KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2021 - 18:20
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 23.111.558 25.482.449
Satışların Maliyeti
15 -10.246.752 -11.315.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.864.806 14.167.002
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.864.806 14.167.002
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.598.935 -4.120.144
Pazarlama Giderleri
17 -345.119 -809.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 24.887.295 82.106.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -643.928 -155.609
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.164.119 91.188.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -915.926 401.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.248.193 91.589.526
Finansman Gelirleri
19 21.809.595 32.832
Finansman Giderleri
19 -98.839.011 -39.509.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.781.223 52.113.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.781.223 52.113.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.781.223 52.113.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -45.781.223 52.113.273
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.479.201 12.747.279
Dönem Karı (Zararı)
-45.781.223 52.113.273
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-45.781.223 52.113.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
54.980.228 -37.405.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 99.563 111.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-23.655.659 -75.693.045
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 -23.655.659 -75.693.045
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
770.858 854.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 342.440 282.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 428.418 571.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.548.483 37.754.841
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15,19 -22.290.528 -1.754.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 98.839.011 39.509.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 915.926 -401.429
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
915.926 -401.429
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
301.057 -31.466
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.003.880 -3.630.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-558.467 -424.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-558.467 -424.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -722.783 1.244.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-164.700 64.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-558.083 1.179.851
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
277.370 -4.449.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
814.421 2.074.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-537.051 -6.524.324
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.195.125 11.077.575
Alınan Faiz
22.289.359 1.762.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -5.283 -93.089
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.934.379 384.222
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.038 -79.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -42.238 -79.323
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.800 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -3.874.341 463.545
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.285.645 -21.871.185
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.270.486 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.270.486 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.784.600 0
Kredilerden Nakit Girişleri
121.784.600 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-247.504.973 -7.338.108
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-247.504.973 -7.338.108
Ödenen Faiz
-98.835.758 -14.533.077
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.259.177 -8.739.684
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
167.312 17.945
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.426.489 -8.721.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.907.299 14.629.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.333.788 5.907.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.294.145 5.876.054
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 634.764 495.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 170 46.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 634.594 448.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.883.120 4.165.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 2.883.120 4.165.910
ARA TOPLAM
11.812.029 10.537.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.812.029 10.537.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 597.338 1.513.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 590.227.500 562.697.500
Maddi Duran Varlıklar
9 246.340 295.997
Taşıtlar
9 0 8.014
Mobilya ve Demirbaşlar
9 246.340 287.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 28.475 18.343
Bilgisayar Yazılımları
10 28.475 18.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
591.237.623 564.663.074
TOPLAM VARLIKLAR
603.049.652 575.200.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 100.239.645 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 100.239.645 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.413.116 17.138.738
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 8.413.116 7.143.103
Banka Kredileri
8.413.116 7.143.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 9.995.635
Banka Kredileri
6 0 9.995.635
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 1.550.839 2.273.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 671.724 482.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 879.115 1.791.598
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
323.247 272.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 299.202 251.794
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 24.045 20.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 320.192 627.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
320.192 627.118
ARA TOPLAM
110.847.039 20.312.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.847.039 20.312.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 26.912.108 244.146.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 26.912.108 28.000.618
Banka Kredileri
26.912.108 28.000.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 216.145.886
Banka Kredileri
0 216.145.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 380.419 288.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 380.419 288.170
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 271.372 346.780
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 271.372 346.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.563.899 244.781.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
138.410.938 265.093.518
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
464.638.714 310.106.668
Ödenmiş Sermaye
14 500.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 863.626 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -61.120 -103.903
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -61.120 -103.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -61.120 -103.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.464.761 -42.648.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-45.781.223 52.113.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
464.638.714 310.106.668
TOPLAM KAYNAKLAR
603.049.652 575.200.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.888.537 61.888.537 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-94.243 -94.243 0 52.113.273 52.019.030 52.019.030
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 52.113.273 52.019.030 52.019.030
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668
Transferler
52.113.273 -52.113.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.783 42.783 -45.781.223 -45.738.440 -45.738.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.781.223 -45.738.440 -45.738.440
Sermaye Arttırımı
14 200.000.000 270.486 200.270.486 200.270.486
Dönem Sonu Bakiyeler
14 500.000.000 863.626 -61.120 -61.120 152.670 9.464.761 -45.781.223 464.638.714 464.638.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.781.223 52.113.273
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.783 -94.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 42.783 -94.243
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.783 -94.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.738.440 52.019.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-45.738.440 52.019.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906338


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.759 Değişim: 0,17% Hacim : 81.084 Mio.TL Son veri saati : 17:39
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8253 Değişim: 0,05%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1247 Değişim: -0,23%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.468,11 Değişim: -0,87%
Düşük 2.458,43 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.