KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2020 - 18:29
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 6.114.683 6.811.879
Satışların Maliyeti
15 -2.648.777 -2.357.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.465.906 4.454.207
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.465.906 4.454.207
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.328.883 -1.460.106
Pazarlama Giderleri
17 -142.320 -35.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 413.639 552.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -22.442 -53.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.385.900 3.457.980
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -219.030 -115.014
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.166.870 3.342.966
Finansman Gelirleri
19 5.809 0
Finansman Giderleri
19 -25.836.847 -15.818.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.664.168 -12.475.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.664.168 -12.475.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.664.168 -12.475.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -23.664.168 -12.475.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.645.839 4.594.052
Dönem Karı (Zararı)
-23.664.168 -12.475.692
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.664.168 -12.475.692
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.757.474 17.367.895
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 25.950 26.029
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
579.040 844.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 152.183 128.782
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-28.952 22.990
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 455.809 692.670
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.788.903 16.376.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-47.944 557.957
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 25.836.847 15.818.658
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
219.030 115.014
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
219.030 115.014
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
144.551 5.795
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.508.679 266.485
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-432.847 -476.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-432.847 -476.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.529.314 415.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
105.456 428.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.423.858 -13.286
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
412.212 328.080
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
521.376 537.767
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-109.164 -209.687
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.601.985 5.158.688
Alınan Faiz
49.137 -564.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.283 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-906.977 -274.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.299 -69.051
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -14.499 -69.051
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.800 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -874.678 -205.535
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.023.484 -10.796.484
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.870.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
4.870.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.774.232 -7.037.830
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.774.232 -7.037.830
Ödenen Faiz
-4.119.252 -3.758.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.284.622 -6.477.018
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.945 12.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.269.677 -6.464.882
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.907.299 14.629.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 637.622 8.164.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 634.136 5.876.054
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 472.186 495.148
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 85 46.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 472.101 448.464
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.485.038 4.165.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 3.485.038 4.165.910
ARA TOPLAM
4.591.360 10.537.112
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.591.360 10.537.112
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 1.294.234 1.513.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 563.572.178 562.697.500
Maddi Duran Varlıklar
9 286.588 295.997
Taşıtlar
9 5.343 8.014
Mobilya ve Demirbaşlar
9 281.245 287.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 34.101 18.343
Bilgisayar Yazılımları
10 34.101 18.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
565.325.071 564.663.074
TOPLAM VARLIKLAR
569.916.431 575.200.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.070.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.070.000 0
Banka Kredileri
6 4.070.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 31.001.071 17.138.738
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,22 7.028.206 7.143.103
Banka Kredileri
7.028.206 7.143.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 23.972.865 9.995.635
Banka Kredileri
6 23.972.865 9.995.635
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 3.802.936 2.273.622
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 1.905.882 482.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.897.054 1.791.598
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
236.613 272.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 215.821 251.794
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.792 20.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 632.747 627.118
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
632.747 627.118
ARA TOPLAM
39.743.367 20.312.064
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.743.367 20.312.064
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 243.027.534 244.146.504
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 27.302.040 28.000.618
Banka Kredileri
27.302.040 28.000.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 215.725.494 216.145.886
Banka Kredileri
215.725.494 216.145.886
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 316.326 288.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 316.326 288.170
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 386.704 346.780
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 386.704 346.780
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
243.730.564 244.781.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.473.931 265.093.518
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
286.442.500 310.106.668
Ödenmiş Sermaye
14 300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 593.140 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -103.903 -103.903
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -103.903 -103.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -103.903 -103.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.464.761 -42.648.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.664.168 52.113.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
286.442.500 310.106.668
TOPLAM KAYNAKLAR
569.916.431 575.200.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638
Transferler
-61.888.537 61.888.537 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.475.692 -12.475.692 -12.475.692
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 -42.648.512 -12.475.692 245.611.946 245.611.946
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 -42.648.512 52.113.273 310.106.668 310.106.668
Transferler
52.113.273 -52.113.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.664.168 -23.664.168 -23.664.168
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -103.903 -103.903 152.670 9.464.761 -23.664.168 286.442.500 286.442.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.664.168 -12.475.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.664.168 -12.475.692
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.664.168 -12.475.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841225


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.