165.356 -5.164.437 -2.911.703 -2.515.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.623.407 5.561.978 3.623.704 2.096.072
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.623.407 5.561.978 3.623.704 2.096.072
Genel Yönetim Giderleri
16 -3.000.674 -2.447.436 -1.272.460 -1.118.553
Pazarlama Giderleri
17 -76.248 -230.085 -35.906 -87.765
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 548.735 516.139 139.296 102.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -53.282 -25.195 -14.407 -2.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.041.938 3.375.401 2.440.227 989.501
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 65.202 -599.850 79.494 -380.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.107.140 2.775.551 2.519.721 608.681
Finansman Gelirleri
19 3.173 5.809 3.173 0
Finansman Giderleri
19 -22.624.246 -47.932.210 -8.084.642 -22.095.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.031.676 5.422.653
Dönem Karı (Zararı)
-17.513.933 -45.150.850
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.513.933 -45.150.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.733.856 49.362.619
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 43.428 51.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
481.417 649.084
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 82.678 219.468
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -23.510 -25.191
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
422.249 454.807
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.267.953 47.879.460
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,19 -356.293 -52.750
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 22.624.246 47.932.210
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-65.202 599.850
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -65.202 599.850
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.260 182.263
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-365.254 1.162.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-732.301 -338.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-732.301 -338.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -173.907 728.874
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-364.152 -524.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
190.245 1.252.930
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
540.954 771.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
497.491 1.149.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.463 -377.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.854.669 5.373.993
Alınan Faiz
356.737 53.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -179.730 -5.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-885.345 -1.348.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
909 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.965 -32.299
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -41.235 -14.499
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -730 -17.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -844.289 -1.316.474
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.743.411 -8.565.698
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
111.242.452 5.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
111.242.452 5.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.361.617 -5.262.139
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.361.617 -5.262.139
Ödenen Faiz
-22.624.246 -8.303.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.597.080 -4.491.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-67.273 24.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.664.353 -4.466.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.333.788 5.907.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.669.435 1.440.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.652.858 8.294.145
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 944.815 634.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 2.237 170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 942.578 634.594
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.446.644 2.883.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.446.644 2.883.120
ARA TOPLAM
7.044.317 11.812.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.044.317 11.812.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 662.540 597.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 591.071.789 590.227.500
Maddi Duran Varlıklar
9 245.942 246.340
Taşıtlar
9 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
9 245.942 246.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 26.500 28.475
Bilgisayar Yazılımları
10 26.500 28.475
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
592.144.741 591.237.623
TOPLAM VARLIKLAR
599.189.058 603.049.652
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 112.244.975 100.239.645
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 112.244.975 100.239.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 9.844.638 8.413.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 9.844.638 8.413.116
Banka Kredileri
9.844.638 8.413.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 1.376.931 1.550.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 307.572 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
268.369 323.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 244.324 299.202
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 24.045 24.045
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 318.268 320. 318.268 320.192
ARA TOPLAM
124.053.181 110.847.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.053.181 110.847.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 27.356.091 26.912.108
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 27.356.091 26.912.108
Banka Kredileri
27.356.091 26.912.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 357.975 380.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 357.975 380.419
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 297.030 271.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 297.030 271.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.011.096 27.563.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
152.064.277 138.410.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
447.124.781 464.638.714
Ödenmiş Sermaye
14 500.000.000 500.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 863.626 863.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -61.120 -61.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -61.120 -61.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -61.120 -61.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.316.462 9.464.761
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.513.933 -45.781.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
447.124.781 464.638.714
TOPLAM KAYNAKLAR
599.189.058 603.049.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.113.273 -52.113.273 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -45.150.850 -45.150.850 -45.150.850
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.150.850 -45.150.850 -45.150.850
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -45.150.850 264.955.818 264.955.818
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714
Transferler
-45.781.223 45.781.223 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.513.933 -17.513.933 -17.513.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.513.933 -17.513.933 -17.513.933
Dönem Sonu Bakiyeler
14 500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 -17.513.933 447.124.781 447.124.781


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.513.933 -45.150.850 -5.561.748 -21.486.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954248


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,05% Hacim : 7.597 Mio.TL Son veri saati : 15:21
Düşük 1.389 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6468 Değişim: -0,21%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1577 Değişim: -0,03%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
492,52 Değişim: 0,19%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 492,91
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.