KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.07.2019 - 19:08
KAP ***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 13.853.246 11.714.435 7.041.367 5.749.976
Satışların Maliyeti
15 -5.362.897 -3.975.519 -3.005.225 -2.234.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.490.349 7.738.916 4.036.142 3.515.868
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.490.349 7.738.916 4.036.142 3.515.868
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.403.052 -2.069.059 -942.946 -930.212
Pazarlama Giderleri
17 -309.785 -115.260 -274.445 -60.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 631.003 807.147 78.715 99.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -86.768 -24.517 -33.699 -23.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.321.747 6.337.227 2.863.767 2.600.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -147.215 -239.881 -32.201 91.476
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.174.532 6.097.346 2.831.566 2.692.445
Finansman Gelirleri
19 20.426 30.091 20.426 21.611
Finansman Giderleri
19 -27.898.559 -57.996.003 -12.079.901 -33.510.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21 -21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.125.512 6.959.389
Dönem Karı (Zararı)
-21.703.601 -51.868.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-21.703.601 -51.868.566
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.578.697 58.655.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 58.412 46.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
767.649 732.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 167.082 142.520
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.897
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 557.670 590.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26.605.169 57.639.306
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.293.390 -356.697
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 27.898.559 57.996.003
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
147.215 239.881
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
147.215 239.881
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
252 -1.911
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.012.416 49.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-854.568 -673.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-854.568 -673.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 468.216 -263.190
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-197.591 -239.514
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
665.807 -23.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.398.768 986.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.294.297 1.095.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
104.471 -109.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.887.512 6.837.076
Alınan Faiz
1.305.717 282.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-67.717 -159.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.586 -23.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.051 -18.270
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -69.051 -18.270
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -205.535 -5.600
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.798.233 -9.777.736
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
3.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.484.983 -5.205.302
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.484.983 -5.205.302
Ödenen Faiz
-7.313.250 -8.072.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.947.307 -2.842.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.878 33.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.931.429 -2.808.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.629.038 12.187.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.697.609 9.378.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.653.755 14.615.753
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 929.161 632.263
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 85 352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 929.076 631.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 4.916.437 5.134.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 4.916.437 5.134.457
ARA TOPLAM
17.499.353 20.382.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.499.353 20.382.473
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 487.673.535 487.468.000
Maddi Duran Varlıklar
9 334.109 318.533
Taşıtlar
9 13.356 18.698
Mobilya ve Demirbaşlar
9 320.753 299.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 22.937 27.875
Bilgisayar Yazılımları
10 22.937 27.875
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0
Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 1.230.376
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
13 137.970 1.230.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.168.551 489.044.784
TOPLAM VARLIKLAR
505.667.904 509.427.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 15.464.650 13.305.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.464.650 13.305.837
Banka Kredileri
7.015.022 6.601.399
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.449.628 6.704.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 1.497.441 1.029.225
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,22 219.887 417.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.277.554 611.747
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
231.722 257.750
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 210.930 241.482
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.792 16.268
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.270.524 917.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.270.524 917.963
ARA TOPLAM
18.464.337 15.510.775
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.464.337 15.510.775
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 245.283.018 230.346.028
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 30.142.336 30.309.360
Banka Kredileri
30.142.336 30.309.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
215.140.682 200.036.668
Banka Kredileri
215.140.682 200.036.668
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 142.126 167.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 142.126 167.712
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.394.386 5.315.104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.394.386 5.315.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.819.530 235.828.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
269.283.867 251.339.619
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
236.384.037 258.087.638
Ödenmiş Sermaye
14 300.000.000 300.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
593.140 593.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -9.660 -9.660
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.660 -9.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -9.660 -9.660
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-42.648.512 19.240.025
Net Dönem Karı veya Zararı
-21.703.601 -61.888.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
236.384.037 258.087.638
TOPLAM KAYNAKLAR
505.667.904 509.427.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 42.165.933 -22.672.732 170.243.177 170.243.177
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.672.732 22.672.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -51.868.566 -51.868.566 -51.868.566
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -51.868.566 -51.868.566 -51.868.566
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 19.493.201 -51.868.566 118.374.611 118.374.611
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 19.240.025 -61.888.537 258.087.638 258.087.638
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-61.888.537 61.888.537 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -21.703.601 -21.703.601 -21.703.601
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -21.703.601 -21.703.601 -21.703.601
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 300.000.000 593.140 -9.660 -9.660 152.670 -42.648.512 -21.703.601 236.384.037 236.384.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777092


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: 0,00% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2719 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3204
Açılış: 32,2169
34,8866 Değişim: 0,14%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.413,79 Değişim: -0,32%
Düşük 2.409,32 30.05.2024 Yüksek 2.428,35
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.