KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:29
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 6.253.356 6.114.683
Satışların Maliyeti
15 -2.253.654 -2.648.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.999.702 3.465.906
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.999.702 3.465.906
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.728.214 -1.328.883
Pazarlama Giderleri
17 -40.342 -142.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 409.439 413.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -38.877 -22.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.601.708 2.385.900
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -14.292 -219.030
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.587.416 2.166.870
Finansman Gelirleri
19 0 5.809
Finansman Giderleri
19 -14.539.604 -25.836.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.952.188 -23.664.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.952.188 -23.664.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.952.188 -23.664.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -11.952.188 -23.664.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.467.575 4.645.839
Dönem Karı (Zararı)
-11.952.188 -23.664.168
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.952.188 -23.664.168
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.979.708 26.757.474
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 22.258 25.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
551.364 579.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 178.347 152.183
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -9.787 -28.952
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 382.804 455.809
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.382.080 25.788.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,19 -157.524 -47.944
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 14.539.604 25.836.847
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 14.292 219.030
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14.292 219.030
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
13 9.714 144.551
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
281.830 1.508.679
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-506.393 -432.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-506.393 -432.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 580.685 1.529.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
705.062 105.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-124.377 1.423.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
207.538 412.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
168.933 521.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
38.605 -109.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.309.350 4.601.985
Alınan Faiz
158.225 49.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -5.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-534.644 -906.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -32.299
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -14.499
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -17.800
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -534.644 -874.678
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.777.950 -9.023.484
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.870.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 4.870.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9.761.654 -9.774.232
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9.761.654 -9.774.232
Ödenen Faiz
-14.539.604 -4.119.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.845.019 -5.284.622
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-96.208 14.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.941.227 -5.269.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.333.788 5.907.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.392.561 637.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.362.004 8.294.145
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 758.352 634.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 4.389 170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 753.963 634.594
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.800.682 2.883.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.800.682 2.883.120
ARA TOPLAM
9.921.038 11.812.029
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.921.038 11.812.029
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 583.046 597.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 590.762.144 590.227.500
Maddi Duran Varlıklar
9 225.442 246.340
Taşıtlar
9 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
9 225.442 246.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 27.115 28.475
Bilgisayar Yazılımları
10 27.115 28.475
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
591.735.717 591.237.623
TOPLAM VARLIKLAR
601.656.755 603.049.652
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 110.274.892 100.239.645
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 110.274.892 100.239.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.887.176 8.413.116
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 8.887.176 8.413.116
Banka Kredileri
8.887.176 8.413.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 2.131.524 1.550.839
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 547.347 671.724
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.584.177 879.115
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
307.836 323.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 283.791 299.202
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 24.045 24.045
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 503.869 320.192
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
503.869 320.192
ARA TOPLAM
122.105.297 110.847.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.105.297 110.847.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 26.164.455 26.912.108
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 26.164.455 26.912.108
Banka Kredileri
26.164.455 26.912.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 414.177 380.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 414.177 380.419
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 286.300 271.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 286.300 271.372
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.864.932 27.563.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
148.970.229 138.410.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
452.686.526 464.638.714
Ödenmiş Sermaye
14 500.000.000 500.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 863.626 863.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -61.120 -61.120
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -61.120 -61.120
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -61.120 -61.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-36.316.462 9.464.761
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.952.188 -45.781.223
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
452.686.526 464.638.714
TOPLAM KAYNAKLAR
601.656.755 603.049.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
52.113.273 -52.113.273 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.664.168 -23.664.168 -23.664.168
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -23.664.168 286.442.500 286.442.500
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714
Transferler
-45.781.223 45.781.223 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.952.188 -11.952.188 -11.952.188
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.952.188 0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 -36.316.462 -11.952.188 452.686.526 452.686.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.952.188 -23.664.168
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.952.188 -23.664.168
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.952.188 -23.664.168http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931934


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.395 Değişim: -1,32% Hacim : 9.378 Mio.TL Son veri saati : 15:54
Düşük 1.393 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7119 Değişim: -0,08%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7269
Açılış: 8,7193
10,3504 Değişim: -0,45%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
497,87 Değişim: 0,15%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.